جایزه نوبل فیزیک ۲۰۱۹ به کیهان شناسان رسید

کمیته داوران نوبل فیزیک روز سه شنبه ۱۶ مهر  در استکهلم سوئد اخبار کرد نیمی از اجرت ۹ میلیون کرونی (۷۳۸ هزاره پوندی) نوبل فیزیک به جیمز پیبل به خاطر کشف های نظریش در بن کیهان شناسی فیزیکی و نصف دیگر آن به طور مشترک بوسیله میکل مایور از دانشگاه ژنو سوئیس و دیدیه کوئلوز از دانشگاه ژنو سوئیس و دانشگاه کمبریج بریتانیا برای کشف یک سیاره اجنبی که به دور یک ستاره شبیه خورشید می چرخد، اهدا می شود. حدود ۴۰۰ هزار سال بعد از مهبانگ، کیهان شفاف شد و پرتوهای پرتو توانستند داخل فضا بوسیله لول درآیند. حتی امروز این پرتوهای باستانی باقیمانده از مهبانگ داخل گرداگرد ما هستند. جیمز پیبلز با استعمال از ابزارها و محاسبات نظری توانست این ردپاهای باقیمانده از دوران نوزادی گیتی را توجیه و فرآیندهای فیزیکی جدیدی را کشف بطی ء.

چارچوب نظری که که جیمز پیبلز در کشش دو دهه از میانه دهه ۱۹۶۰ به بعد ابداع کرد، اساس درک متاخر از تاریخ کیهان از زمان مهبانگ تا زمان حاضر است. کار پیبلز به کشف این موضوع انجامید که فقط پنج درصد از ماده و انرژی موجود داخل کیهان برای ما شناخته شده است و ۹۵ درصد بقیه از ماده تاریک و انرژی تاریک ناشناخته تشکیل می شود.

مدل مهبانگ اولین لحظات عمر جهان را در تقریبا ۱۴ میلیارد سال،  هنگامی که جهان داغ و متراکم بود، توصیف می کنند. از آن بوسیله پس ازآن جهان به طور مداوم داخل حال انبساط بوده است و بزرگتر و سردتر شده است.

میکل مایور و دیدیه کوئلوز نیز داخل اکتبر ۱۹۹۵ کشف اولیه سیاره بیرون از منظومه شمسی یا «سیاره خارجی» را اخبار کردند که در کهکشان راه شیری ما به دور یک هنرمند مشابه به خور می چرخد. این دانشمندان درون رصدخانه هوت – پروونس درون جنوب فرانسه با استفاده از وسائلی که مخصوصا ساخته شده برای این منظور توانستند سیاره ۵۱ پگاسی بی را مشاهده کنند که یک کره گازی است که شبیه سیاره مشتری، بزرگترین سیاره منظومه شمسی است.

این کشف به انقلابی در ستاره شناسی انجامید و پس از آن بیش از ۴۰۰۰ سیاره خارجی در کهکشان سیاق شیری شناخته شدند.