اشتباهاتی که طی مناقشه باید از آن ها دوری کرد

بستگی مؤثر با سرمایه گذارها، همکارها، کارمندان، نماینده ها و مشتریان، مدل گلچین کننده ای داخل توفیق رهبران استارتاپ است. ساموئل پول سیاه و لاورنس ساسکایند، مؤلفان مقاله ی بحث داخل کارآفرینی: حس و مدیریت روابط تعیین کننده تو موفقیت کارآفرین، بوسیله هشت خطای مرسوم در مباحثه ها اشاره می کنند.

کارآفرینان نوپا برای رسیدن بوسیله موفقیت، باید همان اندازه که بوسیله بایدها اهمیت می دهند بوسیله نبایدها بی قراری اهمیت بدهند. براساس آمار، هرچقدر سن کارآفرین طی راه اندازی یک کسب وکار والاتر باشد، احتمال توفیق او هم بالاتر خواهد رفت.

براساس مقاله ی کلوگ اینسایت که به بررسی سیاهه ۲.۷ میلیونی ماخذ گذاران همدستی ها پرداخته است (بعضی از شرکت هایی که یک سازمانی دارند اندوه داخل این مطالعه درنظر گرفته شده اند)، میانگین سنی موفق ترین کارآفرین ها، حتی تو حوزه ی فناوری هم بوسیله ۴۵ سال می رسد. به نقل از بنجامین جونز، استاد استراتژی دانشکده ی کلوگ:کارآفرینان بالغ خیس درک بهتری از فناوری دارند و بهتر می توانند تقاضای خریدار را برآورده کنند؛ ولی از طرفی، تجربه ی بیشتر هم نتایج بهتری را بوسیله دنبال دارد.

به طورکلی تجربه ی افراد مسن تر داخل مسائلی متشابه توسعه ی تصرف وکار، رهبریو حل روانی بیشتر است. با اینکه کارآفرینان مسن تر، در مورد خواهش های مصرف کننده به اختصاص عادت های نسل جوان اطلاعات کمتری دارند ولی باز هم تجربه ی آن ها تو مبنا ی فرصت های تصرف وکار بیشتر است.

بااین حال به عنوان کارآفرین کبیر باز هم می توانید مشکلات را ضعف دهید و نبود تجربه بوسیله ذهنی عقب نشینی زدودن. ساموئل دینار و لاورنس ساسکایند، مؤلفان مقاله ی بحث ی کارآفرینی، درون این مقاله یک مجموعه احاطه برای کارآفرینان تعریف می کنند.مقاله های مرتبط:سؤالاتی که به درک اصول مناقشه کمک می کند۹ نکته که داخل مذاکرات حقوق و اجرت نباید اشعار شوند

دینار بنیان گذار و مهتر Meedance، مباشر و اندام هیئت مدیره، سرمایه گذار و همین طور مشاور برنامه ی مذاکره ی دانشکده ی حقوق هاروارد و مؤسسه ی گفتگوی هاروارد است. ساسکایند حزن لله دستور کار ریزی شهری دانشگاه MIT و سرپرست علوم مشارکتی MIT است.

این دو مؤلف، بوسیله شناساندن هشت جرم پرداخته و مدال می دهند این خطاها چگونه می توانند تلاش هایی مثل ایده های خوب، رسیدن بوسیله توافق، استخدام مدیران مناسب، دسترسی به شرکا و عقد خرید ها را به سربزرگی بیندازند.

البته نباید مایوس بشوید. این خطاها متداول ترین خطاها در میان بنیاد گذاران، کارآفرینان و نسل جدید ترقی دهندگان هستند و مسائلی مانند احساسات، عدم قطعیت، پیچیدگی و روابط در آن ها دخالت دارند.خطای ۱ و راه حل: کارآفرینان خودمحور هستند

ازآنجاکه کارآفرینان هنگام ترقی ی کسب وکار به شدت متمرکز پیاده شدن منافع خود هستند، اغلب نسبت به شناخت نیازها و تقدم های همکاران و روابط خویشتن عاجز هستند. دیدگاه کورکورانه نسبت به منافع شخصی و امیال، جلوگیری کننده از تشخیص سرنخ های پیشرفت و پیوستن به خروجی های بهتر می شود. بهینه روش بخاطر تعادل بین خواسته های خود و دیگران، ترقی ی فرهنگ شرکت کنار مبنای تعادل است.

دینار و ساسکایند، براق سازی منافع اشخاص و کارمندان سازمان را به کارآفرینان سفارش می کنند. تهیه ی نقشه ی خواسته ها و نیازها مبنایی بخاطر دادوستدها و ایجاد نرخ هستند. به فرصت های منافع مشترک فکر کنید. در گام بعدی از این تعادل به نشانی اسباب مذاکره استفاده کنید.خطای ۲ و وضع حل: کارآفرینان به شدت دلگشا بین هستند و اعتمادبه وقت فوقانی دارند

اغلب کارآفرین ها اعتمادبه نفس بسیار بالایی دارند. آن ها بوسیله شدت معتقدند درنهایت موفق خواهند شد (باوجود آمار موجود در مورد نرخ شکست کسب وکار). به برهان همین اعتمادبه نفس بیش ازحد، بسیاری از آن ها درون تشخیص شرایط مفت قراردادها دچار مشکل می شوند. همیشه باید بدترین شرایط و جزئیات را درنظر بگیرید، حتی اگر این دوراندیشی خوش نویسی الحاق بوسیله نتیجه و قرارداد را کامل کند؛ اما درنهایت به سود خود فرمان خواهید کرد.

به عقیده ی پول خرد و ساسکایند، آماده سازی یکی از نکات کلیدی مناقشه ی موفق است. آماده سازی کم قیمت در پیشگیری از جرم بوسیله شما دستیار می بطی ء. آماده سازی به معنی تمرکز پیاده شدن منافع، فرصت ها، ریسک ها، موانع و اقدامات بالقوه است. پیشگیری بی آرامی نیازمند تکرار و تمرین بخاطر آمادگی فیزیکی و ذهنی و تبدیل تئوری بوسیله ارتکاب است. همیشه از فهرست یادآور استعمال کنید.خطای ۳ و وضع حل: کارآفرین ها حاجت به خیس شدن دارند

تر شدن، مرام واقعی بسیاری از کارآفرین ها است. آن ها تو مورد تفوق شرکا و تبدیل شدن مباحثه به روابط یک طرفه، نگران هستند و مقدار معامله های آینده را نادیده می گیرند. همیشه نگاهی روبه جلو داشته باشید و برای سناریوهای دورتر پروگرام ریزی کنید. غرض ها اغلب منجر به سوابق سفت می شوند؛ بنابراین قبل از اتخاذ تصمیم های مهم، بوسیله پیامدهای طولانی مدت فکر کنید.خطای ۴ و نحو حل: کارآفرین ها به قفا راه حل های سریع می قضیه

کارآفرین ها تکاپو می کنند دامن تنگ کردن کامل کارها را بوسیله خوبی اجرا دهند. آن ها حس می کنند باید بوسیله سرعت تصمیم گیری کنند و درون کار خویشتن پیش بروند. آن ها به جای معاینه گزینه های بیشتر و مزایای دیگر، به دنبال گونه حل سریع می روند. زننده ترین راه محلول ابد بهینه نتیجه را نخواهد داشت. حتی اگر زمان رو به پایان است از غرض گیری صحیح خود مطمئن شوید.

خطای ۵ و روش حل: کارآفرینان بوسیله انزوا حکم می کنند

درصورتی که روحیه ی مستقل کارآفرین ها غالب شود، به جای مشورت با ذی نفعان و مشاورها بوسیله انزوا با شرایط روبه رو می شوند، دیدگاه های غیرمنطقی را اتخاذ می کنند و گاهی اوقات احساسی وارد ادا می شوند؛ و وارد نیستند که مذاکره فرآیندی مستخدم است خیر فردی. اما باید مجاهدت کنند از اشتباهات به سود خویشتن استفاده کنند و با تیم خود کیاست کنند.خطای ۷ وراه حل: پافشاری متجاوز ازحد

بسیاری از کارآفرین ها دیدگاه تونلی دارند. بخاطر مثال تنها بر روال مقدار مذاکره می کنند. درنتیجه موقعیت تهاجمی و تک بعدی پدیدار می کنند و معیارهای ارزش زای دیگر را فراموش می کنند. دیمار و ساسکایند، اتخاذ دیدگاه های بی نهایت از عموم اتصال با یکی از اعضای تیم در مجمع را اندرز می کنند. عضوی که بتواند بین جلسات و هنگام صبر به آن ها مشاوره بدهد. درون دنیای امروزی می توانید درون کشش جلسه به اعضای تیم خود پیام بدهید و از توافق با آن ها مطمئن شوید یا از دیدگاه های متفاوت آن ها استفاده کنید.خطای ۷ و روش حل: کارآفرینان به شدت به قبض مستقیم وابسته هستند

در صورتی که مناقشه طبق دستور کار ریزی پیش نرود، بسیاری از کارآفرین ها به شهود خود اعتماد می کنند؛ اما وقتی بوسیله شهود خود تکیه گاه می کند، آن را در ایفا منعکس نمی کنند؛ بنابراین داخل صورت اشتباه، دیگران را سرزنش می کنند. بدتر از هرچیز به دلیل عدم استفاده از تجربیات، امکان پذیر است تو آینده هم اشتباهات خود را جبران کنند. کارآفرین ها باید تکاپو کنند از شکاف ها و خطاها به عنوان فرصتی برای یادگیری استعمال کنند.خطای ۸ و راه حل: کارآفرین ها احساسات خویشتن را حاشا می کنند

اغلب کارآفرین ها درکی زورمند از عدالت دارند؛ ولی گاهی اوقات، توقیف خطاهای احساسی خواه انحراف های شناختی می شوند. این جریان بخاطر کارآفرین هایی که ارتباط احساس (و خودآگاه) را در بحث نادیده می گیرند، مشکل ساز خواهد شد. گاهی کارآفرین ها به عذر ی تصرف وکار، بیش ازاندازه از غلبه و اختیارت رسمی خود استفاده می کنند و قادر به کنترل احساسات خود نیستند. حس و مدیریت روابط کسب وکار بوسیله شما در شناخت توفیق کارآفرینانه کمک خواهد کرد.بیشتر بخوانید:بازخورد کم ارزش واقعا چگونه به نظر می رسد؟افسانه های استارتاپی: راسته بدون رقیببیوگرافی کرنلیوس وندربیلت؛ فرمانروای صنعتی حمل ونقل آبی و ریلی آمریکامصاحبه با جاستین کان، هم اساس گذار استارتاپ توییچافسانه های استارتاپی: قدرت مطلق بخاطر بنیان گذار