آرشیو ماهانه: ژوئن 2019

۱۰ دانشگاه کسی را عزیز خطاب کردن ایران در زمینه ثبت پتنت اجنبی

به گزارش ایسنا،  بر اساس گزارش منتشر شده توسط مجلس پتنت ایران، پژوهشگاه رویان، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعت خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان در جایگاه چهارم تا دهم دانشگاه های برتر در بنیان ثبت اختراعات اجنبی قرار گرفتند. مجله دانشگاه های ایران این گزارش بر اساس شاخص های عملکرد…

چرا تاریخ خواندن بخاطر انسان مفید است

کتاب خواندن، یکی از رسوم مشترک طولانی افراد فیروز است. همان نعوظ که اندام های بدن برای زورمند شدن به تمرین های منظم ورزشی وابسته اند، عدد انسان نیز برای قوی شدن و سالم ماندن بوسیله تمرین نیاز دارد و کتاب خواندن بهترین تمرین ورزشی برای عدد است. ضعیف شدن حافظه و عملکرد مغز، عوارض جانبی افزایش سن بوده و غیرقابل اجتناب…

همه چیز درباره پروگرام نویس شدن: ماجراجویی در دنیای کدها

به نعوظ خلاصه، یک دستور کار نویس عهده دار فرایند کدنویسی، دشواری زدایی و تطبیق با نتایج مورد انتظار، و نگه داری از کد منبع است. ایستگاه امروز برنامه نویسی مولود شلنگ های متعددی در طول تاریخ است. گرچه بوسیله صریح برنامه نویسی ابداعی جدید بوسیله شمار می رود، اما رویدادهای بسیاری از گوشه های مختلف گیتی روند توسعه ی کامپیوتر و…

ASبرایHAROOOON همه ی ما بارها پیش آمده فقره مهمی بوسیله ذهنمان رسیده و به خودمان وعده داده ایم که به محض رسیدن به خانه یا نگرش کار، آن را ایفا می دهیم؛ ولی وقتی به آن مکان می رسیم، انبوه کارها و اخبار دیگری که به ما می رسد، باعث می شود آن کار بنیادی را فراموش کنیم. سپس از مدتی، به…

اطلاعات بیشتر

معرفی تاریخچه به انجام رساندن کارها (GTD) معلول دیوید آلن

ASبرایHAROOOON همه ی ما بارها پیش آمده کار مهمی به ذهنمان رسیده و به خودمان مرحله داده ایم که بوسیله محض بزمین نشستن به ساختمانی یا نگرش کار، آن را عمل می دهیم؛ ولی وقتی به آن جا می رسیم، انبوه کارها و اعلام دیگری که بوسیله ما می رسد، باعث می شود آن فقره بنیانی را فراموش کنیم. سپس از مدتی،…

گزارش تحلیلی همشهری آنلاین از ساختار موضوعی نشریات علمی

بوسیله گزارش خبرنگار همشهری آنلاین، نسخه جدید فهرست نشریات علمی دارای قدر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ منتشر شد که این فهرست تو پنج قسمت قسمت کردن علوم انسانی، فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و دامپزشکی، علوم پایه و هنر و معماری به گروه بندی نشریات علمی دارای شرف پرداخته است. نیز عناوین ۳۱ نشریه علمی ابطال عزت شده همچنین درون…

رتبه بندی نشریات علمی در ۵ دسته با معیارهای جگر گانه | رتبه بندی جایگزین صدور گواهی اعتبار علمی شد

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ داخل گفت وگو با خبرنگار روابط اشتراکی این وزارتخانه بوسیله اعلام شناسایی تغییر آئین مجله نشریات علمی ملک صیقلی و کمال مطلوب از این تغییر را گشادگی اختیارات دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری، هيئت قانونگذاری های علمی و همچنین تقویت ناشران معتبر سرزمین نشانی کرد. به گفته غلامی، در…

شناساندن کتاب ضابطه ۵ ثانیه اثر مل رابینز

درون تاریخچه عادت ۵ ثانیه، «مل رابینز» با توضیح شیوه ۵ ثانیه (در برخی از تاریخ ها باعنوان شیوه ۳ ثانیه نیز یاد شده) و پرداختن به مفهوم شجاعت، خواننده را به استفاده از این قانون بخاطر بهتر کردن زندگی و حرکت درون علت رویاهای شخصی اش تشویق می بطی ء. او معتقد است راز موفق شدن، دانستن اینکه چه طرز کار باید…

رتبه بندی نشریات علمی تو ۵ دسته با معیارهای شش گانه | رتبه بندی جایگزین صدور گواهی اعتبار علمی شد

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی این وزارتخانه به اعلام خبر تغییر آئین نامه نشریات علمی کشور پرداخت و کمال مطلوب از این تغییر را بسط اختیارات دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری، انجمن های علمی و نیز تقویت ناشران معتبر کشور عنوان کرد. به گفته غلامی، در آئین…

معرفی کتاب قانون ۵ وقت جای پا مل رابینز

درون تاریخچه قانون ۵ ثانیه، «مل رابینز» با تشریح قانون ۵ ثانیه (در برخی از تاریخچه ها باعنوان قانون ۳ ثانیه همچنین یاد شده) و پرداختن به مفهوم شجاعت، خواننده را به استفاده از این قانون برای بهتر کردن زندگی و لول در جهت رویاهای شخصی اش تشویق می کند. او متقی است راز قاهر شدن، دانستن اینکه چه کاری باید انجام شود…