ابداع تعادل بین فقره و زندگی از مدیران آغاز می شود

همه ی ما می خواهیم در ساختمانی و محل کار، یک زندگی غنی و بامعنا را امتحان کنیم عاری اینکه هیچ کدام از آن ها قربانی دیگری شود. امروزه در سراسر جهان، کارمندان بیشتری به متعاقب یکروز مندی از ساعات کاری منعطف هستند و همکاری ها نیز در راستای پاسخگویی بوسیله این نیاز کارمندان، سیاست هایی را پایه گذاری کرده اند. در اروپا، دورکاری، ساعات طرز کار منعطف، هفته های مفید فشرده، یک سال مرخصی با حقوق برای جستجو و مطالعه بوسیله ازای هر هفت سال کار، ازجمله مرسوم ترین این سیاست ها هستند. اگرچه این برنامه ها روی کاغذ ممتاز به دیدن می رسند اما بسیاری از آن ها عواقب شیفته ای روی کارکنان دارند.انعطاف پذیری قدیم به تعادل بهتر کار و زندگی منجر نمی شود

نیروهایی که دورکاری می کنند، معمولاً فشار کاری بیشتری را صبور می شوند و از آنجایی که می توانند با معاون مایه های مختلف داخل هر زمانی از شبانه روز با همکارانشان رابطه برقرار کنند، مرز بین زندگی شخصی و مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش آن ها زدودن می شود.مرخصی وضع حمل و ایمنی برای مراقبت از کودکان می تواند عاطفه نابرابری را درون فضا فرمان اضافه دهد

این گونه دادرسی ها معمولاً برای کارمندانی که مسئولیت مراقبت از یکی از اعضای قوم پایگاه را پهلو عهده دارند اجرا می شود. اما سایر کارمندان که به تعادل میان فقره و زندگی نیاز دارند و در عین حال درون قبال خانواده سندیت مسئولیت موقت و ضروری ندارند، نمی توانند از این وضعیت برخوردار شوند.

اکثر کارمندانی که می توانند زمانه طرز کار منعطف داشته باشند، نسبت به استفاده از آن بی میل هستند

خیلی از کارمندان نگرانند که چنانچه از ساعات کاری منعطف استفاده کنند، احساس شود که نسبت به کارشان تعهد کمتری دارند و تأثیری منفی به خشکی امدن کارشان بگذارد.

بخاطر اینکه بااطلاع شوید چطور اداره ها می توانند کنار این اشکالات غلبه کنند تجربه ی ۴۰۰ والد شاغل در ایتالیا مورد مطالعه استراحت محزون است. ۵۸٪ از آن ها مرد و ۴۲٪ از آن ها عیال بودند و میانگین سنشان ۴۳ سال وجود. از شرکت کنندگان در این پیمایش خواسته شد به فضا کاری، مدیر و فرهنگ سازمانشان از ۱ تا ۵ نمره بدهند. نمره ۵ نشانگر کنف از خانواده و نمره ۱ نشان دهنده ی حاضر بودن توجه بوسیله خانواده حیات. همچنین از آن ها پرسیده شد، هرچند لحظه یک بار از قوانین امن از خانواده استفاده می کنند.

نتایج این استفهام نشان رحم سازمان ها چنانچه بخواهند میان زندگی شخصی و کاری اعضای تیمشان تعادل برقرار کنند، باید جدیت هایشان را کنار دو حوزه ی پا بر جا متمرکز کنند:۱- به سرپرستان آموزش دهید

کارمندانی که با سرپرستان حمایتگر کار می کنند – کسانیکه ازنظر عاطفی و طرز کار از کارمند خویشتن حمایت می کنند، داخل چشم کارمندشان الگویی مثبت هستند و مشکلات را خلاقانه محلول می کنند – سلامتی بیشتری دارند، تضادهای زندگی طرز کار و انحصاری موجودی کمتر است و در مسکن و محل کار احساس رضایت بیشتری دارند.

دلیل این اتفاقات مثبت این است که سرپرستان نمایانگر کلیت سازمان در دید کارمندان هستند. آن ها این غلبه را دارند که از طریق رفتارها و اسلوب برخوردشان کارمندان را تشویق کنند از قوانین کنف از خانواده استفاده نمایند. سرپرستانی که انتظاراتشان در تقابل با اهداف شخصی کارمندان است می تواند تأثیرات مضری به خشکی امدن تعادل میان فقره و زندگی کارمندان داشته باشند. تحقیقات نشان داده است سرپرستان روی کارمندان جوان بوسیله مراتب تأثیری بیشتری نیز دارند.

به نشانی معیار به تک جان توجه کنید: جان، فارغ التحصیل دانشکده کسب وکار است که بی قراری بخاطر کار و هم بخاطر عمر شخصی خود ارزش قائل است. حجم کار جان بسیار وزین است لذا ازنظر فنی می تواند از مزایای قوانین امنیت از قوم یکروز مند شود ولی سرپرستش از او شوق دارد ۲۴ زمانه شبانه روز و هفت روز هفته داخل دسترس باشد. اما ازآنجاکه جان هواخواه کارش است و آرزو می یواش بهره ارتقا درجه نمودار نرم انتخاب کرده است که از این محاکمه ها مصرف نکند تا ساعات بیشتری در دسترس باشد و سرپرستش را عرشه تأثیر استراحت دهد.مقاله های مرتبط:۳ کلید برای داشتن تعادل میان زندگی و فرمان

متأسفانه این سناریو منحصر به جان زدودن بلکه در حقیقت زیاد هم متداول است. داخل حدود ۶۳٪ از همدستی کنندگان این پژوهش درون پاسخ به اینکه چقدر سرپرستشان سرپرست قوم است امتیاز پایینی به وی دادند (نمره ۳.۲۵ از ۵)

به خشکی امدن مقابل نتایج این تحقیق، باهم اتحاد کردن هایی که به کارکنانشان درباره شکوه برقراری اعتدال بین کار و زندگی آموزش می دهند نتایج بهتری می گیرند تا آن هایی که فقط بر سیاست های خشک تمرکز می کنند. همدستی ها می توانند با آموزش این سیلان به مدیرانشان شروع کنند که چگونه از کارکنانشان درحوزه های شخصی، خانواده و عملکرد ایمنی کنند. باید به مدیران گفته شود چرا خلق کردن تعادل بین کار و زندگی و پناه از کارکنان تو این راستا ابهت دارد.

فعالیت های غیرکاری به کارمندان این دستور را می دهد که شبکه ارتباطی موجودی را گسترش دهند، تسلط های جدیدی تصرف کنند و عاطفه هدفمند بود داشته باشند.

۲- بوسیله پشت ایجاد فرهنگ حمایتی باشید

آموزش دادن بوسیله سرپرستان برای امن از کارمندان به رخ غیرمستقیم به خشکی امدن فرهنگ شرکت تأثیر می گذارد. اتیکت غالب داخل اکثر شریک های ایتالیایی براساس چیزی بنا شده که آن را «چهارچوب مستخدم ایدئال» می نامند. این چهارچوب، کارمند ایدئال را محدودیت می داند که به صورت فیزیکی درون محل کار آستان دارد، ۲۴ ساعت شبانه روز و هفت روز هفته بخاطر کار تو دسترس است، و هر ثانیه لازم باشد حاضر است زندگی شخصی خویشتن را فدای کار کند. گرچه این مدل می تواند حزن به خشکی امدن مردان و بی آرامی بر خانم ها اعمال شود ولی داخل ایتالیا مستخدم ایدئال مردی است که همسرش خانه دار باشد یا در حالت کمیاب خیس کارمند ایدئال می تواند یک زن مجرد باشد.

تحقیقات نشان داده است شرکت ها نسبت به بانو هایی که می خواهند برای استفهام بوسیله خانواده شان مرخصی بگیرند حمایت کننده مرطوب است. پدران جوانی که فرزند کوچک دارند حتی وقتی عبث استفاده از این رویه مرخصی ها را دارند از آن ها استفاده نمی کنند تا مبادا روی کارشان تأثیر منفی بگذارد. ۸۱٪ از افراد همدستی کننده در این پژوهش بیان کردند شرکتشان سرپرست زندگی خانوادگی آن ها تراشیدن.مقاله های مرتبط:رهبران شکوه که بین کار و زندگی شخصی اعتدال ایجاد کرده اند

نتایج تحقیقات نشان می دهد کارمندانی که داخل راه اندازی های سرپرست کار می کنند تمایل دارند تعادل بهتری بین زندگی شخصی و کاری شناخت برقرار کنند. کارمندان درون این سازمان ها کام بیشتری دارند که از ساعات کاری منعطف کاربرد کنند. درنتیجه رضایت بیشتری از نقششان دارند و تو برابر راه اندازی صداقت بیشتری از خود نشان می دهند.اولین شلنگ را چطور بردارید

اگرچه این تغییرات راحت به دید می رسند متعدد از انبازی ها و حتی کارکنان با آن ها درگیر هستند. آن ها نیاز دارند ذهنیتشان را دگرگونی دهند و مفهوم حقوق بگیر ایدئال را بازتعریف کنند.امروزه خیلی از ما ذاتاً تمایل داریم از استاندارد فرح مان حفاظت کنیم و دیگر از اینکه هویت جدید صنف ای مان که متعادل تر شده است چطور بنظر می رسد نترسیم. این ترس ناشی از این حقیقت است که مفرط از ما نمی دانیم وقت خود را در زمان هایی که حکم نمی کنیم چگونه بگذرانیم. محققان بیان می کنند ازآنجاکه در اوقات فراغتمان نسبت بوسیله زمان های کاری توجه کمتری به خودمان دعوت می کنیم کم کم بوسیله اوقات فراغتمان به چشم اتلاف انرژی نگاه می کنیم. درحالی که داده ها دقیقاً عکس این را نشان می دهند.

مقدماتی گام داخل رویه دستیابی به تعادل میان کار و عمر باید داخل سطح ویژگی اتفاق بیفتد. برای ما بوسیله عنوان سازمانی یا رهبر مهم است هویت حرفه ای گسترده رطوبت بسازیم که در آن جایی برای خانواده، اجتماع و سایر فعالیت ها باشد.

زمانیکه برای اوقات فراغتمان شکوه قائل می شویم می توانیم آسان برنده بین کار و زندگی انحصاری مان تعادل قائم کنیم. ما باید به اوقات فراغت به نشانی زمانی برای استراحت، تجدید انرژی و کسب مهارت ها و علائق متاخر نگاه کنیم که برخی از آن ها نیز مقدور است درنهایت به نقش ما داخل کار کمک یواش. زمانیکه این تغییرات را بوجود آوریم همگی محاکمه های منعطف بودن ساعات کاری، آموزش و … حاصل ای که از آن ها انتظار داریم را خواهند عدل.بیشتر بخوانید:کشف تبخیر آب و باران احتمالی درون اتمسفر سیاره ای فراخورشیدیچرا باید از تلاش بخاطر شادبودن در شغل خویشتن دست بردارید؟زمین سکونت پذیرترین سیاره گیتی نیستنگرش نادرست اجتماع نسبت به سن پیری و پیامدهای نامطلوب حاصل از آنزنان از رویت چندوظیفگی بهتر از مردان نیستند