سه پیش احتیاج ضروری برای رشد داخل چهارمین انقلاب صنعتی کدام اند؟

تحصیلات و سواد اسباب حقیقی ارتباطی افراد در محیط کار است؛ عقل بنای سازنده ای که به اشتغال کمک می نرم. شغل هم بوسیله نوبه ی خود کانالی است که به افراد متنوع امکان استقلال اقتصادی و ایفای نقش فعال تو قناعت را می دهد. با این حال، با دیجیتالی شدن هوا کار در چهارمین تنش صنعتی، می نبوغ راه های سنتی اشتغال را بوسیله چالش کشید. در برخی صنایع مشخص، به برهان یکپارچه سازی فناوری در چهارمین نهضت صنعتی، نیروی کار کاهش یافته است؛ به همین دلیل، کارآفرینی به عنوان دومین بازوی اغلب اوقات فراموش شده ی اشتغال، به تخمین مکرر و فوری احتیاج دارد. درنظرگرفتن تعریف جدیدی برای سواد و شغل و کارآفرینی نقش عمده ای تو توفیق شغلی و تصرف وکار افراد ایفا و تضمین می یواش فناوری های متاخر مشاغل را تهدید نخواهند کرد.تکامل مسوده

اساساسواد جنبه ای مورد رشته ای است و با ادامه ی تحصیل، مطالعات متمرکزتر و کنجکاو تر خواهد شد؛ درنتیجه، افراد معمولا درون دانشگاه یا کالج یا پیرامون های آموزشی، به مجموعه ی محدودی از مهارت هامی رسند و بدین ترتیب، شایستگی لازم بخاطر تجارت درزمینه ی دلخواه خود را فاش می کنند. همچنین، با افزودن تخصص قیمت اقتصادی نیز بوسیله همان نسبت تکثیر خواهد یافت. بخاطر مثال، درآمد پزشکی که در زمینه ی مشخص پزشکی مهارت کسب کرده است، اغلب اوقات بیشتر از پزشک اشتراکی است. بدین ترتیب، همین مثال را می نبوغ به رشته های دیگر بی آرامی تعمیم عدل. بااین حال، امروزه به دلیل صعود های جدید فناوری و ساختن تحول، باید به تمجید جدیدی از تخصص رسید.

درباره ی چهارمین انقلاب صنعتی، نیاز جدیدی به انفراد میان رشته ای عاطفه می شود که حداقل در یک زمینه، از علم عمیق و تخصصی و داخل چند زمینه ی خارج از تخصص خود، از دانش کافی داشته باشد. تسلط هایی که خارج از حوزه ی تخصص به دست می آیند، معمولا مکمل و استحکام کننده ی مبنا ی تخصصی حقیقی هستند.مقاله های مرتبط:کارآفرین داخل سازمانی؛ نیرویی اساسی برای هر کسب وکارانقلاب صنعتی چهارم: تجلی اقتصاد خودمختار

بوسیله عنوان مثال، می قابلیت بهجف بزوساشاره کرد که یکی از ثروتمندترین افراد گیتی است. او تو علوم کامپیوتر تخصص دارد و به لطف تجربه ی کاری چندساله در بالن استریت و قبل از ورود بوسیله بازرگانی الکترونیکی، موفق شد مجموعه ای از مهارت ها را تصرف بطی ء. درون سال ۱۹۹۴ و وقتی کار در آمازون را آغاز کرد، اینترنت هنوز فناوری نوظهور و جدیدی به احصائیه می رفت؛ بنابراین اگرچه سابقه ی علم کامپیوتر داشت، باید برای اتساع مجموعه ی مهارتی خود اینترنت را نیز فرامی گرفت. او با ترکیب دانش جدید و تخصص در علم کامپیوتر موفق شد آمازون را بسازد. آمازون نمونه ی بارز شرکتی است که با توفیق روی منافع انقلاب صنعتی سومین سرمایه گذاری کرده است.تکامل تحصیلی چگونه می تواند اشتغال را متحول کند؟

برای اینکه همه بتوانند از قیام صنعتی چهارم سود ببرند باید مجموعه مهارتی خود را گشادگی دهند و درباره ی فناوری های جدید یاد بگیرند. خبر خوشحال کننده این است که قیام صنعتی چهارم توسعه ی مهارت را به فرایندی دسترس پذیر و یکپارچه تبدیل کرده است. با رسانه هایی مانند موتور نبض وجوی گوگل، دوره های آنلاین جامع (MOOC-ها) مانند Edx و Coursea، پادکست ها و ویدئوهای یوتیوب، می توان به کتابخانه ای از معلومات دسترسی نمایان کرد. بستگی به مجموعه مهارت های تک بعد اینده و خطی توانایی افراد برای ارتباط با نیروهای فرمان را محدود می کند؛ زیرا بسیاری از بنیاد های شغلی براساس فناوری ارتقا هویدا کرده اند و به لباس چندرشته ای درآمده اند. فناوری افراد را از فقره بیکار نمی کند؛ بلکه برابر نهضت صنعتی سوم، پیش نیازهای اشتغال را تغییر می دهد.رابطه ی بین صنعتی سازی و اشتغال درون سوم تنش صنعتی

در طول انقلاب صنعت گذشته، حرکت به سمت اتوماسیون و کامپیوتری شدن همه چیز باعث به بود آمدن ترس هایی قرین با ترس های کنونی شد. آثار انقلابی کامپیوترها بوسیله قدری زیاد بود که روزنامه ها و روزنامه ها بوسیله آن فوبیای کامپیوتری گفتند. هدف واقعی یکپارچه سازی فناوری درون کسب وکار و جامعه، بهبود بازدهی و کاهش هزینه ی کالاها و خدمات و درنهایت، گشایش کیفیت زندگی افراد است و بوسیله دنبال نهضت صنعتی سوم، این خراج بوسیله دست آمد. خودکارسازی و کامپیوتری شدن به کسب وکارها امکان ترقی ی صنایع متاخر و ترقی ی جهانی جزء شغل را می دهد و به تسهیل توسعه های اجتماعی کمک می یواش. خودکارسازی باعث رشد بسیاری از کشورهای در حال توسعه درون صرفه جویی نوظهور شده است.

ثالث نهضت صنعتی بوسیله منسوخ شدن انسان ها منجر نشد؛ بلکه پیش نیازهای اشتغال را تغییر عدالت. بسیاری از کارمندان برای کار با فناوری های یکپارچه تو کامپیوترهایشان بوسیله گذراندن دوره هایی احتیاج داشتند و براساس قانونی نانوشته، افراد باید قبل از دخول به محیط فقره به سطح مشخصی از احاطه کامپیوتری برسند. ازآنجاکه صنعتی شدن پهلو شکل گیری بخش اشتغال تأثیر می گذارد، امروزه پیش نیازهای جدیدی برای محیط کار وجود دارد. یکی از مزایای انقلاب صنعت چهارم، بسط گزینه های فناوری از شبکه های اجتماعی تابلاک چین است.

مستخدم آینده کارآفرین خواهد شد

کارمندان انقلاب صنعت چهارم افرادی با مجموعه تسلط های مکمل و وسیع خواهند حیات. کارمندان با یکپارچه سازی فناوری ها در تصرف وکارها و افزودن فرایندهای کسب وکار، می توانند بوسیله کارآفرینان موفقی تحول شوند. برای مثال، نایب می تواند بخاطر اجرای قراردادهای هوشمند کدنویسی و فناوری بلاک گره را یاد بگیرد خواه کارمندی می تواند بخاطر افزایش فروش شریک خود، صفحات شبکه ی رمزی بسازد و آن را مدیریت یواش.

کسب وکارها در حال لول به ساختار سازمانی مسطح مرطوب هستند؛ بنابراین هر کارمند می تواند نقش فعالی در شرکت خود ایفا کند. انقلاب صنعتی چهارم مستلزم نقش کارآفرینانه ی افراد در شغل است و این روحیه ی جدید را می قابلیت به صورت غیرمستقیم به کمک کارآفرینان داخل کارمند یا به رخساره مستقیم به دستیار کارآفرینان ایجاد کرد. کارآفرین داخل سازمانی کارمندی است که برای شخص دیگری کار می کند؛ ولی از روحیه ی کارآفرینانه و نوآورانه برخوردار است و به دنبال گشایش مستمر محیط اطراف خود است.با دسترسی آسان به منابع کسب درآمد، هر کارمند می تواند یک کارآفرین باشد

به لطف فناوری های کنونی، دسترسی بوسیله کارآفرینی به عنوان ریشه درآمد آسان خیس شده است. بخاطر مثال، می استعداد ازطریق ورقه ی شبکه ی اجتماعی کسب وکاری را اداره کرد. ناگفته نماند افراد برای سازگاری با چنین تحولی باید درک خویشتن از تصرف وکار را دگرگونی دهند. قبلا دسترسی به کارآفرینی بوسیله عنوان گزینه ای شغلی امکان پذیر نبود؛ برای اینکه بیش پرهزینه حیات و بوسیله خلال مسیر شغلی پرخطری احتیاج داشت. با این حال، با ترقی ی فناوری و پلتفرم های شخص ثالث متشابه Etsy و Shopify و Amazon واسطه های کم هزینه تری برای فروش و بازاریابی محصولات و خدمات دردسترس افراد قرار می گیرند؛ بنابراین، کارآفرینی تو حال گذار به شغلی پرخروجی و کمینه خطر است.

قیام صنعت چهارم جامعه را بخاطر دستیابی به هدف اضافه یکپارچه سازی فناوری در کسب وکارها و فرایندهای کسب وکار تبدیل داده است؛ به همین دلیل، تپش از مشکلات اقتصادی و اجتماعی ازجمله افزایش بیکاری تکثیر یافته است. بخش زیادی از مخاطره ها و خوف ها را می نبوغ با تجدیدنظر درباره ی نحوه ی حس آموزش و اشتغال و کارآفرینی کاهش رحم. طولانی موارد یادشده با یکدیگر در ارتباط هستند و اگر به خوبی به یکدیگر مرتبط شوند، مؤلفه های اساسی اکوسیستم توسعه ی اقتصادی مستقر را تشکیل می دهند. نیکوترین رویه بخاطر ارتباط این مدخل ها با یکدیگر خلق کردن تنوع در لیست و آموزش مجموعه های مهارتی عریض به افراد است که به سازگاری بیشتر آن ها با دیجیتالی شدن محیط کار منجر می شود و استحقاق لازم برای تبدیل بوسیله کارآفرینی قاهر را به آن ها می دهد.بیشتر بخوانید:بیوگرافی آدولف داسلر، زمینه گذار برند آدیداسدادگاه های تخصصی بخاطر رسیدگی به ضبط استارتاپ ها تشکیل می شوددنبال کردن رویاها، توهم مخرب استارتاپیچگونه تحلیل گر داده شویمچند تسلط کارآفرینی که کسی نمی تواند آن ها را بوسیله شما آموزش دهد