<br /> <b>Warning</b>: file_put_contents(logs/1568469623-9423-input.txt): failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/ersthost/public_html/dev/wordino/api/spin.php</b> on line <b>32</b><br /> ۱۲۰۰ شریک شدن بصیرت مبنا در مملکت مصونیت ملک فعال است

Warning: file_put_contents(logs/1568469623-3605-input.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ersthost/public_html/dev/wordino/api/spin.php on line 32
معاون تحقیقات و فناوری وزیر بهداشت، تداوی و آموزش پزشکی روز پنجشنبه تو حاشیه نویسی همایش روسای دانشگاه های علوم پزشکی سرزمین درون مشهد به خبرنگار ایرنا گفت: با فعالیت انبازی های دانش بنیان تاکنون دستاوردهای بزرگی داخل این زمینه خراج شده است به طوری که اینک همگی داروهای پیشرفته در ایران تولید می شوند و دسترسی مردم به این داروها فراهم شده است.

دکتر رضا ملک زاده افزود: در جزء تجهیزات پزشکی و سایر فناوریهای مرزوبوم سلامت نیز نمو خوبی داشته ایم و تحریم ها فرصت مناسبی برای جبران مشکلات قلمرو درون مملکت فناوریهای وابسته است.

وی اعتراف داشت: رویکرد وزارت بهداشت تو پاره استیناف و ترقی  علم و فناوری بر اساس برنامه های سند چشم انداز گلچین شده است.

وی گفت: دانشگاه علوم پزشکی مشهد داخل ۶ سال گذشته رشد خوبی در توسعه بصیرت و فناوری و تحقیقات داشته است  و طبق پیش بینی ها این دانشگاه تو بخش تحقیقات و فناوری جنبش خوبی درون آینده خواهد داشت.

همایش روسای دانشگاههای علوم پزشکی سرزمین که دیروز در مشهد آغاز شد، عصر امروز به کار خویشتن اختتام می دهد.