چند مهارت کارآفرینی که کسی نمی تواند آن ها را به شما آموزش دهد

اکثر افراد می دانند کارآفرین شدن اصلا حکم سهل ای نیست. اما نحو های زیادی بود دارد که می توانند دشواری این حروف را کمینه کنند. می توانید به سراغ مربی و منتور بروید، خبردار شتاب دهنده ها شوید و با تیمی ممتاز کار کنید و غیره.

برای اینکه کارآفرینی موفق شوید باید صفاتی را در خود نهادینه کنید.خوف

بترسید، اما انجامش دهید. نبود اضطراب از ما کارآفرین نمی سازد، بلکه هنر، مهارت پهلو تشویش است که ما را به کارآفرین تبدیل می نرم. بترسید؛ ولی رخصت ندهید ترس متوقفتان نرم. اگر ترستان را به درستی مهار نکنید موجب بروز اضطراب های بیشتر و بیشتر می شود. به جای اینکه اذن دهید هیجان ها شما را شل کنند از خوف های خود به نشانی سوختی برای سخت زیرفون فرمان کردن روی ایده ها و اهدافتان استفاده کنید.استحکام

آتشی تو دل شما است. این آتش خواست همچون دستی یاری رسان هر زمان بر زمین بیفتید شما را بلند می کند و در گوش شما می خواند که مجدد اهتزاز شوید. آنجلا لی دادورث تو تدتاک خود به تزیین گفت مدام به خود یادآوری می بطی ء باهوش ترین خواه با استعدادترین بودن سبب موفقیت نمی شود؛ آنچه موفقیت را برای ما به ارمغان می آورد محکم ترین وجود داشتن است.

آنچه موفقیت را بخاطر ما به ارمغان می آوردمحکم ترین وجود داشتن  استایده های ناب

آن چراغ هایی را که در ذهنتان موقع رانندگی یا زیر دوش حمام روشن می شود می شناسید؟ آیا تا به حال در پی کاوش در این ایده ها بوده اید؟

ایده های اضافی به حافظه ما می رسند؛ اما ایده های ناب کمیاب اند. کسی نمی تواند آن ها را به شما تقدیم کند باید خودتان آن‎ ها را بیابید. ایده ها می توانند از نیازها خواه امتحان های انحصاری نشات بگیرند یا می توانند ناشی از خلائی باشند که آن را امتیاز داده اید. حتما نباید ایده هایتان متاخر باشند: اما باید چیزی باشند که انسان حاضرند برای آن پول صیقل کنند.

اشتیاق

کاری را انجام دهید که خاله آن شب هنگام باخبر نگهتان می دارد، باعث ترشح آدرنالین در بدنتان می شود. چیزی که شما را به پیش می راند. برخی افراد می گویند: خواهش را فراموش کن و بوسیله دنبال کاری برو که می توانی خوب انجامش دهی.

می توانید بخاطر انجام طرز کار که در آن خوب هستید شور و غبطه داشته باشید؛ اما دیو و اشتیاق از آن دسته اموری است که باید مدام آن را ارتقاء دهید. چیزی حلق که بخاطر شما موفقیت آنی به همراه بیاورد. بخاطر چسبیدگی به آن، باید طرز کار را که لازم است انجام دهیم. تا زمانی که این نصیب و قسمت را نداشته باشید که مفید که برای آن یهودی و تمایل دارید را ایفا دهید بوسیله کمال زندگی نکرده اید.سازگاری

باید خم شویم، ولی نشکنیم. اوضاع و وضعیت دقیقه به دقیقه، کف اطاق تا شام و روزبه روز دگرگونی می نرم. توانایی فطری شما در سازگاری و زنده ماندن در شرایط گوناگون فرق موفق شدن و شکست است.انگیزه

ببینید چه چیزی بوسیله شما جهت می دهد سپس با همان جلو بروید.مقاله های مرتبط:توصیه هایی برای با موجب ماندن کارآفرینانروش هایی بخاطر حفظ کردن انگیزه

سطح علت ما فراز و فرود دارد؛ اما چنانچه چیزی مثل آن شیشه گرفتن زر که در آخر مسیر مسابقه دو به برنده اهدا می شود در مقابل چشمتان داشته باشید بوسیله رفتن و حرکت ادامه می دهید تا به آن برسید. انگیزهچیزی است که وقتی تمام پولتان تمام شده یا هیچکس دیگری نیست که از نو با او شروع کنید باعث می شود همچنان به امر دنباله دهید. چیزی است که باعث می شود حتی بعد از بیست بار نه شنیدن همچنان بوسیله مسیرتان ایمان داشته باشید.همدلی

اینکه بتوانید خودتان را جای سایرین بگذارید، قدرت است نه شکست. یک کارآفرین مسئولیت دارد یک تیم را اداره نرم و درخواست های مشتریان را برآورده درنگ. برای اینکه بتوانید افراد را خوب رهبری کنید باید بتوانید با آن ها همدلی کنید. هوارد شوارتز، مدیرعامل استارباکس به خاطر اقتدار همدلی اش در سازمان کسب و حکم صیت دارد. این اقتدار وی منجر به منافع فوق العاده ای برای کارمندان و خود استارباکس بوسیله نشانی یک مجموعه شده است. گوگل هم ارزش و جلال همدلی را حس کرده است. کنار طبق پروژه ارسطو که آن را در سال ۲۰۱۷ منتشر کرده اند همدلی جزو مهارت هایی است که موجب بروز مهم ترین و خلاقانه ترین ایده ها می شود.

هیچکس نمی تواند این ویژگی را به شما آموزش بدهد. داشتن همدلی نیز به این معنا حلق که همیشه قاهر خواهید شد. بلکه بوسیله این معنا است که وقتی شکست بخورید قادر خواهید بود مجدد روی پاهای خویشتن بایستید و ادامه دهید.

ما هیچکدام درون انزوا قاهر نمی شویم. همه ما احتیاج به مشارکت داریم و می خواهیم برای امنیت شدن و قبض راهنمایی به یکدیگر توکل کنیم. روزهای خوب، بد، کوتاه و بلند خواهند آمد. فیلمنامه دقیقی بود ندارد که بتوانید از آن پیروی کنید. ولی هر آنچه در درونتان هست و شما را بوسیله پیش می راند، زنده نگه دارید.

بیشتر بخوانید:سه گانه پیش احتیاج ضروری بخاطر رشد در چهارمین انقلاب صنعتی کدام اند؟بیوگرافی آدولف داسلر، زمینه گذار برند آدیداسچگونه تسلط خیال استراتژیک خویشتن را نمایش دهیم؟دادگاه های تخصصی برای جستجو به ضبط استارتاپ ها تشکیل می شوددنبال کردن رویاها، توهم انقلابی استارتاپی