اختصاص هزار میلیارد ریال تسهیلات اشتغال به مشارکت های خرد بنیاد

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی بزرگواری جمهوری، روح الله ذوالفقاری با اعلام این خبر گفت: در راستای ایمنی همه جانبه از شرکت های معرفت بنیان، هزار میلیارد ریال با حمایت قوطی نوآوری و شکوفایی و از قاعده بانک مذهب الحسنه مهر ایران بوسیله شرکت های خرد اساس واجد شرایط اعطا خواهد شد.

وی افزود: هدف از ارئه این تسهیلات کمک بوسیله ایجاد و حفظ کردن ۵۰۰۰ شغل تو شرکت های دانش ماخذ با اولویت مناطق کمتر برخوردار است و با توجه به آمادگی اطلاع دادن شده توسط بانک، شعب این بانک تو سراسر کشور پذیرای متقاضیان خواهند بود.

معاون برنامه ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی با بیان اینکه تاکنون دو تفاهم نامه باهم اتحاد کردن بین صندوق نوآوری و شکوفایی و بانک قرض الحسنه مهر ایران منعقد شده است، تصریح کرد: جزییات این طرح و شرایط متقاضیان بوسیله زودی معارفه رسانی خواهد شد.