پاسخ این معمای جالب ریاضی را از هزاره نفر، یک نفر می داند

به گزارش همشهری آنلاین بوسیله نقل از خبرگزاری برنا؛ یکی از چالش های انتزاعی جالب ایفا معما و تست هایی است که دربرگیرنده اعداد و ارقامی است که به قرار نمی توان رابطه آنها را نمره داد.

این معما توسط سایت gotumble.com طراحی و منتشر شد، طراح این معما به شریک شدن کنندگان بخاطر حل آن پیشنهاد داشت که دامنه فکرشان را از در باکس معما فراتر توقیف و بوسیله روشی که به سادگی بین اعداد ابداع می شود فکر کنند.

معمای اعداد شروع همزاد محلول شد

چند ردیف محاسبه ریاضی با جواب البته جوابی که متفاوت با آنچه به روش معمولی بوسیله ذهن تان می رسد می بینید که آخرین محاسبه بدون جواب باقی مانده است و شما بایستی به وضع اجرا شده برای اعداد قبلی ان را وجب آوردید.

جواب معمای ریاضی

گونه محلول این معما به این گونه است که نتیجه جمع دو مغز با مغز دیگری جمع خورده می شود به این روش که بخاطر تان خواهیم گفت.

 ابتدا ۱ ۴=۵ کاملا بی عیب و منطقی است

در خط پس ازآن ۲ ۵ =۱۲ شده است چطور؟ به این روش که مطلع ۲ ۵ شده سپس عدد ۵ که جواب شمارش شیار قبلی است به جواب محاسبه تکثیر شده است.

خط اتیه ۳ ۶ را داریم که جواب آن ۹ است اما جواب تالیف شده ۲۱ است یعنی باز حزن روال خط دوم اجرا شده است پس سوال خط چهارم یعنی معمای اصلی هم باید با همین روش حل شود که بوسیله این تزیین جواب لغز اینطور خواهد بود :۸ ۱۱=۱۹ اما مقابل قانون باید عدد ۲۱ را که خراج لحاظ خط قبلی است را به آن اضافه کنیم ، یعنی ۱۹ ۲۱=۴۰.