وزیر علوم ایران رئیس هیئت امنای بن علمی اکو شد

به گزارش پایگاه معارفه رسانی وزارت علوم، دکتر حسین سالار آملی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل با اشاره به چهارمین نشست هیئت امنای شالوده علمی اکو که با آستان منصور غلامی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد، گفت: راه اندازی مشارکت های اقتصادی (اکو) حجم ویژه ای برای گسترش همکاری های منطقه ای تو حوزه علوم و فناوری دارد.

وی به خشکی امدن لزوم حرکت کشورهای اکو از قناعت متکی بر منابع به صرفه جویی دانش بنیان تاکید کرد و افزود: داخل این نشست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوسیله عنوان عضو بنیاد علمی اکو، پهلو لزوم تحول در فعالیت های این بنیاد، از جمله حرکت به سمت پروژه های پژوهشی مشترک، انتقال فناوری در درون منطقه اکو و تبادل اندیشمندان دانشگاهی تاکید کرده است.

سالار آملی خاطرنشان کرد: بر مبنای اساسنامه زمینه علمی اکو، کشوری که میزبان نشست هیئت امنای بنیاد علمی اکو باشد، ریاست هیئت امنای این بنیاد را نیز تا دور اتیه هیئت امنا پهلو عهده داری خواهد داشت و بر همین اساس، با توجه بوسیله اینکه ایران میزبان چهارمین مجمع هیئت امنا بود که به میزبانی دانشگاه اصفهان برگزار شد، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تا کنفرانس مربوط باینده ریاست هیئت امنای بنیاد را برعهده خواهد داشت.

قائم مقام وزیر علوم داخل امور بین الملل بیان کرد: در چهارمین جلسه هیئت امنا موضوعات بودجه ای، حق السهم کشورها، برنامه های آتی بنیاد و همچنین ریاست آتی بنیاد، مورد بحث و معاینه قرار گرفت.

وی با رمز به نقش کلیدی ایران درون اکو و نیز بنیاد علمی اکو، از لزوم ترسیم نقشه راه بصیرت و فناوری در چارچوب ماخذ علمی و فراتر از آن، نقشه سیاق علمی-فناوری منطقه اکو پافشاری کرد.

دکتر سالار آملی با رمز به تحولات علمی و فناوری و روانی فزاینده تغییرات تو حوزه علوم، فناوری و نوآوری تو سطح جهان، تاکید کرد: منطقه اکو بایستی برای همپاشدن و ظهر نماندن از روند نوک تیز تحولات در حوزه بینش و فناوری و جلوگیری از عمیق تر شدن شکاف فزاینده ای که میان کشورهای پیشرفته و کمتر توسعه یافته وجود دارد، بایستی هرچه سریع العمل تر وارد انجام شود. نقش ایران، پاکستان و ترکیه به نشانی سه ناحیه مبصر این منطقه که اتومبیل محرک اکو هستند، بسیار بنیانی و کلیدی است.