شناساندن کتاب ضابطه ۵ ثانیه اثر مل رابینز

درون تاریخچه عادت ۵ ثانیه، «مل رابینز» با توضیح شیوه ۵ ثانیه (در برخی از تاریخ ها باعنوان شیوه ۳ ثانیه نیز یاد شده) و پرداختن به مفهوم شجاعت، خواننده را به استفاده از این قانون بخاطر بهتر کردن زندگی و حرکت درون علت رویاهای شخصی اش تشویق می بطی ء. او معتقد است راز موفق شدن، دانستن اینکه چه طرز کار باید انجام شود نیست؛ راز واقعی درون این است که بدانید چطور خودتان را به انجام آن کار وادار کنید.خلاصه ی کتاب عادت ۵ ثانیه

می توان گفت که تاریخ مل رابینز با نشانی قانون ۵ ثانیه، تقریبا درباره ی شجاعت و تحول حاصل از آن است. شجاعت انجام کارها و رفتن در قلب ترس ها و فشارها با آگاهی از پرزحمت وجود داشتن کار. در سراسر زندگی هر شخص، دوستان و مربیان و مشاورانی هستند که بی همتا را تشویق می کنند تا بهتر از بهانه ها و ارشد نم از ترس هایش باشد. چه می شود اگر راز رسیدن به این اهداف را بدانید تا بتوانید بوسیله متکی به نفس و غنای زندگی تان دست پیدا کنید؟ راه هل اعطا کردن خودتان به سمت جلو در یک قانون سهل نهانی است.

مل رابینز با بیان معرفت قانون ها و همچنین داستان های شگفت انگیزی که داخل اساس های گوناگون برای اینکه تاریخ، هنر و کسب وکار رخ داده است، قدرت لمحه ی فشار را توضیح می دهد. سپس افزار ساده ای را معرفی کردن می کند که با کمک آن می توانید بهترین خود باشید.

قانون ۵ لحظه چیست؟

قانون ۵ ثانیه یک قانون کثرت سهل است که می گوید اگر ایده ای برای انجام هدفی به ذهنتان رسید، باید قید مدت ۵ ثانیه به نعوظ فیزیکی طرز کار برای آن عمل دهید، وگرنه مغزتان ایده ی شما را از بین خواهد سرما.

برهان ازبین بردن ایده ی انجام یک فرمان توسط مغز این است که عدد بوسیله طور غریزی برای حفاظت از ما از ارتکاب کاری که زحمت دارد، جلوگیری می نرم. مغز همواره به دنبال حفظ حالت موجود و مراقبت از ما دربرابر خطرات است. بنابراین با خلق افکاری شبیه اگر نتوانستی چه؟ چنانچه آسیب دیدی چه؟ در همان لحظات اولیه، می خواهد شما را منصرف نرم.مقاله های مرتبط:قانون ۵، ۲۰ و ۳۰ ثانیه بخاطر تغییر طرز تفکررهبران قاهر چگونه بر تردیدهای خفیه خویشتن غلبه می کنند

درون لحظه هایی که بوسیله انجام یک کار فکر می کنید، یا اشتیاقی برای انجام کاری دارید، یا توجهتان به تعهدی که برای انجام کار کننده دارید، جلب می شود، قانون ۵ وقت را بوسیله کار ببرید. هرگاه نسبت بوسیله کاری که می دانید باید انجامش بدهید، بی مراد بودید، از ۵ تا ۱ را بوسیله طور برعکس بشمارید و موقت برای این کار، اقدامی انجام دهید. این اقدام می تواند حتی یک یادداشت یا یک دستور کار ریزی ساده بخاطر ارتکاب دادنش باشد. وقتی محاسبه معکوس را ایفا می دهید، ذهنتان روی ایده متمرکز و از افکار منفی و ناامیدکننده دور می شود.

بین لحظه ای که ایده ای به ذهنتان می رسد، تا لحظه ای که مغزتان آن را نابود می کند، فاصله ای وجود دارد. این بور تنها ۵ ثانیه است. این موضوع برای همه ی مردم ها صدق می کند. شما تنها ۵ نفس فرصت دارید که پیش از رفتار مغزتان اقدام کنید. اگر برای ایده تان کاری درجهت تغییر ارتکاب ندهید، ایستا خواهید ماند و تغییری نخواهید کرد.نیت از ایده درون ضابطه ۵ ثانیه

مل رابینز برای اطمینان از حس منیع خواننده از مفهوم ایده می گوید: «عزم از ایده خواه فکر انجام یک کار، مبادله کردن هرچیزی که به ذهن می رسد یا یک غرض بی بازگشت سردستی و نسنجیده حلق. ایده همچنین یک رفتار آزاردهنده و ویرانگر و غیرمنطقی نیست. ایده یک ندای خفیه است که بوسیله شما می گوید چه مفید را باید و چه کار کننده را نباید انجام بدهید. نداهای درون قلب ما زیادند و لحظاتی هست که آن ها با ما گپ می کنند. همگی ی ما ادراک کافی و منحصربه فرید خودمان را برای تشخیص امر درست داریم.»۵ اصل بنیادی ۵ نفس

عنصر مقدمه: وقت ای که یک الهام یا ندای خفیه از سیاق می رسد. این ندای درونی صدای قلب شما است و می دانید که انجام دادن آن امین است و برای آن انگیزه ای دارید.

عنصر دوم: انجام طرز کار برای ایده ای که به یک شعار خاص مرتبط باشد. باید از میان ایده ها و صداهای درونتان آن ایده ای را برگزینید که درون مسیر فرود امدن به یکی از اهداف شما باشد، نه هر فکر و ایده ای که به ذهنتان رسید.

عنصر سومین: وادار کردن خودتان بوسیله انجام کار. حتی اگر عاطفه نیکوکاری برای انجامش ندارید، باید خودتان را مجبور به شروع کار کنید. فقط از ۵ تا ۱ را بشمارید، با این کار حافظه خویشتن را برای ارتکاب حکم آماده می کنید.

عنصر چهارم: انجام یک حرکت فیزیکی در ۵ لمحه. ایفا یک امر فیزیکی در جهت آن فکر، کلید موفقیتتان است.تمام چیزی که نیاز دارید، حرکت به سمت ایده است.

عنصر پنجم: درون صورت عدم حرکت، مغز شما ایده تان را ازبین خواهدبرد. برای شروع فقره عزب ۵ ثانیه فرصت دارید و اگر در این بور مفید انجام ندادید، ذهنتان آن ایده و خاطر ایفا فرمان را نابود می نرم.چگونگی کارکرد مغز

در حالت کلی مغز آدم ۳ مستمری ی مهم برعهده دارد:زندگیتان را همان نعوظ که زندگی می کنید، روایت و در حافظه ذخیره می کند.وظایف بدن را ایفا می دهد.از شما درون طبق خطر محافظت می کند.

وقتی می ایستید و فکر کردن می کنید، کاهلی و دودلی به خود روش می دهید و در ادا مفید که بوسیله ذهنتان فصیح اهمال و رخوت می کنید، این پیام را بوسیله مغز می دهید که چیزی اشتباه است و امکان پذیر است خطری حیات داشته باشد. بنابراین مغز حزن مطابق با وظایفش اجرا کرده و برای حفاظت و مراقبت دربرابر خطرات، شما را از انجام آن کار بازمی دارد.

بخش های کتاب

تاریخ قانون ۵ ثانیه دارای ۵ مقدر شدن است. بجز مدخل مقدمه که نویسنده در آن توضیحات مفصلی درباره ی قانون ۵ ثانیه و چگونگی کشف آن می دهد، ۴ بخش دیگر پهلو محور ی مفهومی به معروفیت «شجاعت» شکل گرفته و تصنیف شده اند. پیش از اول کتاب، مل رابینز درباره ی شجاعت چند جمله می گوید:شجاعت، توانایی اجرا کارهایی است که دشوار، سهمناک یا نامعلوم هستند.

شجاعت، مخصوص عده ای برگزیده ازاله.

شجاعت، از حقوق طبیعی ماست. درون همه ی ماست. فقط منتظر است که کشفش کنید. شجاعتتان را کشف کنید تا از پس انجام و تجربه ی هرچه آرزو دارید، برآیید.

مدخل های تاریخ عبارت اند از:

بخش ۱: عادت ۵ ثانیه که در ۴ فصل در مورد این قانون تشریح داده است.

مقدر شدن ۲: قدرت شهامت که شامل ۴ منفصل درباره ی شهامت و چطور شروع کردن آن است.

مدخل ۳: با عنوان «شجاعت رفتار شما را مبادله می درنگ» و دارای ۳ خلع است.

حصه ۴: شجاعت گونه فکرتان را تغییر می دهد. این پاره شامل ۳ فصل است و درباره ی اضطراب های درون صحبت می درنگ.

بسرنوشت شوم دچار کردن ۵: که بخش پایانی تاریخ با عنوان «شجاعت همه چیز را تغییر می دهد» است، درباره ی اعتمادبه نفس و رفتن معلول آرزوها دست افزار می زند.

درون پایان، بخشی با نشانی «غلبه شما» درون تاریخ گنجانده شده که با این جمله آغاز می شود:در قدیم قدرت داشته ای افضل دلم، فقط باید خودت می فهمیدی. (گلیندا، جادوگر آز)همه ی رویاهای ما می توانند بوسیله نسب بپیوندند، اگر شهامت پیگیری آن ها را داشته باشیم. (والت دیزنی)

کتاب پر از تالیف های افرادی است که امتحان های موفقی از به کارگیری شیوه ۵ ثانیه در عمر شان به دست آورده و این تجربه ها را ازطریق شبکه های اجتماعی به پول اعانه گذاشته اند. مل رابینز در ابتدای کتاب گفته که هیچ یک از اسامی تغییر نکرده و همه ی تصنیف هایی که از رسانه های اجتماعی منتشر شده اند، پا بر جا است. او فکر کردن می کند خواندن شعر آدم هایی که شهامت روبرو کردند و دست از فکر کردن برداشتند و ایده هایشان را نظریه کردند، برای خواننده وحی بخش خواهد وجود. علاوه پیاده شدن این تجربه ها مل رابینز از جمله های تأثیرگذار به نقل از افراد مشهور نیز در کتابش استفاده کرده است.

کتاب ضابطه ۵ ثانیه برای چه کسانی کم قیمت است؟

برای تمام کسانی که از وضع موجودشان راضی نیستند و مانوس دارند تغییری ایجاد کنند. تمام کسانی که می خواهند رویاهایشان را دنبال کنند، خودی دارند بامداد ها زودتر از خواب اهتزاز شوند، ولی هربار شکست می خورند. این تاریخ برای همگی ی کسانی مفت است که ایده های زیادی داخل سر دارند، اما آن ها را عملی نمی کنند. می خواهند حرف درستی را بزنند، ولی آن را فرومی خورند و بعد از خودشان خشمگین می شوند که چرا به موقع حرفشان را نگفتند. کتاب ضابطه ۵ نفس برای هرکسی که می خواهد برهان انجام نکردن به فکرها و کارهای موردنظرش را بداند و این مشکل را حل کند، مفید واقع خواهد شد.

عزب شرط موثر وجود داشتن این کتاب این است که ضابطه ۵ ثانیه را تمرین و تکرار کنید تا آن را یاد بگیرید و به طور دایمی در زندگی تان بوسیله حکم ببرید. برای آشنایی بیشتر با قانون ۵ ثانیه و دیدن فیلمی دراین مورد، اینجا را کلیک کنید.درباره ی تاریخ و برگردان های آن

کتاب حاضر با نشانی انگلیسی The five 5 rules در سال ۲۰۱۷ در دسته بندی تاریخچه های روان شناسی و مدیریت خویشتن و زندگی و انگیزه طبع و عرضه شده است. نویسنده ی این تاریخچه مل رابینز  (به انگلیسی: Mel Robbins) صندوق شبکه ی CNN و همینطور نویسنده و سخنران انگیزشی است.  اگر کتاب را بوسیله واژه انگلیسی بخواهید، می توانید آن را از انتشارات بیشه خریداری کنید. 

از کتاب حاضر، ترجمه های مختلفی در راسته وجود دارد. اولیه بار نشر کتاب مرو با ترجمه ی رضا اسکندری آذر بخاطر این کتاب در سال ۱۳۹۷ فیپا گرفت.  انتشارات پردیس آباریس نیز در سال ۱۳۹۷ رفتار به چاپ این کتاب با ترجمه ی هیمن برین و روزبه ملک زاده کرده است. همچنین ترویج سخنوران در همین سال این تاریخچه را با ترجمه ی سعید مقصر گراکویی چاپ کرده است. از وجود یا عدم وجود این ترجمه ها داخل میدان اطلاعی یافت نشد. علاوه بر این ترجمه ها نشر شمشاد کتاب را با برگردان ی تمایل آفاق نیا چاپ و منتشر کرده که بوسیله صورت آنلاین بوسیله سودا می رسد.

تاریخچه طریق ۵ ثانیه با عنوان تمام «قاعده ۵ وقت: زندگی، فرمان و اعتماد به نفستان را با شجاعت هرروزه دگرگون کنید.» توسط انتشار نوین با ترجمه ی افشین چایچی نصرتی طبع و منتشر شده و داخل سال ۱۳۹۷ به چاپ دوم رسا است. نسخه ی کاغذی این تاریخچه روی سایت نشر نوین بوسیله صورت آنلاین برای ابتیاع قرار دارد.ابتیاع با کد تخفیف ۲۰ درصدی zoomitدرباره ی مل رابینز

مل رابینز زاده ی آمریکا تو سال ۱۹۶۸، گزارش گر CNN، مجری تلویزیون، ادیب و سخنران انگیزشی است. او در وب سایتش درباره ی اینکه چطور داخل سن ۴۱ سالگی با معاون عادت ۵ثانیه زندگی اش را که از هرنظر درمعرض نابودی بود، استخلاص داد، به تفصیل صحبت کرده است. او علاوه پهلو کتاب موفق قانون ۵ثانیه، تاریخچه پرفروش دیگری نیز با صیت «تفسیر کردن غلام خوبم را متوقف کن» دارد که نخستین کتاب اوست. خطبه تد مل رابینز با عنوان چطور از تخریب خود دست برداریم، میلیون ها بیننده از سراسر گیتی داشته است. او داخل سال ۲۰۱۴ توانست صاحب جایزه ی Gracie Award (پاداش ای برای زنان، تهیه شده در سندیکا زنان آمریکا در مرزوبوم ی رسانه)  شود.

مل رابینز قبل از ۲۰ سالگی با کریستوفر رابینز، مربی یوگا و کارآفرین صاحب یک میخانه ازدواج کرد و اینک با ۳ فرزند و همسرش در ماساچوست عمر می نرم.نقل قول هایی از متن کتابقانون ۵ثانیه نابغه، رهبر، بازیگر ی موسیقی، ورزشکار، ستاره و خلاصه عامل تغییر درون شما را ملتفت می یواش.

حرکات بزرگ نیستند که عمر ما را تعریف می کنند؛ کوچک ترین حرکات چنین می کنند.

دانستن اینکه چه چیزی زندگی تان را بهتر می کند، بوسیله دانش نیاز دارد. وادار کردن خود به ارتکاب آن شهامت می خواهد.

می توانید شجاعت را برگزینی کنید یا راحتی را، ولی نمی توانید هر دو را داشته باشید.

اگر در این روال استاد شوید، ذهن تان را مکرر برنامه نویسی می کنید و به خودتان الگوهای رفتاری جدیدی می آموزید.

زندگی خودش باطراوت است، اما وقتی به ترس هایمان شنوایی می کنیم، بازهم ابکی ترش می کنیم. نه فقط در کافه، که خودمان را در کار، خانه و تو روابطمان بی قراری عقب می کشیم.

خواستار هستید کسی از شما بخواهد، شما را بکشاند، اهتزاز کند یا پرتتان کند ذیل نورافکن یا حاضرید شهامت لازم برای پیش راندن خود را پیدا کنید؟ دنیا به کسانی اجرت می دهد که دست از مراد بردارند و شجاعانه شروع کنند.

اگر یاد نگیرید که چطور احساساتتان را از اعمالتان جدا کنید، هیچگاه گاه استعداد واقعی تان را آشکار نمی کنید.

دست افزار فرجام

در تاریخ روال ۵ ثانیه، موضوع مهمی که کشف می کنید، این است: شما تنها ۵ نفس با این تغییرات بور دارید:

شکستن ضابطه غلت کاری و بوسیله تعویق انداختن کارها

روبه رو شدن با بیم و تردید

رهاکردن نگرانی و خوشحال تر بودن

به اشتراک گذاشتن ایده ها با شهامت متجاوز

سر ۵ وقت را می توانید برای هر تغییری در زندگی تان مانند اثربخشی بیشتر درون کار، مولدتر شدن، خروج از ناحیه ی راحتی و موثرتر شدن درون شبکه سازی یا خودنظارتی و کنترل عواطف استفاده کنید. مل رابینز می خواهد بگوید برای مطلع انجام یک حکم عاشق هیچ چیز نباشید؛ نه حال خوب، نه آمادگی و نه حس انجام کار. این اتفاقات معمولا رخ نمی دهند. بلکه قبل از اینکه ۵ ثانیه از فکرکردن به انجام آن فقره بگذرد، انجامش بدهید و آن وقت است که موفق خواهید شد.

درمورد قانون ۵ لمحه چه دیدن یا تجربه ای دارید؟ با ما تو زومیت همراه باشید.بیشتر بخوانید:چرا تاریخ خواندن برای انسان مفید استمعرفی کتاب به انجام رساندن کارها (GTD) اثر دیوید آلنآیا مطالعه تاریخ داستان، از شما انسان بهتری خواهد ساخت؟معرفی تاریخچه بابا پولدار پدر بی پول جای پا رابرت کیوساکیمعرفی کتاب «فروشگاه همه چیز» اثر برد استون