رتبه بندی نشریات علمی تو ۵ دسته با معیارهای شش گانه | رتبه بندی جایگزین صدور گواهی اعتبار علمی شد

منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۸ در گفت وگو با خبرنگار روابط عمومی این وزارتخانه به اعلام خبر تغییر آئین نامه نشریات علمی کشور پرداخت و کمال مطلوب از این تغییر را بسط اختیارات دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری، انجمن های علمی و نیز تقویت ناشران معتبر کشور عنوان کرد.

به گفته غلامی، در آئین نامه جدید سیاست ها، استانداردها، ضوابط کلی و شرایط تأسیس نشریات قید شده است و متقاضیان واجد شرایط گستردن ارگان می توانند بدون مراجعه بوسیله وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای اخذ مجوز، در چارچوب استانداردها و ضوابط اعلام شده نسبت به پاشیدن نشریه اقدام کنند.

وزیر علوم تو خصوص نحوه تقویم مجلات نیز گفته است: از این پس به جای صدور گواهی جاه علمی با عناوین «علمی-پژوهشی» خواه «علمی-ترویجی» نشریات علمی اعم از آنهایی که تا کنون از کمیسیون نشریات علمی گواهی جاه علمی دریافت کرده اند و آنهایی که از این پس برای ضوابط متاخر ایجاد می شوند، تو رخساره داشتن وضعیت از طریق ثبت اطلاعات خویشتن در سامانه نشریات، درون فرایند ارزیابی سالانه فراغت می گیرند و حلقه نشریات، آن ها را پهلو بنیان متمایز ها ارزیابی و رتبه بندی می بطی ء.

به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس آیین مجله جدید نشریات علمی، به جای گروه بندی نشریات علمی به «علمی – پژوهشی» و «علمی – ترویجی»، همه نشریاتی که حائز شرایط آیین نامه جدید مصوب وزارت علوم باشند با نشانی واحد «نشریه علمی» شناخته می شوند.

نیز همه نشریاتی که پیش از اردیبهشت ماه ۹۸ دارای گواهی جاه علمی پژوهشی یا علمی ترویجی بوده اند، از این پس از درج این عناوین منع شده اند.    

بر بنیان مصوبه جدید وزارت علوم، همگی نشریات علمی که تا کنون از مجلس نشریات علمی گواهی اعتبار علمی اخذ کرده اند و نشریاتی که از این پس بر اساس شرایط آیین مجله جدید به عنوان ارگان علمی شناخته می شوند، درون فرآیند تخمین پهلو زمینه معیارهای شش گانه و رتبه بندی در پنج دسته استراحت می گیرند.

به این ترتیب، از این پس به جای صدور گواهی اعتبار علمی برای نشریات، رتبه نشریه درون ارزیابی ها به نشانی «جاه نشریه» تو نظر گرفته می شود.

بر شالوده آیین نامه متاخر نشریات علمی، رتبه نشریات به صورت بسی خوب (الف)، خوب (ب)، متوسط (ج) و ضعیف (د) تعیین می شود. درون صورتی که یک نشریه علمی رتبه ضعیف (د) کسب کند، از فرآیند ارزیابی خارج می شود و بوسیله مدت دو سال نمی تواند بوسیله فرآیند تقویم بیدار شود.

یک گروه دیگر تو این رتبه بندی، گروه نشریات برومند بین المللی است. اگر نشریه ای درون فهرست پایگاه JCR باشد یا در نمایه های استنادی Web of Science یا Scopus حائز منصب های Q۱ تا Q۴ شده باشد، خارج از فرآیند ارزیابی، درون دسته نشریات معتبر بین المللی قرار می گیرد.   

معیارهای کلی در نظر گرفته شده برای تقویم نشریات علمی دربرگیرنده اشاعه بوسیله موقع؛ داشتن وبگاه استاندارد، زیرساخت ها و اطلاعات شناسنامه ای نشریه؛ تکریم آیین نگارش، ساختار و چونی مقالات؛ بزرگداشت فرآیند پذیرش مقالات و داوری تخصصی؛ شرایط ارگان در نمایه های استنادی، تخصصی و مدنی و بکارگیری هنجار و امکانات باطراوت افزاری و نرم افزاری برای رعایت اخلاق علمی انتشار و جلوگیری از ابراز تخلفات علمی است.

سقف امتیازی که یک نشریه با تعظیم معیارهای جگر گانه می تواند دریافت کند، ۱۰۰۰ امتیاز است. ارگان ای که بین ۸۰۱ تا ۱۰۰۰ تشخیص کسب کند در گروه الف، بین ۶۰۱ تا ۸۰۰ در گروه ب، بین ۴۰۱ تا ۶۰۰ امتیاز تو گروه ج و ۴۰۰ امتیاز و پایین نمدار در گروه د قرار می گیرد.

این نکته حائز اهمیت است که هر چند پهلو بن قوانین متاخر وزارت علوم، عناوین «علمی – پژوهشی» و «علمی – ترویجی» از نشریات علمی برداشته شده است اما همچنان عناوین مقاله پژوهشی یا مقاله ترویجی از دیدن وزارت علوم پابرجا و برومند است به طوری که تو آیین مجله جدید نشریات علمی، ۱۰ نوع مقاله دارای اعتبار شناخته شده است: مقاله پژوهشی، مروری، کوتاه، وارسی موردی، سیاق شناسی، کاربردی، نقطه نظر، مفهومی، فنی و ترویجی.