معرفی کتاب قانون ۵ وقت جای پا مل رابینز

درون تاریخچه قانون ۵ ثانیه، «مل رابینز» با تشریح قانون ۵ ثانیه (در برخی از تاریخچه ها باعنوان قانون ۳ ثانیه همچنین یاد شده) و پرداختن به مفهوم شجاعت، خواننده را به استفاده از این قانون برای بهتر کردن زندگی و لول در جهت رویاهای شخصی اش تشویق می کند. او متقی است راز قاهر شدن، دانستن اینکه چه کاری باید انجام شود نیست؛ راز اصلی درون این است که بدانید چطور خودتان را به ایفا آن امر وادار کنید.خلاصه ی کتاب قانون ۵ لمحه

می قابلیت گفت که تاریخچه مل رابینز با عنوان ضابطه ۵ ثانیه، تقریبا درباره ی شهامت و دگرگونی حاصل از آن است. شجاعت ایفا کارها و عدول کردن تو دل ناراحتی ها و فشارها با آگاهی از پرزحمت بودن امر. در سراسر زندگی هر شخص، دوستان و مربیان و مشاورانی هستند که فرد را اغوا می کنند تا بهتر از بهانه ها و بزرگ تیز از ترس هایش باشد. چه می شود چنانچه راز رسیدن به این اهداف را بدانید تا بتوانید به تکیه گاه به نفس و غنای عمر تان دست روبرو کنید؟ گونه هل دادن خودتان به جانب جلو در یک قانون میسر نهفته است.

مل رابینز با تقریر بصیرت عادت ها و همچنین داستان های شگفت انگیزی که در زمینه های گوناگون بجهت تاریخ، هنر و تصرف وکار رخساره داده است، غلبه لحظه ی فشار را توضیح می دهد. پس ازآن اسباب ساده ای را معرفی می کند که با کمک آن می توانید بهترین خود باشید.

قانون ۵ ثانیه چیست؟

سر ۵ ثانیه یک قانون خیلی ساده است که می گوید اگر ایده ای بخاطر ادا هدفی به ذهنتان رسید، باید قید مدت ۵ ثانیه به نعوظ فیزیکی کاری برای آن انجام دهید، وگرنه مغزتان ایده ی شما را از بین خواهد برد.

دلیل ازبین بردن ایده ی ایفا یک کار توسط مغز این است که مغز بوسیله طور طبیعی بخاطر حفاظت از ما از انجام موثر که شکنجه دارد، جلوگیری می کند. عدد همواره بوسیله پشت حفظ حالت موجود و محافظت از ما دربرابر خطرات است. بنابراین با ایجاد افکاری مانند اگر نتوانستی چه؟ اگر آسیب دیدی چه؟ در همان لحظات اولیه، می خواهد شما را منصرف بطی ء.مقاله های مرتبط:طریق ۵، ۲۰ و ۳۰ ثانیه بخاطر تغییر طرز تفکررهبران موفق چگونه پیاده شدن تردیدهای خفیه خود قدرت می کنند

در لحظه هایی که بوسیله انجام یک کار فکر می کنید، یا اشتیاقی برای انجام طرز کار دارید، یا توجهتان به تعهدی که برای ارتکاب کاری دارید، دعوت می شود، قانون ۵ ثانیه را به کار ببرید. هرگاه نسبت بوسیله مفید که می دانید باید انجامش بدهید، بی امید بودید، از ۵ تا ۱ را بوسیله نعوظ معکوس بشمارید و بلافاصله برای این کار، اقدامی انجام دهید. این رفتار می تواند حتی یک پیغام یا یک پروگرام ریزی ساده برای اجرا دادنش باشد. وقتی شمارش معکوس را ارتکاب می دهید، ذهنتان روی ایده متمرکز و از افکار منفی و ناامیدکننده دور می شود.

بین دم ای که ایده ای بوسیله ذهنتان می رسد، تا حین ای که مغزتان آن را نابود می کند، بور ای حیات دارد. این فاصله تنها ۵ لمحه است. این موضوع برای همه ی انسان ها چاکری می کند. شما تنها ۵ حین فرصت دارید که پیش از رفتار مغزتان اقدام کنید. چنانچه برای ایده تان کارگر درجهت تغییر ارتکاب ندهید، راکد خواهید ماند و تغییری نخواهید کرد.عزم از ایده در عادت ۵ حین

مل رابینز برای اطمینان از دریافتن امین رامشگر از مفهوم ایده می گوید: «منظور از ایده یا فکر کردن ارتکاب یک کار، خریدن هرچیزی که به ذهن می رسد یا یک تصمیم بی بازگشت سردستی و نسنجیده نیست. ایده همچنین یک اقدام آزاردهنده و ویرانگر و غیرمنطقی نیست. ایده یک ندای خفیه است که بوسیله شما می گوید چه طرز کار را باید و چه کاری را نباید انجام بدهید. نداهای درون دل ما زیادند و لحظاتی هست که آن ها با ما گفتگو می کنند. همه ی ما هوش کافی و منحصربه بی همتا خودمان را برای نمره حکم منیع داریم.»۵ عنصر مهم ۵ ثانیه

عنصر ابتدا: وقت ای که یک الهام یا ندای درونی از راه می رسد. این ندای درونی صدای قلب شما است و می دانید که عمل اعطا کردن آن درست است و برای آن علت ای دارید.

اصل دوم: ایفا طرز کار برای ایده ای که به یک کمال مطلوب خاص مرتبط باشد. باید از میان ایده ها و صداهای درونتان آن ایده ای را برگزینید که تو سطر رسیدن به یکی از اهداف شما باشد، نه هر پندار و ایده ای که به ذهنتان رسید.

عنصر سومین: وادار کردن خودتان بوسیله انجام امر. حتی اگر احساس خوبی برای انجامش ندارید، باید خودتان را مجبور به شروع کار کنید. فقط از ۵ تا ۱ را بشمارید، با این حکم ذهن خود را برای اجرا کار آماده می کنید.

عنصر چهارم: انجام یک حرکت فیزیکی در ۵ ثانیه. اجرا یک کار فیزیکی در علت آن فکر، مفتاح موفقیتتان است.تمام چیزی که حاجت دارید، حرکت به سمت ایده است.

عنصر پنجم: در صورت عدم حرکت، مغز شما ایده تان را ازبین خواهدبرد. بخاطر نخست امر تنها ۵ حین فرصت دارید و اگر در این بور کاری انجام ندادید، ذهنتان آن ایده و فکر ایفا کار را نابود می کند.چگونگی کارکرد مغز

در حالت کلی مغز انسان ۳ وظیفه ی مهم برعهده دارد:زندگیتان را همان نعوظ که زندگی می کنید، روایت و تو حافظه پس انداز می بطی ء.وظایف بدن را انجام می دهد.از شما در مقابل خطر نگهداری می نرم.

وقتی می ایستید و فکر می کنید، مسامحه و دودلی به خود وضع می دهید و در انجام مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش که به ذهنتان فصیح تعلل و سستی می کنید، این پیام را به مغز می دهید که چیزی اشتباه است و مقدور است خطری حیات داشته باشد. بنابراین عدد تیمار مطابق با وظایفش عمل کرده و برای نگاهداری و مراقبت دربرابر خطرات، شما را از ادا آن کار بازمی دارد.

بخش های تاریخ

تاریخچه قانون ۵ وقت دارای ۵ بسرنوشت شوم دچار کردن است. بجز جزء شروع که نویسنده در آن توضیحات مفصلی درباره ی روال ۵ ثانیه و چگونگی کشف آن می دهد، ۴ بخش دیگر بر محور ی مفهومی به شهرت «شهامت» شکل گرفته و تصنیف شده اند. پیش از نخست کتاب، مل رابینز درباره ی شجاعت چند یکسره می گوید:شجاعت، توانایی انجام کارهایی است که دشوار، هولناک خواه نامعلوم هستند.

شجاعت، مخصوص عده ای برگزیده ازاله.

شجاعت، از حقوق طبیعی ماست. تو همه ی ماست. فقط عاشق است که کشفش کنید. شجاعتتان را کشف کنید تا از پس انجام و تجربه ی هرچه آرزو دارید، برآیید.

بخش های تاریخ عبارت اند از:

مقدر شدن ۱: ضابطه ۵ لمحه که در ۴ فصل در مورد این شیوه تشریح داده است.

جزء ۲: غلبه شهامت که شامل ۴ گسستگی درباره ی شجاعت و چطور مبدا کردن آن است.

بخش ۳: با عنوان «شجاعت رفتار شما را معاوضه می کند» و دارای ۳ مفارقت است.

بخش ۴: شجاعت طرز فکرتان را تغییر می دهد. این بخش شامل ۳ فصل است و درباره ی اضطراب های درون صحبت می نرم.

پاره ۵: که بخش پایانی تاریخ با عنوان «شهامت همه چیز را تغییر می دهد» است، درباره ی اعتمادبه نفس و رفتن پی آرزوها حرف می زند.

در پایان، اندکی با عنوان «قدرت شما» درون تاریخچه گنجانده شده که با این جمله آغاز می شود:در همیشه قدرت داشته ای مرجح دلم، فقط باید خودت می فهمیدی. (گلیندا، جادوگر آز)همه ی رویاهای ما می توانند بوسیله گوهر بپیوندند، اگر شجاعت پیگیری آن ها را داشته باشیم. (والت دیزنی)

تاریخچه پر از نوشته های افرادی است که تجربه های موفقی از به کارگیری ضابطه ۵ نفس در زندگی سندیت به دست آورده و این امتحان ها را ازطریق شبکه های اجتماعی به ابونمان گذاشته اند. مل رابینز داخل ابتدای تاریخ گفته که هیچ یک از اسامی تغییر نکرده و همه ی نوشته هایی که از رسانه های اجتماعی منتشر شده اند، واقعی است. او فکر می بطی ء قرائت کردن داستان آدم هایی که شجاعت جلوه گر کردند و دست از فکر کردن برداشتند و ایده هایشان را عملی کردند، بخاطر خواننده الهام بخش خواهد بود. علاوه کنار این تجربه ها مل رابینز از یکسره های تأثیرگذار بوسیله نقل از افراد مشهور نیز داخل کتابش مصرف کرده است.

تاریخ سر ۵ ثانیه برای چه کسانی مناسب است؟

بخاطر تمام کسانی که از وضع موجودشان شادمان نیستند و دوست دارند تغییری خلق کنند. تمام کسانی که می خواهند رویاهایشان را پشت کنند، دوست دارند بامداد ها زودتر از خواب بلند شوند، اما هربار شکست می خورند. این کتاب برای همه ی کسانی کم ارزش است که ایده های اضافی داخل سر دارند، اما آن ها را نظری نمی کنند. می خواهند حرف درستی را بزنند، اما آن را فرومی خورند و سپس از خودشان خشمگین می شوند که چرا بوسیله موقع حرفشان را نگفتند. تاریخ قاعده ۵ ثانیه بخاطر هرکسی که می خواهد دلیل ادا نکردن به فکرها و کارهای موردنظرش را بداند و این مشکل را حل کند، کار کننده واقع خواهد شد.

عزب شرط مفید بودن این تاریخچه این است که قانون ۵ ثانیه را تمرین و جبران کنید تا آن را یاد بگیرید و به طور دایمی داخل زندگی تان به کار ببرید. برای آشنایی بیشتر با شیوه ۵ نفس و دیدن فیلمی دراین مورد، اینجا را کلیک کنید.درباره ی تاریخ و ترجمه های آن

کتاب فراهم با نشانی انگلیسی The five 5 rules در سال ۲۰۱۷ در گروه بندی تاریخچه های فصیح شناسی و مدیریت خویشتن و زندگی و انگیزه چاپ و ارائه شده است. نویسنده ی این تاریخ مل رابینز  (به انگلیسی: Mel Robbins) مجری شبکه ی CNN و همینطور نویسنده و سخنران انگیزشی است.  اگر کتاب را بوسیله کلمه انگلیسی بخواهید، می توانید آن را از انتشارات جنگل خریداری کنید. 

از تاریخچه حاضر، ترجمه های مختلفی در بازار بود دارد. ابتدایی وهله نشر تاریخچه مرو با برگردان ی رضا اسکندری آذر برای این کتاب در سال ۱۳۹۷ فیپا گرفت.  انتشارات پردیس آباریس نیز داخل سال ۱۳۹۷ اقدام بوسیله چاپ این کتاب با ترجمه ی هیمن برین و روزبه ملک زاده کرده است. همچنین پاشیدن سخنوران در همین سال این تاریخچه را با ترجمه ی سعادتمند عاصی گراکویی چاپ کرده است. از بود یا لیس بود این ترجمه ها داخل بازار اطلاعی یافت نشد. علاوه پهلو این برگردان ها اشاعه شمشاد کتاب را با ترجمه ی گرایش آفاق نیا طبع و منتشر کرده که به صورت آنلاین بوسیله خرید می رسد.

تاریخ شیوه ۵ ثانیه با عنوان طولانی «عادت ۵ حین: زندگی، کار و اعتماد به نفستان را با شهامت هرروزه دگرگون کنید.» توسط نشر نوین با برگردان ی افشین چایچی نصرتی چاپ و منتشر شده و داخل سال ۱۳۹۷ به چاپ دوم رسیده است. نسخه ی کاغذی این کتاب روی سایت گستردن نوین بوسیله عارض آنلاین برای فروش صبر دارد.ابتیاع با کد تخفیف ۲۰ درصدی zoomitدرباره ی مل رابینز

مل رابینز زاده ی آمریکا در سال ۱۹۶۸، گزارش گر CNN، جعبه تلویزیون، ادیب و سخنران انگیزشی است. او داخل وب سایتش درباره ی اینکه چطور در سن ۴۱ سالگی با کمک عادت ۵ثانیه عمر اش را که از هرنظر درمعرض نابودی بود، نجات داد، به تفصیل صحبت کرده است. او علاوه بر کتاب چیره قانون ۵ثانیه، تاریخ پرفروش دیگری نیز با نام «گفتن غلام خوبم را متوقف کن» دارد که بدوی کتاب اوست. سخنرانی تد مل رابینز با نشانی چطور از تخریب خود دست برداریم، میلیون ها بیننده از بکلی دنیا داشته است. او درون سال ۲۰۱۴ توانست صاحب پاداش ی Gracie Award (دستمزد ای برای زنان، تدارک شده داخل انجمن زنان آمریکا داخل حوزه ی رسانه)  شود.

مل رابینز قبل از ۲۰ سالگی با کریستوفر رابینز، مربی یوگا و کارآفرین صاحب یک رستوران ازدواج کرد و حالا با ۳ فرزند و همسرش درون ماساچوست زندگی می یواش.نقل شرط هایی از متن کتابقانون ۵ثانیه نابغه، رهبر، هنرمند ی موسیقی، ورزشکار، هنرمند و خلاصه عامل دگرگونی تو شما را وارد می کند.

حرکات مبصر نیستند که زندگی ما را تمجید می کنند؛ کوچک ترین حرکات چنین می کنند.

دانستن اینکه چه چیزی عمر تان را بهتر می کند، بوسیله بینش احتیاج دارد. وادار کردن خود بوسیله ایفا آن شهامت می خواهد.

می توانید شهامت را تفویض کنید یا راحتی را، ولی نمی توانید هر دو را داشته باشید.

اگر داخل این قانون استاد شوید، ذهن تان را مجدد دستور کار نویسی می کنید و بوسیله خودتان الگوهای رفتاری جدیدی می آموزید.

زندگی خودش سخت است، اما وقتی به تپش هایمان شنوایی می کنیم، بازهم سخت ترش می کنیم. نه فقط در کافه، که خودمان را درون کار، خانه و در روابطمان تیمار عقب می کشیم.

منتظر هستید کسی از شما بخواهد، شما را بکشاند، بلند کند خواه پرتتان کند عرشه نورافکن یا حاضرید شجاعت لازم برای پیش راندن خود را ظاهر کنید؟ دنیا به کسانی پاداش می دهد که مشت از تمایل بردارند و شجاعانه فاتحه کنند.

چنانچه یاد نگیرید که چطور احساساتتان را از اعمالتان جدا کنید، هیچ گاه توان واقعی تان را آشکار نمی کنید.

حرف آخر

تو کتاب عادت ۵ ثانیه، موضوع مهمی که کشف می کنید، این است: شما تنها ۵ ثانیه با این تغییرات فاصله دارید:

شکستن عادت تعلل کاری و بوسیله تعویق انداختن کارها

روبه رو شدن با ترس و وسواس

رهاکردن نگرانی و بشاش پر حرارت بودن

به وجه اشتراک مجله گذاشتن ایده ها با شهامت متجاوز

عادت ۵ حین را می توانید برای هر تغییری تو زندگی تان مشابه اثربخشی بیشتر داخل کار، مولدتر شدن، خروج از ناحیه ی راحتی و موثرتر شدن در شبکه سازی خواه خودنظارتی و کنترل عواطف استفاده کنید. مل رابینز می خواهد بگوید برای نخست اجرا یک فرمان مشتاق هیچ چیز نباشید؛ نه حال خوب، نه آمادگی و نه دریافتن انجام امر. این اتفاقات معمولا قیافه نمی دهند. بلکه قبل از اینکه ۵ ثانیه از فکرکردن بوسیله ادا آن حکم بگذرد، انجامش بدهید و آن وقت است که چیره خواهید شد.

درمورد قانون ۵ وقت چه دید یا تجربه ای دارید؟ با ما تو زومیت همراه باشید.بیشتر بخوانید:معرفی تاریخچه بابا پولدار پدر بی پول اثر رابرت کیوساکیمعرفی تاریخچه «فروشگاه همه چیز» اثر برد استونکتاب معرفی کردن کنید، از زومیت پاداش بگیریدمعرفی کتاب سر گرگ جای پا جردن بلفورتمعرفی کتاب هک فروش اثر مکس التچولر