معرفی کتاب «سنگفرش هر خیابان از طلاست» معلول کیم وو چونگ

کیم وو چونگ، تاجر ثروتمند تبعه کره جنوبی، سفرهای بسیاری به نقاط مختلف دنیا کرده است. او دلیل سفرهایش را بوسیله مشت آوردن اطلاعات به روز و موقت می داند تا بتواند به موقع تصمیم گیری درنگ. به اعتقاد او، داخل هر جای کره ی زمین، فرصتی بخاطر تصرف پول و درآمد وجود دارد. منظور او از کلمه ی طلا در عنوان کتاب، همان پول است؛ پولی که بوسیله حد ی زر نرخ دارد. او می گوید بوی پول را هر کجا باشد، فورا حس می یواش و می تواند به خوبی فرصت های پول ساز را کشف بطی ء. کیم کارکردن را داخل هر وضعیتی بهتر از گوشه ای نشستن و فکرکردن می داند. کتاب او خطاب بوسیله تمام جوانان گیتی است، فارغ از اینکه در کدام شهر یا کشور زندگی می کنند.

همیشه تماشاگر بوده ایم نام افراد رؤیاپرداز تو تاریخچه ثبت می شود و عزب رؤیاهای ارشد انسان های موفقیت طلب بوده که تغییرات و پیشرفت های بزرگی بوسیله وجود آورده است. آن ها بوسیله محنت و با پشتکار بی اندازه کار کرده اند و همین زیاد کارکردن بخاطر رؤیاهایشان بوده است که دستاوردهای مهمی برایشان بوسیله ارمغان آورده و نام آن ها را برای همیشه جاودانه کرده است. نگاه کردن به مسیری که افراد چیره طی می کنند، می تواند الگویی برای ما برای پیشرفت و رشدمان باشد. این نکته ای است که در بسیاری از کتاب های موفقیت و صعود مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش به چشم می خورد. تاریخچه «سنگ فرش هر خیابان از طلاست» نیز از این عادت مستثنی نیست؛ اما برای آن قسمت قسمت کردن از مدیران کم امتحان و علاقه مند بوسیله کارآفرینی که هنوز جسارت پاگذاشتن به میدان را ندارند، می تواند انگیزه و غلبه زیادی بخاطر آغاز کارشان ساختن کند.

تلخیص ی کتاب

کتاب «سنگ فرش هر خیابان از طلاست» را می توان راهنمایی خوش بینانه و امت فلسفه های افرادی بجهت دیل کارنگی و نورمن وینسنت پیل دانست. این کتاب بوسیله نوعی زندگینامه ی بنیان گذار و مدیر انبازی دوو، چهل وپنجمین پادشاهی صنعتی دنیا و رمان پیشرفت و الحاق او از فقر به ثروتی فراوان (۲۲ میلیارد دلار ابتیاع داخل سال ۱۹۹۱) است. کیم وو چونگ به نصیحت های کوتاه مدت اعتقادی ندارد؛ بلکه بررسی ی زیاد، سخت کوشی، اعتمادبه نفس، پایداری و برخورد منصفانه را رمز شکل پذیری توفیق و پیشرفت انحصاری و کمک بوسیله جامعه می داند.بیشتر نوآوری ها به خشکی امدن دیدگاه های ساده استوارند

تنها قدرت بخاطر تغییر در جهان هستی از نگاه نویسنده ی کتاب، رؤیاهای انسان ها است. او تاریخ را متعلق به رؤیاپردازان می داند و کتابش را با پاره رؤیاها ابتدا می درنگ و از رؤیاهایی حرف می زند که خود در سر داشته است و با ابکی کوشی توانسته بخش یدکی از آن ها را محقق کند. این تاریخ در سال های دوری نوشته شده؛ اما گویی مخاطبش جوانان امروز است. او درون مدخل رؤیاها به نوع دوستی بوسیله این نکته اشاره می کند که رؤیاها جرقه ای بخاطر آغاز هر حکم و دستیابی به پیشرفت هستند؛ اما جوانان امروز انگار رؤیا و آرزویی بخاطر آینده ی خود در قاعده نمی پرورانند و فقط بوسیله امروز و فردای خود خاطر می کنند؛ درنتیجه، مجاهدت کمتر و گله مندی بیشتری غصه از آن ها می بینیم. کیم وو چونگ رؤیاها را به مایه راداری شبیه کردن می بطی ء که می تواند حروف زندگی را تعیین کند و کسی که رؤیایی ندارد، زندگی بدون هدف و بدون جهتی خواهد داشت.

بزرگ ترین توانایی ذهنی هر فرد این است که مشکلات را به موضع تبدیل کند. موضوع عمده برای کیم لذت بردن از فرمان و شادمانی نتیجه از آن است. او معتقد است مدیران و صاحبان مشاغل برای پیشرفت علاوه بر رؤیا بوسیله میهن پرستی نیاز دارند؛ بجای میهن پرستی به معنای بیرونی سوزی بخاطر کشور خویشتن و نوع دوستی است و این صفات می تواند دغدغه ی مهمی بخاطر تبدیل مشکلات به فرصت و رسیدن به توفیق باشد. بدین ترتیب، آن ها می توانند خویشتن را وقف کار کنند و تو ذات حال، از کارشان لذت حزن ببرند. هیچ کس نیست خویشتن را وقف حکم دلخواهش درنگ و چیره نشود.راهی مطمئن بخاطر سودبردن: به دیگران کمک کنید

کیم در کمی از کتاب، خوش بینی مادرزادی اش را بوسیله رخ می کشد. او از فلسفه ی زندگی صحبت می کند و می گوید درحالی که دیگران غیرممکن ها را می شمارند، غلام مبتلا محاسبه امکانات موجود هستم و این خوش بینی همواره بوسیله او معاون کرده است حتی داخل شرایط ورشکستگی بوسیله فرصت ها و امکانات موجود تفکر کند. از دیدگاه او، هرکس باید فلسفه ی زندگی خودش را داشته باشد. فلسفه جریان ای مغرورانه خواه ابدار و نامفهوم نیست؛ بلکه این فلسفه ی زندگی هرکس است که باعث می شود خودش را وقف کاری کند. فلسفه ی طبیعت غصه موضوعی مگر رشد و پیشرفت نیست؛ فلسفه ای که همه باید به آن تن دهیم.

متشابه بسیاری از مدرسان خلاقیت و موفقیت، کیم وو چونگ غم جرقه ی ایده های خلاق را بدهکار سخت و زیاد کارکردن دانسته است. عدد هنگامی رشد می کند که از آن استفاده شود. حین کارکردن است که خلاقیت پیش می آید. بیشتر کارکردن بخاطر رؤیاها بوسیله ایده های خلاقانه و بارقه های تازه منجر می شود. معمولا ایده های دبیر ها تیمار از دل زیادنوشتن آن ها خارج می آید. درباره ی حکم هم وضعیت بوسیله همین شکل است. او جهان را جای بزرگی وصف کرده که برای همه جا هست و هرکس می تواند کارهای تازه ای انجام دهد. کارهای بسیاری هنوز درون انتظار ایفا شدن درون جهان است؛ اما اجرا این همگی کار در انتظار نیازمند کشف استعدادها و اقتدار های بالقوه ای است که در هر بی تا وجود دارد. انسان ها توانایی های شگفت انگیزی دارند که معمولا از آن آگاه نیستند و آن هایی به توفیق می رسند که این توانایی ها را کشف می کنند. بهتر است قدری با خویشتن سخت انسداد باشیم و زود از خودمان راضی نشویم. این باعث می شود نیروهای بالقوه مان را تاحدممکن گسترش دهیم و درنتیجه، قابلیت خفته ی خود را بیدار کنیم.

کیم وو چونگ خساست خواه خودخواهی مادی و فکری را بوسیله یک اندازه ناپسند و منفور می داند. عقیده اش این است باید بصیرت خود را همچون دارایی خود با سایرین تقسیم کنید تا به دیگران غصه فرصت پرورش دهید. همین که برای رفاه و خوشبختی دیگران تلاش کنید، جهان بوسیله جای گرم پر حرارت و مهربان نم و شادتری دگرگونی می شود. او خوشبختی را با دارایی و قدرت و صیت افراد مرتبط نمی داند و پارسا است خوشبختی زمانی نمایان می شود که مبنای فلسفه ی عمر هر فرید رفاه و آسایش دیگران باشد.

در ادامه، ادیب از مدیریت هدفمند مصاحبت کرده است و مراحل آن را توضیح می دهد. مدیریت هدفمند شامل ۶ وهله است و البته بوسیله انزوا کافی نیست. تصمیم گیری تو محل کسب وکار چیزی بیش از پول درآوردن است. تصمیم های پشیز و ارشد می توانند داخل دنباله ی بود شرکت تأثیرگذار باشند و همواره تصمیم گیری نهایی با مدیر ارشد است. پس تصمیم گیری درست همچنین از آن مهارت های مهمی است که مدیران و صاحبان کسب وکار به آن به شدت حاجت دارند و باید آن را بیاموزند.

اجتناب از جلسات کاری طولانی، راز انتصاب شغلی مناسب، ارتقای مدیران شرکت و انتخاب بهترین فرد، داشتن دستور کار ی آموزشی بوسیله نشانی مدیر موفق، نحوه ی تحریک مدیران تنبل برای انجام کارها، اهمیت نوآوری، نحوه ی انتخاب بازارهای سودآور، بهترین استفاده از وقت و تمرینی برای ساختن اعتمادبه حین مباحث دیگری است که درون هر فصل به طوراجمالی بوسیله آن ها پرداخته شده است. کیم در اندکی از کتابش، ۶ کلید توفیق درون آغاز هر امر را بخاطر خنیاگر توصیف می یواش. او درباره ی رقبا و خطرات و افرادی نیز صحبت می کند که بیشترین تأثیر را روی او گذاشته اند و نصیحت هایی هم برای جوانان ابتکاری به کار مشغول شده دارد.

درباره ی کتاب

کتاب حاضر نوشته ی کیم وو چونگ، نویسنده و بازرگان عنف ای، درباره ی چگونگی فرود امدن بوسیله موفقیت های مالی و ثروت است. سال ۱۹۹۲، پاشیدن ویلیام مورو درون نیویورک این تاریخ را اولین بار در ۲۵۴ ورق منتشر کرد. کیم وو چونگ رازهایش در بزمین نشستن بوسیله جایگاه موفقیتش را تو این کتاب معلوم کرده است که می تواند برای مدیران تازه کار جذاب و خواندنی باشد. کتاب «سنگ فرش هر خیابان از طلاست» در قسمت قسمت کردن بندی موضوعی، جزو کتاب های موفقیت در کسب وکار و مدیریت صنعتی و شاید ژانر شرح حال قرار می گیرد.مقاله های مرتبط:معرفی تاریخ موزه باز خاطرات خالق نایک اثر فیل نایتبیوگرافی وارن بافت، الگوی ثروت آفرینی مدرن

نویسنده ی کتاب «سنگ فرش هر خیابان از طلاست» اصل کتاب را به زبان کره ای نوشته است؛ اما از سال ۱۳۷۱ تاکنون، ناشران متنوع بارهاوبارها آن را با ترجمه های متفاوتی از روی نسخه ی انگلیسی با عنوان Every street is paved with gold: the road to real success به فارسی برگردانده و طبع کرده اند. داخل میان ترجمه های مختلف این کتاب، ترجمه های خوب و رسا ناچیز نیستند؛ اما ترجمه ای که داخل این معرفی کردن تاریخ گزینش کردیم، از سرایت پارسه است که داخل سال ۱۳۹۸ به چاپ بیست و پنجم رسید و با ترجمه ی آرمین هدایتی چاپ شد.

کرار، از اعضای تحریریه نشریه ی فورچون، درباره ی این کتاب می نویسد:کیم بوسیله تصوراتی شخصیت می بخشد که آسیای شرقی را به مرکز نمو پویای اقتصادی تبدیل کرده است.

آمازون کتاب کیم وو چونگ را مجموعه ای از نکته های ثبوت شده و تکنیک های منحصربه فرید می داند. 

درباره ی نویسنده

کیم وو چونگ «Kim Woo-jung» داخل دسامبر ۱۹۳۶ در کره جنوبی بوسیله گیتی آمد. وو چونگ نام الزام ای و کیم نام خانوادگی او است. کیم از پسرک روزنامه معامله تهی دست بوسیله صاحب تصرف وکاری دگرگونی شد که اکنون فروشش از سونی و زیراکس غم بیشتر است. از او در سراسر جهان، به ویژه در کره جنوبی، بوسیله نشانی میلیاردری خودساخته یاد می شود. تا سال ۱۹۹۹، مدیر شریک دوو وجود و بعد از فروپاشی دوو، تبعید شد و درون سیاهه اینترپل فراغت گرفت.

فرجام سال ۲۰۰۵ و بعد از بازگشت به کره جنوبی، برده شد و مسئولیت کامل کاستی دوو را پذیرفت و به دلیل آسیب های وارده از انسان عذرخواهی کرد. با حیات سوابق منکر طرز کار و اتهامات موجود در کارنامه ی کیم، از او بوسیله عنوان محدودیت با درک قدر یا بهای چیزی مالی چشمگیر و مقتدر تو استفاده از فرصت ها و موفق داخل نجات مشارکت های در حال سقوط یاد می شود. کیم وو چونگ داخل دسامبر ۲۰۱۹ دار فانی را وداع گفت.واج پایانی

شاید مهم ترین نکته ای که در کتاب سنگ پاکت هر خیابان از طلاست بر آن بارها تأکید شده است، بسیار و پر اب کارکردن باشد. اگرچه کیم وو چونگ تو عهد زندگی اش اشتباهاتی مرتکب و باعث شد سال هایی را تو زندان سپری درنگ یا شرکتش در دعوا مالی آسیا در سال ۱۹۹۹ ورشکست شود، نوشته هایش بدین برهان نیز ارزشمند است که می تواند کارهایی را بوسیله کارآفرینان جوان بیاموزد که نباید انجام دهند.

کتاب او در آمازون از دیدن رتبه بندی جایگاه چشمگیری ندارد و دیدگاه های مثبت و منفی متفاوتی درباره اش ثبت شده است؛ اما آنچه قرائت کردن مطالب او را درخور توجه می کند، شخصیت جنجالی او و تأثیر فراوان و قدرتمندی است که به دلیل هوش مالی اش کنار اقتصاد بسیاری از شرکت های اجبار ای (هرچند گاهی منفی) برجای گذاشته است. به نظر می رسد قرائت کردن این تاریخ بخاطر هر مدیر و کارآفرین جوانی می تواند الهام بخش و انگیزه دهنده باشد تا اسلوب ردی را از خوب تشخیص دهد و از اشتباهات او یادگیری بگیرد و از لابه لای صحبت هایش، سخت کوشی را برای کسب موفقیت از راه درست کشف کند. کتاب او از آثار پرفروش اجبار جنوبی در دوران خود بوده است.بیشتر بخوانید:معرفی کتاب «ساختن بخاطر ماندن» اثر صلاحیت دار جیم کالینزمعرفی کتاب «مدل کسب و فرمان اشتراکی» نوشته جان واریلومعرفی تاریخچه از آسمان به فرش پی دیگری از جیم کالینزمعرفی کتاب «هنر جنگ» اثر رژه تزومعرفی کتاب «راه اندازی کسب و فقره» نوشته بیل اولت