شناساندن کتاب انگیزش (مزد) جای پا دن آریلی

هرروز که از خواب بیدار می شویم، دنبال چیزی هستیم که به ما انگیزه ی کافی برای انجام کارهایمان را بدهد. سعی می کنیم بوسیله خودمان و فرزندان و اطرافیانمان نیز این انگیزاننده ها را بدهیم تا کارهای مطلوب ازنظر ما را انجام دهند. بااین حال، بیشتر اوقات تصور ما از انگیزه، جایزه یا عاملی بیرونی است. دن آریلی درون کتاب خود با صیت «انگیزش»، از انگیزه ی خفیه صحبت می کند؛ چیزی که بوسیله کارهای ما معنا می بخشد و هویتی بخاطر ما می آفریند. این سبب ی درونی قدرتی چندین موافق موجب های دل دارد.

اگر کتاب «در خیز وجوی معنا» اثر دکتر ویکتور فرانکل را خوانده باشید، وارد می شوید کتاب «انگیزش» به شدت زیر تأثیر این کتاب تصنیف شده است. طبیب فرانکل تو کتابش ماجرای خودش را شرح می دهد که به نشانی پزشکی تو وین، توانسته در شرایط تصورناپذیری ابدیت بیاورد. او معتقد است هرکاری را تا اینکه در سخت ترین وضعیت می استعداد انجام داد؛ به شرطی که معنا و مفهومی برای آن فقره درون ذهن داشته باشیم. این معنا نوعی انگیزه ی درونی برای کارهایی است که یومیه ادا می دهیم.

خلاصه ی کتاب

عنصر محتوای کتاب «ترغیب» (پاداش)، جبران گپ های دن آریلی در تد با موضوع ترغیب است. دن آریلی معتقد است لباس گیری انگیزه های افراد پیچیدگی هایی دارد که در برملا به چشم نمی آید. اغلب مردم تصور می کنند به طورمثال پول و کارمزد های مالی می تواند انگیزه ی قدرتمندی برای باز داشتن مردم ها به کار باشد. این در حالی است که به عقیده دن آریلی، پول فقط بخش کوچکی از منطق پنهان سبب ی افراد است. این نگاه ازنظر دن آریلی ساده انگارانه وصف شده است. همچنین، وی به مخاطبانش نشان می دهد افرادی که جهت ی قوی برای انجام کارهایی مشابه کوهنوردی دارند، بوسیله هیچگاه اسکناس در کشش مسیر انجام کار، لذت و سرخوشی را درک نمی کنند؛ بلکه با مشکلات سختی روبه رو می شوند.

همین مسئله نشان می دهد تو بحث انگیزه، عزب خوشحال بودن ازاله که آدم ها را به انجام کارها وامی دارد؛ بلکه مؤلفه های پنهان دیگری همچنین متعاقب جهت های افراد ملبس است. سخن سنج با تجسس مثال هایی از توفیق افراد، بوسیله این نتیجه می رسد سبب های قلب سبب موفقیت افراد و مداومت آن ها در ادا کارها نشده است؛ بلکه آن ها به این دلیل بوسیله موفقیت می رسند که با وجود رویارویی با مشکلات و سختی ها، سبب پایگاه را از دست نمی دهند. دن آریلی با معاینه موشکافانه و عمیق، می خواهد ریشه ی علت را پیدا کند و دریابد سبب چطور فرمان می نرم و چگونه می شود از این دانش برای غرض گیری های مهم عمر یکروز برد.مقاله های مرتبط:نصیحت هایی برای با جهت ماندن کارآفرینانانواع تله های بی انگیزگی شغلی: چرا کارمندان خوب انگیزه تلاش را از دست می دهند

چطور می شود جهت ی کارمندان را افزایش قسط و مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش کرد آن ها بهترین کارایی شان را داخل محیط کار به عرضه بگذارند؟ پاسخ باستانی به این پرسش «پول» است. کارمندان برای پول کار می کنند و با پرداخت پول و اجرت بیشتر، انگیزه سندیت برای کارکردن بیشتر می شود. باوجوداین، دن آریلی تو تاریخ «انگیزش» برای پول نقش قائل است؛ اما این نقش را فقط یکی از چند مؤلفه ی شکل دهنده ی انگیزه می داند. دستیابی به اهداف، احساس خوشبختی، روابط سالم، احساس افتخار و نظایر این ها هرکدام نقش پررنگی داخل علت دارند.

کتاب «انگیزش» ساختار پیچیده ی علت ی انسانی را متلاطم می شکند تا از درونش ملتفت شود. با این تجزیه، می بینیم انگیزه عنصرهای یدکی علاوه بر پول و پاداش در دلِ خویشتن دارد؛ عنصرهایی مثل معنا، تلاش، دستیابی و مالکیت که باعث می شود نه تنها امروز، بلکه هرلحظه و هرروز انگیزه داشته باشید. هراندازه موثر که انجام می دهید برایتان معنادارتر باشد، ماندگی و رنج ناشی از ارتکاب آن کم اهمیت تر می شود. تقلیل موجب ها به پول کار بسیار اشتباهی است. انگیزه باید آن قدر قدرتمند باشد که حتی اگر میزان پرداختی شما تو کاری به نیم کاهش یافت، بازهم خودی داشته باشید همان کار را عمل دهید. وقتی از ما سرنوشت می شود، در ازای پول کمتر هم با انتظار بوسیله امر ادامه می دهیم؛ درحالی که تشویق نشدن بیشتر انگیزه مان را از بین می برد

سبب های دل مشابه مزد چندان پایدار نیستند و با تحول شرایط، آن ها را از مشت می دهیم. چنانچه کارگر که انجام می دهید برایتان معنادار و مرام مشخصی داشته باشد؛ مشابه بالافتن از کوه بوسیله قصد فتح قله ی آن، ماندگی های آن را بر خود هموار می کنید و پس از فرجام آن کار، حساسیت خرسند خفیه و طرب دارید.

بااین حال، چنانچه عمل شما موثر ناحق تلقی شود؛ ولی سختی نداشته باشد و بکلی لذت و خوشی باشد، خیلی زود سبب ی خود را بخاطر جبران آن داخل روزهای بعد از مشت خواهید عدالت. به طورمثال، از اینکه روی نیمکتی در سایه بنشینید و نوشیدنی خنکی بنوشید، لذت می برید و هیچ ماندگی ای را متحمل نمی شوید. بااین حال، انجام این کار به مدت طولانی و هرروز موفقیتی نصیبتان نمی کند و معنای خاصی برایتان به دنبال ندارد و شما خیلی مهلت انگیزه تان را برای اعاده این حکم از دست می دهید. فروش نسخه صوتی از سایت نواردرباره ی تاریخ

کتاب «ترغیب» (پاداش) یکی از سه کتابی است که مؤسسه تد (TED) درون کلکسیون ی هوش کسب وکار (Business Mind) طبع کرده است. در سال ۲۰۱۶، این تاریخچه درون ۱۲۸ صفحه بوسیله بازار آمد. چنانچه با مبحث گیمیفیکیشن (Gamification) آشنا باشید، باید گفت تاریخچه «انگیزش» به نوعی با این موضوع مرتبط است. گیمیفیکیشن در مفهومی کلی، به این معنا است که با تبدیل کردن کارها به شکل ورزش و سرگرمی، سبب ی اجرا کار را داخل افراد افزایش دهیم. کتاب «انگیزش» در گروه بندی موضوعی، جزو کتاب های انگیزش در کار و روان شناسی و جنبه های صرفه جویی رفتاری قرار پژمرده است.

ترجمه های کتاب

درحال حاضر، چند ترجمه به زبان فارسی از تاریخچه «انگیزش» در بازار بود دارد. انتشارات نوین توسعه تاریخ Payoff را در سال ۱۳۹۷ با عنوان کامل «ترغیب: منطق اختفا که سبب های ما را لباس می دهد» و ترجمه ی مصطفی سپهریان منتشر کرد. گفتنی است این کتاب روی وب سایت انتشار نوین دردسترس است.

گستردن ترجمان علوم انسانی هر سه تاریخچه مجموعه ی هوش تصرف وکار تد را تو سال ۱۳۹۶ به تعبیر فارسی ترجمه کرده که یکی از این آن ها «پاداش: منطق پنهانی که سبب های ما را شکل می دهد» نام دارد و مترجم آن امیرحسین میرابوطالبی است. همچنین، انتشارات سیفتال در همین سال این کتاب را با عنوانی متفاوت، یعنی «صلاحیت دار: منطق دنبال پرده ی موجب های مان » و ترجمه رامین رامبد چاپ کرده است.

تاریخ «انگیزش» بوسیله عارض فایل صوتی تو اپلیکیشن نوار دردسترس است. این تاریخ صوتی را ناشر صوتی نوین تاریخچه گویا با روایتی از میلاد فتوحی تهیه کرده است.کتاب انگیزش برای چه کسانی مفید است؟

کتاب حاضر بخاطر کامل کسانی که در مقام مدیر مشغول به کار هستند و افرادی که انگیزه ی کافی بخاطر انجام کارهایشان ندارند، می تواند بسیار مفید و مؤثر واقع شود. تاریخچه «ترغیب» درون دسته ی تاریخ های مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش بخاطر کسب وکارها و مدیران طبقه بندی شده؛ ولی بخاطر کشف کردن انگیزه در کامل جنبه های زندگی و امور شخصی نیز کاربرد دارد. بنابراین، برای دانشجویی که مدام از خواندن درس هایش شکایت می کند خواه برنامه نویسی که نمی تواند به دلیل دیگری جز پول به کارش تفکر کند خواه هرکسی که پندار می کند توانایی کارکردن بیشتر را دارد؛ اما علت ی کافی برای بیشتر کارکردن را ندارد، خواندنش مؤثر است.

درباره ی نویسنده

دن آریلی داخل پنجمین دهه از عمر خود، استاد دانشگاه دوک در رشته ی فصیح شناسی و مملکت ی اقتصاد رفتاری است. او سخن سنج ای پرفروش است و تاکنون سه تاریخچه از او جزو پرفروش ترین های نیویورک تایمز بوده اند. آریلی با وجود آنکه درزمینه ی قناعت رفتاری تحصیلات آکادمیک نداشته، به دلیل علاقه ی بسی و مطالعات زیاد، یکی از شناخته شده ترین چهره ها در این بن محسوب می شود.

او در هر دو رشته ی مدیریت کسب وکار و گویا شناسی رفتاری سند دکتری دارد؛ ولی خودش توضیح می دهد کار او چیزی بین این دو رشته است. او رفتار مردم ها را وارسی می درنگ تا به طورعمیق بتواند بوسیله دلایل آن ها جای پا ببرد و درنتیجه، روش های بهتری بیافریند.دیدگاه سایرین درباره ی کتاب

خوانندگان گودریدز و کاربران آمازون دیدگاه های اضافی برای کتاب «انگیزش» ثبت کرده و به طورمتوسط چهار ستاره از پنج به آن داده اند. بسیاری از کاربران گفته اند قرائت کردن این تاریخ نگرششان را تحول داده و مسیر روحی و کاریشان را تا حدودی عوض کرده است. درک مفهوم اصلی سبب و کشف کردن انگیزه های ماندگار و پرعضله افراد را در مسیر ادا کارها همراه با عاطفه رضایت درونی نگه می دارد. این خدمتی است که دن آریلی با نوشتن کتاب «انگیزش» بوسیله خوانندگانش کرده است.بیع نسخه صوتی از سایت نوار

لطفا دیدگاهتان را درباره ی این تاریخچه با زومیت بوسیله اشتراک بگذارید.بیشتر بخوانید:معرفی کتاب «مربی تریلیون دلاری»؛ تدریس های رهبری بیل کمپلمعرفی تاریخ بهترین قصه گو زیرفون است پی آنت سیمونزمعرفی کتاب کشش جای پا گابریل وینبرگمعرفی کتاب خودِ برتر معلول مایک بایرمعرفی کتاب سختی کارهای سخت، معلول بن هورویتز