<br /> <b>Warning</b>: file_put_contents(logs/1568673197-3501-input.txt): failed to open stream: No such file or directory in <b>/home/ersthost/public_html/dev/wordino/api/spin.php</b> on line <b>32</b><br /> متجاوز از ۱۰۰ کشور ۷۰ هزاره بار بوسیله مقالات ایرانی استناد کرده اند

Warning: file_put_contents(logs/1568673196-4591-input.txt): failed to open stream: No such file or directory in /home/ersthost/public_html/dev/wordino/api/spin.php on line 32
به گزارش خبرگزاری مهربانی بوسیله نقل از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دکتر رضا ملک زاده داخل همایش پژوهشی کلان منطقه ۷ کشوری در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: متجاوز از یکصد کشور در دنیا بالغ پیاده شدن ۷۰ هزار بار به مقالات ایرانی استناد کرده اند، در حال فراهم نیز ۱۱۸ کشور نزدیک به ۴ میلیون بار مقالات ایرانی را دانلود کرده اند.

وی با بیان اینکه بی آرامی زمان حال رتبه و جایگاه ایران از نظر تعداد مقالات و مستندات درون گیتی ارتقا یافته و بوسیله ۱۶ گویا است، ادامه انصاف: دانشگاه های علوم پزشکی به منظور ارتقای رتبه پژوهشی خود باید اقدام به طرح های پژوهشی مشترک در سطح ملی و بین المللی کنند.

ناحیه زاده با اشاره اینکه ۴ متمایز پژوهشی داریم که دخول بوسیله آنها جایگاه و رتبه دانشگاه ها را ارتقا می دهد، اضافه کرد: لازم است آویشن های پژوهشی در دانشگاه ها خلق کردن کنیم، حزن اکنون بسترهای آن در سطح دانشگاه ها وجود دارد و از این تیم ها باید زنهار شود.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت با اطلاع دادن اینکه دانشگاه ها نباید بودجه پژوهشی خود را صرف امورات دیگر کنند و باید همان مقدار اعتبارات تو انگیزه ارتقای بار علمی دانشگاه ها در دیدن گرفته شود، اضافه کرد: اگر چه امروز آموزش و تقویت نیروی انسانی و بهداشت و درمان از دیگر امورات دانشگاه ها است اما آنچه از عنوان دانشگاه ها مشخص است این است که بیش از هر چیز دیگری بار علمی خود را با تحکیم پژوهش ارتقا دهند.

ملک زاده گفت: نباید فردی های بودجه ای داخل دانشگاه ها باعث شود بودجه پژوهشی را تو بخش های دیگر صرف کردن کنند.

وی پافشاری کرد: وضعیت تولید بینش در اصفهان رشد منت داشته است و در حوزه پزشکی بالینی و رشته داخلی تماشایی نمو هستیم، ولی جای امر در مملکت پژوهش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بسیار بسیار است و نیاز به افزایش طرح های پژوهشی مشترک ملی و بین المللی این دانشگاه با دانشگاه های دیگر دیده می شود. احداث مرکز تحقیقات پیش بالینی و اتاق تمیز داخل اصفهان

طبیب طاهره چنگیز مهتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز داخل نشست گفت: احداث مرکز تحقیقات پیش بالینی و اتاق تمیز را در اصفهان درون رخصت کار داریم.

وی اشعار داشت: چون عمده درآمد دانشگاه از نگرش درمان است بنابراین تعهد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مبنی بر کاهش هزینه های بیمه باعث شد بیش از ۱۰ درصد شاهد کاهش درآمد بیمه ای و درآمد درمانی در سال گذشته باشیم.

چنگیز ادامه داد: هر ساله بودجه یدکی به عنوان یک درصد سهم حوزه استیناف علنی می شود، اما درآمدهای پیش دماغ شده و یا نقدینگی محقق نمی شود، بوسیله عنوان شهید از ۱,۲۰۰ میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده این دانشگاه، تنها یک هزار میلیارد تومان محقق شد که عملاً ۵۰۰ میلیارد آن بصورت مطالبات از بیمه ابدی ماند و نقدینگی آن تا آخر سال ۹۷ در وارستگی دانشگاه استراحت نگرفت.

مهتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان افزود: تخصیص ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان از سال گذشته، بوسیله معاونت پژوهشی محقق شد و از باقیمانده دِین سال ۹۷ دانشگاه به مملکت استیناف از محل یک درصد نیز امسال توانستیم حدود ۳ میلیارد تومان انحصار دهیم.

وی گفت: بحران نقدینگی دانشگاه در اسفند سال ۹۷ بوسیله جایی رسید که برای فراهم کردن تجهیزات و لوازم ضروری درمانی مجبور به دریافت وام ۶۰ میلیارد تومانی با سود ۱۸ درصد شدیم.

چنگیز از تکمیل پژوهشکده دل و پژوهشکده بیماری های جاهل واگیر دار، همچنین تاسیس مرکز تسلط های تجهیزات پزشکی، تکمیل سوله های پارک دانش و فناوری اشتی و استقرار ۴۰ شریک شدن دانش بنیاد در پارک خرد وفناوری سلامت شناسایی عدل. کارنامه پژوهشی برای پژوهشگران اصفهان صادر می شود

دکتر شقایق راست جوی جوانمرد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نیز در این کنفرانس گفت: به منظور رتبه بندی علمی پژوهشگران اصفهان ترازنامه پژوهشی برای آنها صادر شده است.

وی پیش روی داشت: در حال مهیا جوان کنار ۱۱ هزار پژوهشگر بالقوه داریم که اعطا و صدور کارنامه پژوهشی بوسیله آنها ضمن اینکه باعث می شود خویشتن پژوهشگران از وضعیت و رتبه علمی خویشتن مطلع شوند و برای ارتقا و رفع انقراض های خود تلاش کنند، انگیزه شده است معاونت پژوهشی اندوه از استعدادها و ظرفیت های کامل پژوهشگران خویشتن مطلع شود.

حق رود اضافه کرد: از بین یک هزار اعضای هیئت علمی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان کبیر بر ۳۰۰ جستجوگر و پژوهشگر فعال داریم که دارای طرح و برنامه پژوهشی و جناب تو عرصه پژوهش هستند و ۶۰۰ کالبد هیئت علمی دیگر معاونت، کمترین میزان شریک شدن را دارند.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: صدور کارنامه پژوهشی برای پژوهشگران باعث شد توزیع مناسب منابع و بودجه پژوهشی را در بین پژوهشگران داشته باشیم و بر شالوده عملکرد پژوهشگران بودجه را شاخه بندی کنیم.

وی افزود: با صدور ترازنامه پژوهشی برای ما صریح شد بی آرامی اکنون ۱۷ و ۱۸ فن آور کوشا تو بین اعضای هیئت علمی حیات دارد.

ضایع جوی از تخصیص ۱۰ میلیون تومان بودجه بوسیله پژوهشگران کمتر فعال تا ۱۰۰ میلیون بوسیله پژوهشگران فعال شناسایی انصاف و افزودن کرد: با اعطا و صدور ترازنامه پژوهشی توانستیم پاسخگویی خوبی در عمل داشته باشیم.

وی از تشکیل کمیته پژوهشی دانشجویان خبر داد و افزود: داخل سال گذشته ۹۳ کارگاه آموزشی برای دانشجویان پژوهشی برگزار گردید، همچنین ۱۸ هزار ساعت آموزش رخساره گرفت که منجر بوسیله چاپ ۲۱۵ مقاله و ۸۶ طرح پژوهشی و بالغ پهلو ۲۰۱ میلیون تومان امن از طرح های پژوهشی شد و ۱۰۲ میلیون تومان اعتبار بخاطر برگزاری کارگاه های آموزشی منحصر یافت و ۱۰ میلیون تومان نیز حمایت مالی از وزارتخانه دریافت کردیم.

دستیار تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گفت: همچنین تو لوای ترازنامه پژوهشی یک داشبورد برای اعضای هیئت علمی مدح کردیم که بدانند چقدر از بودجه مالی خود را هزینه کرده اند و چه ارج جاویدان باقی مانده است.