افزایش تمرکز با مدیریت فضای ذهنی

مدیریت و بهبود تمرکزیکی از نقاط پایه ای مدیریت زمان در فعالیت های شخصی و کاری محسوب می شود. در بسرنوشت شوم دچار کردن های گذشته، مدیریت تمرکز را در فضاهای دیجیتالی و مجرد تجسس کردیم و داخل مطلب حاضر، نقش مدیریت حافظه را در حفظ کردن و بهبود تمرکز شرح می دهیم. همچنین، راهکارهایی ارائه می کنیم تا به کمک آن ها تمرکز در فضای مجرد خود را بهبود دهید.حفظ کردن تمرکز داخل فضای ذهنی

ذهن محور ای ترین ابزار انسان بخاطر عمل کارها است. قطعا هر فعالیتی که صرف کردن نظر از هوا انجام می دهیم، ذهن مدیریت می نرم. ایده های متاخر همه از ذهن متولد می شوند و خلاقیت عاری کمک ذهن با یکروز وری چشمگیر ممکن نخواهد بود. ایده هایی که گاه و بی گاه بوسیله ذهن ما خطور می کنند، باعث متباعد شدن تمرکز از مقرری و شعار اصلی می شوند. اگرچه همه ی ایده ها برای افراد، به ویژه افراد خلاق و کارآفرینان ارزشمند هستند، عزب با مدیریت صحیح آن ها می توان به دستاوردی عمده از هریک مشت یافت. درواقع برای مدیریت ایده ها و معاینه همه ی آن ها داخل زمان مناسب، به سیستمی طولانی نیاز داریم.

جهیز مدیریت ایده های ذهنی مراحل متعددی دارد. در ابتدا باید بپذیرید همگی ی ایده ها باارزش هستند و حتی اگر برایتان کارایی نداشته باشند، برای فردی دیگر مفید خواهند بود. درنتیجه، نخست سیستمی بخاطر جمع آوری همه ی ایده ها داشته باشید؛ مانند فضای فیزیکی که عوامل حواس پرتی را در قوطی ای نگه داری کردیم و برای ایده های مجرد هم ابزاری مانند ایمیل یا پیش نویس یادداشت کوچک و دردسترس را فرض کنید که همگی ی ایده ها داخل همان لحظه ی جرقه سرقت کردن باید تو آن نوشته شوند. برای ذهن خود فایروال بسازید و ایده های مزاحم را مسدود کنید

پس از جمع آوری ایده ها باید زمانی را برای پردازش آن ها اختصاص دهیم. در مرحله ی پردازش، ایده ها را به نوعی فیلتر می کنیم. ایده های مرتبط با مرام اصلی امر و ارزشمندترین موضوع جدا و ایفا و سایر ایده ها را در فهرستی دیگر ثبت می کنیم. این فهرست شامل ایده هایی خواهد بود که «شاید» روزی بخاطر ما کارساز باشند. سپس گرداگرد ی زمانی مثلا یک خواه دو ماهه برای پردازش و فیلتر مجدد سیاهه مذکور اختصاص می دهیم. شاید یکی از ایده ها، چند لحظه سپس برای ما کارساز باشد. اگر تو دوره های پردازش ثانویه هم کاربردی بخاطر ایده های موجود درون فهرست پدیدار نکردید، بازهم بوسیله نگه داری آن ها دنباله دهید.

راهکار دیگر برای حفظ تمرکز در فضای ذهنی، ایجاد فیلتر خودکار (شبیه بوسیله فایروال کامپیوتری) برای ذهن است. این کار با خلق جدولی ساده با سه ستون ارتکاب می شود: ستون «بله» ایده ها و فکرهایی هستند که اجازه ی ورود به ذهن شما را دارند (ایده های مرتبط با کار یا ایده های سازنده و خلاقانه) و استوانه «خیر» ایده هایی هستند که نباید وارد ذهن شوند (فکرهای منفی، عصبانیت، ایده های نامرتبط با امر و موارد متشابه) و ستون «شاید» ایده هایی را محتوی می شود که شاید زمانی بخاطر شما مفید باشند. با ابداع این جدول، بهبود آن و بوسیله نوعی حفظ کردن موارد موجود، تعداد ایده های ورودی شما کاهش می یابد و شاید ایده های خلاقانه ی بیشتری اخذ کنید.

گشایش تمرکز تو فضای ذهنی

بخاطر بررسی راهکارهای حمله ای مدیریت تمرکز درون فضای ذهنی، یعنی همان راه های بهبود تمرکز درون این فضا، باید مجددا تعریف تمرکز را یادآور شویم. تمرکز به معنای اختصاص دادن همه ی منابع موجود برای هدفی است که زیادترین ارزش را برای ما دارد. اینک پیداکردن همین اهداف یا مرزوبوم های تمرکز، نکته ای بخاطر بهبود تمرکز تو فضای مجرد خواهد وجود. حال باید از خود بپرسیم چگونه ارزشمندترین موضوعات را برای خودمان محسوس کنیم؟

استعدادها نکاتی اساسی برای تمرکز هستند. درواقع، گشایش استعداد می تواند بوسیله رشد شخصی کمک یواش و باید تمرکز واقعی فعالیت با هدف پیشروی تو استعدادها باشد. برای پیداکردن استعدادها، باید ترکیبی از سخاوت و علاقه و تسلط را به کار بگیریم. فهرستی از بذل های خویشتن (استعداد های فطری) خود آماده کنید. همین کار را بخاطر کارهای موردعلاقه و مهارت های شخصی نیز انجام دهید. درنهایت در سه فهرست ایجادشده، بوسیله قفا کلمات مهم مشترک باشید. اگر عبارت یا کاری در هر سه فهرست مشترک باشد، می تواند به استعداد شما یا همان مرام تمرکز تغییر شود.مقاله های مرتبط:راهکارهای حفظ کردن و گشایش تمرکز با مدیریت فضای فیزیکیراهکارهای افزایش تمرکز با مدیریت فضای دیجیتال

داشتن چشم انداز یکی دیگر از ابزارهای کاربردی بخاطر اضافه تمرکز درون فضای ذهنی محسوب می شود. چشم انداز مسیر فکری و کارگر شما را فاحش می نرم و بوسیله فعالیت ها جهت می دهد؛ اما چگونه چشم انداز خود را تدوین کنیم؟ تدوین چشم انداز روش های متعددی دارد. ما در این پیغام راهکاری سهل را برای تدوین چشم انداز شرح می دهیم. برای این کار نخست باید فضایی کاملا آرام و بدون حواس پرتی (خصوصا از جنس دیجیتالی) پیدا کنید.

در فضای تدوین چشم انداز، چند دقیقه بوسیله سه سؤال رادیکال مرتبط به آینده ی خود فکر کنید:می خواهم پنج سال آینده چه کسی باشم؟می خواهم پنج سال آینده چه کاری انجام دهم؟می خواهم پنج سال آینده چه مایملک های داشته باشم؟

پس از چند دقیقه فکرکردن به سؤال های بالا، پاسخ به هریک را یادداشت کنید. درنهایت با خیساندن پاسخ ها، به چشم انداز جامعی برای آینده ی خویشتن می رسید. پس از بازبینی و اصلاح نهایی این چشم انداز که نباید بیشتر از یک ورق باشد، آن را در نزدیکی خویشتن راحتی دهید و درون پرگیر های زمانی کوتاه، نگاهی به متن و اهدافش داشته باشید. همین مرور منظم اهداف، به افزایش تمرکز شما روی ایده های کارساز منجر می شود.بیشتر بخوانید:آموزش حفظ و افزایش تمرکز با مدیریت روابط شخصیآموزش راهکارهای مدیریت تمرکز با مدیریت بی عیب زمانراهکارهای حفظ و بهبود تمرکز با مدیریت فضای فیزیکیراهکارهای افزایش تمرکز با مدیریت فضای دیجیتالافزایش تمرکز و دقت؛ لزوم مدیریت تمرکز و مشکلات پیش رو