مهارت های ضروری بخاطر مدیریت تخمین

عادت های تخمین تأثیر چشمگیری بر موفقیت و بهره وری می گذارند. بدون مدیریت بی عیب تقویم، نمی توانید به درستی روی کارتان تمرکز کنید با بازدهی خوبی داشته باشید. درادامه، به هشت سیاق برای مدیریت تخمین اشاره کرده ایم. پس، با زومیت همراه باشید.۱. یکپارچه سازی

وقتی مناظره تقویم مطرح می شود، ترجیح ها به یاد می آیند. چندی افراد به دستورالعمل های کاغذی وابسته اند و برخی دیگر بوسیله تقویم های بزرگ دیواری عادت دارند و برخی هم نمی توانند بدون اپلیکیشن تخمین آنلاین زندگی کنند. تا وقتی فعالیت منظم و سودمندی داشته باشید، استفاده از تخمین کار کننده است. معمولا دلیل کاربرد از تقویم، حس خوبی است که نقل مکان می کند؛ اما بعضی تقویم ها به دلیل گزینه های زیاد، کاربر را گیج می کنند. بخاطر مثال، قرار ملاقاتی داخل برنامه ی کاربر وجود دارد و بوسیله عارض خودکار قرار دیگری به ارزیابی آنلاین او اضافه می شود و کاربر را گیج می کند.

برای مدیریت حرفه ای تقویم، پروگرام ریزی های خویشتن را فقط براساس تخمین اجرا دهید؛ درنتیجه همگی چیز عادت جای خویشتن قرار خواهد گرفت. همین موضوع برای کل ابزارهایبهره وری صدق می درنگ. کمتر، بهینه تر است. بخاطر مثال، فقط می توانید از Google Calendar و وسایل مدیریت مواجب قرین Wunderlist و دکه یادداشتی مثل Moleskine استفاده کنید.

۲. تنظیم پروگرام ی روزمره

جان رمپتون می گوید هرشب قبل از خواب، ایده ی واضحی از کارهای فردای خویشتن دارد. همچنین، درکی طاسی از کارهای هفته یا ماه یا سال آینده دارد. او از تقویم آنلاین برای تنظیم برنامه های یومیه ی خویشتن استفاده می کند. رمپتون درون تقویمش بازه های زمانی مشخصی برای هرکدام از فعالیت ها در دیدن محزون است. بدین صورت نظام تخمین حفظ می شود و کنفرانس ها و وظایف با یکدیگر تداخل پیدا نمی کنند. پیش رفتن براساس برنامه، بهره وری را هم افزایش می دهد.مقاله های مرتبط:آموزش ساخت ارزیابی بازاریابی محتواراهنمای جامع اضافه یکروز وری بوسیله دستیار مدیریت زمان۳. گروه بندی فعالیت های مشابه در بلوک ها

تابه حال، چند مرتبه مجبور موکد حکم خویشتن را در میانه وارسته کنید، تنها به این دلیل که باید بوسیله کنفرانس می رفتید یا بوسیله ایمیل پاسخ می دادید؟ این وقفه ها جلوگیری کننده بهره وری می شوند؛ به همین دلیل پس از ایجاد وقفه، معمولا به ۲۵ دقیقه زمان لازم دارید تا بتوانید وظایف خود را از قانون بگیرید.

بخاطر اطمینان از پیشرفت در مسیر، سعی کنید از چندوظیفگی اجتناب کنید و وظایف را بدین ترتیب انجام دهید:زمان بندی و قسمت قسمت کردن بندی وظایف شبیه با یکدیگر منجر بوسیله کاهش استرس و صرفه جویی در زمان می شود. ازآنجاکه مرتب از وظیفه ای به مستمری ی دیگر پرش نمی کنید، تمرکز و انرژی اندوه حفظ می شوند. برای مثال، سعی کنید در تقویم، محدوده ی زمانی مشخصی برای پاسخ گویی بوسیله ایمیل و محدوده ی دیگری برای حکم بی ایست در رویت بگیرید.نشست های متشابه در یک روز را زمان بندی کنید تا روند کارهایتان حفظ کردن شوند.محدوده ی زمانی دم آزاد و صبر و ناهار را بی قراری زمان بندی کنید. بدین ترتیب، فرصت فراغت و تمرکز مجدد را نمایان می کنید و می توانید با قدرت بوسیله کارتان ادامه دهید.۴. بهینه سازی مجمع های متعدد

هنگام زمان بندی کنفرانس ها، زمان پیش تخیل تقویم آنلاین همیشه یک ساعت است. البته، بخاطر تمام کنفرانس ها لازم ازاله یک ساعت لمحه بگذارید. برای مثال، ۱۰ دقیقه تماس تلفنی برای جلسه ی معرفی کافی است. با ویژه این زمان، تا اینکه اگر احساس کردید جلسه به سودتان نیست، تنها ۱۰ دقیقه از زمان خویشتن را از دست داده اید.با انتظام ارزیابی برای کارهای روزمره از تداخل کارها جلوگیری کنید

در صورت داشتن دوست از مخاطب، ۴۵ دقیقه زمان برای مجمع و ۱۵ دقیقه هم برای گفت وگویی تو کافی شاپ داخل نظر بگیرید. اگر می خواهید مشاوره بدهید، مکالمه را به ۱۰ تا ۱۵ دقیقه محدود کنید. برای نشست های هفتگی کارکنان هم ۲۰ تا ۳۰ دقیقه کافی است. تمام جلسه ها به زمان انطباق احتیاج ندارند. قبل از انتظام جلسه، محدوده ی زمانی ایده آل را تنظیم کنید.۵. نشست های متوالی را حذف کنید

در پروگرام ریزی میتینگ ها، از قرار بازدید های متواتر اجتناب کنید. درون این صورت، حدس دیررسیدن بوسیله جلسه ی دوم کمتر خواهد بود؛ در مقابل معمولا بعضی مجمع ها بیشتر از حدمعمول طول می کشند و باید چند دقیقه را صرف آماده سازی کنید خواه ممکن است در ترافیک بمانید.

معمولا ۱۵ دقیقه زمان خالی بین جلسه ها در رویت بگیرید. چنانچه می خواهید به جای دورتری بروید، ۳۰ دقیقه در دید بگیرید. با این کار تمرکز شما حفظ می شود و هرگز دیر بوسیله قرار ملاقات نمی رسید.

۶. حذف بی نظمی ها

بی نظمی باعث می شود کنترل خود به خشکی امدن تخمین را از دست بدهید. بی نظمی داخل تقویم را می توان بوسیله این موارد خلاصه کرد:جلسه های تکراری مثل شهرت نویسی هاملاقات بدون اجازه جلسه یا هدفرویدادهای متوالی نامتناسب با دستور کار ی شماپرکردن ارزیابی با وظایف دقیقه ایزمان بندی فعالیت های ثانویه قرین پیاده روی صبحگاهیسپردن کارها به دیگران

چند دقیقه وقت بگذارید و تقویم خود را منظم کنید. درون این طور شرایطی، مدیریت تقویم سهل تر خواهد حیات.۷. نه گفتن را بیاموزید

اگر همیشه بوسیله تمام درخواست ها و اشخاص «بله» بگویید، تقویم پر از وظایف و رویدادهایی می شود که بوسیله شما علاقه ندارند. درواقع، به جای اینکه برای خودتان لمحه بگذارید، مجبور می شوید بوسیله دیگران تو تکمیل وظایفشان کمک کنید. بوسیله جای اینکه آخر هفته ها بتوانید به پیاده روی یا کلاس آشپزی دلخواهتان بروید، مجبور می شوید به جلسات ناخواسته بروید. البته، نه تفسیر کردن بوسیله این معنی نیست که هیچ حین بوسیله هیچگاه درخواستی بله نگویید؛ بلکه به این ذهنی است که مرزهای مهارشدنی برای تقویمتان داخل نظر بگیرید.۸. ممارست هفتگی

این عنصر برگرفته از تاریخچه «عمل امور» اثر دیوید آلن است که این گونه تعریف شده است:از دیدگاه کاربردی، مرور کارها از سه جزء تشکیل شده است: شفافیت و کاربرد از زمان حال و خلاقیت. شفافیت پردازش کل معلومات را وجهه می بطی ء. عمر در لحظه یا زمان حال هم تضمین می یواش تمام اطلس ها یا سیاهه ها به روز هستند. خلاقیت هم بوسیله صورت خودکار با انجام دو مقدر شدن اول بوسیله دست می آید.

بنابراین، قبل از پرکردن تخمین با ملاقات های تکراری، نرم کردن هفتگی خود را بدین رخ انجام دهید:ممارست گذشته: به تقویم هفته ی گذشته نگاه کنید. شاید کاری مثل ارسال ایمیل را از قلم انداخته باشید.ممارست طرح های آینده: در این مرحله، کنفرانس ها و مجمع های آینده به شما یادآوری می شود و برای آن ها آماده می شوید.آغاز هفته با ذهنیت مثبت: با مرور تقویم در روزهای آغاز هفته، برای ایفا کارها آمادگی انتزاعی لازم را به دست می آورید.بیشتر بخوانید:آموزش اسکرام؛ سرنوشت چهارم: رویدادهاآموزش اسکرام؛ قسمت سوم: اسپرینت و دستور کار ریزیبهترین روش های پاسخ بوسیله سوالات بعد از یک میتینگ یا ارائهآموزش ساخت تخمین بازاریابی محتواچرا در مهلت های طولانی کارها را بوسیله تعویق می اندازیم