اینفوگرافیک | تاثیر تجلی گونه های جدید پریدن یافته کرونا

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از ایسنا، تداوم شیوع ویروس کرونای نوع جدید موجب شده جنبش هایی در این ویروس رخساره دهد و تکثیر بیش از اندازه ویروس درون بدن میزبان ها سبب می شود اسلوب های زیستی تازه ای از آن پدید بیاید و در نتیجه، افزایش ابتلا و مرگ و میر را علت شود.

در پژوهشی که در دانشگاه مثال بهشتی انجام شده، اثرات تجلی راه های جدید جهش یافته ویروس کرونا بررسی شده است.

پهلو این اساس، پاسداری نکات بهداشتی و فاصله فیزیکی و تو نتیجه قطع زنجیره احاله ویروس، بخاطر جلوگیری از به بار آمدن نتایج ذکرشده، ضروری است.

در این اینفوگرافیک، چکیده نتایج این پژوهش را خواهید رویت.