چگونه می نبوغ معنی خلاق داشت

مقاله ی زیر از کلمه دکتر تارا سوارت، پزشک، متخصص عصب شناسی، ادیب و برگزار کننده ی دوره های مدیریت نوشته شده است. کتاب وی با عنوان «منبع: راز های جهان هستی و معرفت مغز» به زودی منتشر خواهد شد.

نسلی از افراد با این اعتقاد بزرگ شده اند که خلاق نیستند؛ بجهت فردی درون اطراف ی تحصیلی دبیرستان بوسیله آن ها گفته است که در بحث های هنری خوب اجرا نمی کنند. تا همین اواخر، تعریف استانداردِ خلاقیت، بسیار محدود بود؛ شما یا خلاق بودید یا نبودید. درک عامه اینطور بود که «افراد خلاق» خواه هنرمند هستند یا نقاش. تعجبی ندارد بسیاری از افراد خویشتن را انسان های خلاقی نمی دانند و از این رو بر تصرف دانش تمرکز می کنند. اما خلاقیت این نیست و اگر شما برای فعال کردن تقدیر های خلاق مغزتان با مشکل مواجه می شوید بوسیله برهان همین متد تفکر است.افکار شما اعمالتان را مادون تأثیر راحتی می دهد

ممکن است تعجب کنید طرز خاطر شما درباره خلاقیتچه ارتباطی با خلاق بودن یا نبودن شما دارد؟ پاسخ کوتاه این است که، «بستگی یدکی دارد». به ساختمانی ای راحت، خانواده ای مهربان، کسب و کار کننده مظفر و فضایی دوستانه فکر کنید. مردم تصادفا این چیزها را خلق نمی کنند. بلکه زمانی بر آن ها تمرکز کرده اند و غرض گرفته اند آن ها را ساختن کنند. مقدور است بارها دستخوش شک و تردید شده باشند، اما در اعماق وجودشان می دانستند این موارد کارهایی است که می توانند ادا دهند.مقاله های مرتبط:۴ اشتباهی که قاتل خلاقیت شما می شوند

وقتی تحصیل در روانپزشکی و علوم اعصاب را شروع کردم صحبت های زیادی راجع بوسیله جانبداری مغز شنیدم. این مفهوم اقرار می کند افراد خواه نیم کره عبث مغزشان قوی تر است خواه شقه اکراه چپ. این موضوع ایده ی محبوبی است که ظاهرا از بین نخواهد رفت. این مفهوم بر محور ی تحقیقاتی که داخل دهه ی ۱۹۶۰ انجام گرفته، بنا شده است. محققان مطالعاتی روی عدد بیماران صرع اجرا دادند که درون ارتکاب جراحی ارتباط بین دو شقه جبر مغزشان قطع شده بود. به نشانی آخرین راه حل، فیبرهای مسطح متصل کننده دو نیم اضطرار مغز آن ها از بی آرامی استثنا شده بود. در این تحقیقات محققان هر بار یک نیم اکراه ی عدد را تحریک می کردند و پردازش متقابل عدد را بررسی می کردند. آن ها دریافتند نصف اضطرار ی راست مغز بخاطر پردازش عاطفی و نیم کره چپ مغزبرای کنترل واژه و محل منطقی عمده است.

درون نگاه مقدمه به نظر می رسد این یافته ها پشتییان نگرش صفر و صدی «خلاق بودن یا نبودن» باشند. اما این تقسیم بندی تا حدی ساختگی خلق کردن شده بود. از سال ۱۹۹۱ بوسیله پس ازآن که با آمدن سی تی اسکن امکان مشاهده ارتباطات سالم مغزدر خلال افکار خلاقانه بوجود آمد، تصاویر سهل لطافت نمود کردند و معلوم شد سرنوشت کورپوس کالوزوم کلید افکار خلاقانه بود.

تمجید خلاقیت در حال تحول است

از اوایل دهه ۱۹۹۰ درکی دقیق نمدار از ماهیت مغزهای خلاق به مشت آمد. تیمی بین المللی از محققان که توسط پروفسور راجر بیتی تو بطرف خانه پنسیلوانیا اداره می شود، الگویی برای ارتباطات مغزی یافتند که با تولید ایده در ذهن همراه است. در معاینه ی سال ۲۰۱۴ محققان افراد را تو وسیله اسکن مغز قرار دادند و از آن ها خواستند برای وسایلی که هر روز استفاده می کنند مثل جوراب، صابون یا بسته بندی آدامس کاربرد جدیدی بیابند. بعضی افراد همچنان به کاربردهای هر بسرعت و عادی این وسایل چسبیدند و بیرون انداختن این کاربردهای متداول از ذهنشان برایشان بسیار شیرهدار حیات. درنتیجه کاربردهای واضحی شبیه پوشاندن پاها را بیان کردند. اما درون طبق افراد خلاق که از هیچ همه چیز می سازند بین سه شبکه مغزشان (ذهن سرگردان، تفکر متمرکز و توجه انتخابی) ارتباط قدرتمندی نشان دادند. آن ها پیشنهاد ها مختلف و خلاقانه ای ارائه کردند. مثل سیستم فیلتر آب، مهر برای فرش مجله و سیم آنتن.چگونه تفکر خلاق را در خویشتن پرورش دهیم

این تحقیقات نشان می دهد ما قادریم مشق کنیم که نگرشی خلاقانه داشته باشیم. برای تحول کردن تفکر خلاقانه بوسیله عادت، راه های زیر را امتحان کنید:۱- اجازه دهید ذهنتان سرگردان شود

با فکر کردن به ایده های فراوان داخل مورد یک موضوع یا یک شاق بوسیله صورت هم زمان، خویشتن را به چالش بکشید. ضروری است که مشت از ارزیابی ایده های خود بردارید و قبل از نوشتن ایده های جانبی تان آن ها را ارزیابی نکنید.۲- حواس پرتی ها را کاهش دهید

اجازه دهید ذهنتان روی مسائلی که واقعا اهمیت دارند تمرکز بطی ء. این فرمان را با ایستا کردن حواس بعید کن های دیجیتالی خواه مرتب کردن محل کارتان انجام دهید. شما نمی خواهید وقتی به دنبال تمرکز هستید ذهنتان را با حواس متباعد کن ها پر ازار کنید.مقاله های مرتبط:عادت هایی برای پرورش خلاقیت و هوشمندی۳- با محک حافظه آگاهی، توجه انتخابی خود را بهبود بخشید

یک مشق نفس کشیدن میسر و یومیه راهی فوق العاده بخاطر برگردان شما به دنیای واقعیت و آموزش دوباره به خودتان بخاطر توجه به نفس اکنون است.۴- رمان بخوانید یا عرضه ببینید

فعالیت های فرهنگی قرین رفتن بوسیله تئاتر خواه حتی خواندن یک کتاب داستان، می تواند ارتباط بین دو نیم زور عدد را قوی بطی ء که به بروز تفکرات خلاقانه کمک می کند.

این تمرینات سهل بوسیله شما دستیار می کند خلاقانه تیز فکر کنید و هنگامی که یاد گرفتید خلاقانه اندیشه کنید قادر خواهید حیات زندگی ای که برای خود می خواهید را نقشه کشی کنید. ایده ها و روش های تفکر را با بی قراری خیساندن خواهید کرد و در این فرایند ایده هایی خلاقانه و مشت مقدمه نمایش خواهید رحم. فرد خلاق کسی نیست که منطق را دور می زند اما چه کسی می تواند منطق را با مسیرهای دیگر خاطر همراه درنگ بدون اینکه خود را با عقاید محدود کننده محدود سازد؟

فرقی نمی بطی ء چطور نقاشی می کشید یا چقدر نقاشی تان زیبا است. مشابه هرچیز دیگر خلاقیت نیز بوسیله عظم و سرود و مانور وفاق دارد.بیشتر بخوانید:خبر نورون هایی تو مغز که موجب فراموش کردن خاطرات می شوندارگانوئیدهای مغزی؛ از پیوند به ربات عنکبوتی تا زراعت خودکار در فضاتاثیر رژیم غذایی مملو از چربی روی مغزروان شناسی تکامل عشق؛ انقلاب هورمون ها مادون ذره بین علمواقعیت از پنجره علم عصب شناسی