معرفی کتاب «ذهن درستکار» اثر جاناتان هایت

رادیکال ترین دامنه اساسی برای کسب فروتنی اخلاقی این است که خویشتن را از حالت راست بوسیله جانب بودن دربیاورید و از بیرون به ماجرا نگاه کنید. تمام غلبه روحی دالایی لاما و تفکرات مثل او ناشی از همین شکسته نفسی است؛ افتادگی ای که باعث می شود تامل ها را درست خواه سهو نپندارند و طرف هیچگاه چیز نباشند و با هیچ چیز هم تغار نکنند. البته این به معنای آن نیست که برای آنچه می اندیشیم، جدیت نکنیم و استعدادمان را در سبب اهداف و افکارمان بوسیله حکم نبریم؛ بلکه بپذیریم تامل های متفاوت باهم دشمن نیستند و تقلا آن ها قرین بود شب و روز برای حرکت گیتی بوسیله سمت جلو لازم است.

طرزفکر شما هرطور که باشد، ناخودآگاه این گونه فکر می کنید که برحق هستید و دیگران اشتباه تفکر می کنند. درواقع خیر فقط شما، بلکه هرکس دیگری هم تفکر می درنگ حق با خودش است. چشم که باز می کنیم، خودمان را داخل گروهی از هم فکرانمان می بینیم که با گروه دیگری که متفاوت از ما می اندیشند، داخل دشمنی و خصومت است. خیال می کنیم هرکس که مثل ما خاطر نمی کند، از روی حماقت و حماقت اش آنچه درک می کنیم، حس نمی کند. ما در مغلوط ایم و این طور زدودن.

چنانچه آزادی خواه باشید، تفکر می کنید محافظه کارها بی جرات هستند و نمی توانند بوسیله آزادی بیندیشند. حساسیت نمی کنید چگونه حزب ضد شما رأی بیشتری می آورد و این گونه تصور می کنید که آن ها فریب خورده و تحمیق شده اند.

خلاصه ی کتاب

کتاب «ذهن درستکار» که ترجمه ای از The Righteous mind است، شما را با نتیجه گیری جالبی از مطالعه ی متقاعدکننده ی افکار چپ گرا و راست گرا (چه سیاسی و چه مذهبی و چه اجتماعی) شگفت زده می کند. این کتاب تکمیل شده ی یکی از مقالات جاناتان هایت است. این مقاله درباره ی آن بود که چرا مردم آمریکا بوسیله جمهوری خواهان رأی دادند؛ مقاله ای که بکلی واشنگتن و مینستر غربی را تحرک داد. او تلاش کرد دنیا را از منظر محافظه کارها بنگرد؛ ازاین رو، به راه های معمولی نگاه کرد که روان شناسان ازطریق آن ها می کوشند محافظه کاری را توضیح دهند.

جاناتان هایت به این نتیجه رسید که محافظه کارها ویژگی های شخصیتی نامناسبی ندارند؛ بلکه به همان مقیاس که لیبرال ها بهترین ها را بخاطر جامعه می خواهند، صادقانه می خواهند جهان جای بهتری برای زندگی باشد. کتاب «ذهن درستکار» شامل سه گانه حصه اساسی است که تو هر بخش، یک اصل روان شناسی اخلاقی عرضه می شود. اگرچه می توان این سه بخش را بوسیله رخ سه کتاب جداگانه فرض کرد، هر بسرنوشت شوم دچار کردن به تقدیر سابق خود زیاد وابسته است.خرید با کد کاستن ۲۰ درصدی zoomit

درون مقدر شدن اول کتاب، ادیب از تحقیقات و مطالعات عمل شده برای توضیح شهودگرایی اجتماعی استفاده می کند. بوسیله این معنا که باورهای افراد از قبض و بصیرتشان سرچشمه می گیرد و افکار منطقی بعد از شهود می آیند تا توجیهی برای اثبات باورهایشان باشد. او بوسیله متفکرانی چون دیوید هیوم و ویلسون که دلایل مرتبط کمتری از خود علامت داده اند تا متفکران معروف تر چون لارنس کوهلبرگ با ایستگاه مرکزی در شناخت اخلاقی و نیز دلایل اخلاقی خودش استناد می درنگ. ستاندن اخلاقی نقطه ی آغاز صحبت های جاناتان هایت است؛ شهود اخلاقی ای که درک ما را از دیگران و کارهایشان شکل می دهد. این شهود مثل حقایق آشکار هستند و چنین به نظرمان می رسد که هرکس مثل ما فکر نمی کند، در اشتباه است.

جاناتان هایت یافته های تحقیقاتی خود را درکنار نقشه های مردم شناسان و مورخان و سایر فصیح شناسان راحتی می دهد و با کمک کامل این ها، نقشه ی حوزه ی اخلاقی را ترسیم می کند. او ریشه های به وجودآمدن اصول اخلاقی را میان انسان ها بررسی می کند و این نظریه را نقد می نرم که تکامل باعث خودخواه ترشدن انسان ها شده است. به جای توجه به نوع دوستی ذاتی در انسان، هایت متقی است یکی از اصول پنج گانه ی اخلاقی، تمایل انسان بوسیله علاقه به قسمت قسمت کردن و گروهی بودن انسان ها است که احتمالا بوسیله سراب ای وجود داشتن مردم ها از زمان های قدیم برمی گردد. انسان ها قبیله هایی تشکیل می دادند تا با سایر قبیله ها دشمنی کنند و همین قسمت قسمت کردن بندی منشأ اختلافات مذهبی و دوقطبی شدن فضای سیاسی است.

لیبرال ها با محافظه کارها مشاجره می کنند و می پندارند آن ها با رأی دادن به جمهوری خواهان، برخلاف صلاح خویش انجام می کنند. آن ها فکر می کنند رأی اشکوب ی کارگر بوسیله جمهوری خواهان به معنای نادانی و نادانی آن افراد است. درحالی که بغرنج اصلی این است که لیبرال ها نمی توانند علت های خفیه و پا بر جا محافظه کارها را درک کنند. غالبا افراد متعدد سریع افکار نقیض دیدگاه هایشان را تکذیب می کنند، بدون اینکه بوسیله دیدگاه های دیگران باریک بین و تمام توجه کنند.

جاناتان هایت طبق مطالعات وسیعش درون حوزه ی روان شناسی اخلاقی به این نتیجه فصیح است هریک از این قسمت قسمت کردن های مدنی انگیزه های خودشان را درون گشایش اوضاع اجتماع دارند و می کوشند ازطریق نحو و روش خود این بهبود را به وجود بیاورند؛ موضوعی که شاید برای گروه دیگر درک نکردنی باشد. او می گوید دسته های مختلف از نظر دیدگاه باید بکوشند زمینه های مشترک میانشان را پیدا کنند. اگر هرکدام از دیدگاه ها با دقت بررسی شوند، درمی یابیم هریک مزیت های خود را برای جامعه دربر دارد.

نتایجی که جاناتان تو پایان تاریخ از مطالب اظهار شده گرفته، چنان خیره کننده است که خواننده را شگفت زده و شیرهدار سرمست خویشتن می یواش. تو جزئي از جمله پایانی، هایت مدال می دهد چه چیزی درباره ی هر طرف صحیح است و چرا به لیبرال ها و محافظه کارها و آزادی خواه ها درکنار هم بوسیله نشانی یک ملت نیازمندیم. این طرزتفکر می تواند بشر را از دعواها و دشمنی های تاریخی نجات دهد؛ همان طورکه فلسفه های آیین بودا و بسیاری از آیین ها و نمادهای دیگر (مثل یین و یانگ) بر این اصل استوار است که خیروشرّ و سیاه و سفید درکنار اندوه فراغت می گیرند و از یکدیگر جدانشدنی هستند.

جاناتان هایت از گویا شناسی اخلاقی بخاطر کمک به احزاب سیاسی متنوع و دیدگاه های مذهبی متنوع استفاده کرده است تا با حس و حرمت به یکدیگر، به دشمنی هایشان ته دهند و کنجکاوی و اشتیاق بوسیله دیدگاه های یکدیگر را جایگزین عناد و جنگ کنند.

درباره ی تاریخچه

سال ۲۰۱۲، نشر وینتگ Vintage کتاب حاضر را با عنوان طولانی انگلیسی The Righteous Mind: Why Good People are Divided by Politics and Religion در ۵۲۸ ورق چاپ کرد. این تاریخچه در آمازون و گودریدز با استقبال چشمگیر خوانندگان مواجه شده و بیش از چهار ستاره و دیدگاه های مثبت بسیاری ازآنِ خود کرده است.

بوسیله تازگی، پراکندن نوین تاریخچه «ذهن درستکار» را با عنوان کامل «ذهن درستکار؛ چرا دادرسی و مذهب افراد خوب را از بی آرامی جدا می کند؟» و ترجمه ی امین یزدانی و هادی بهمنی روانه ی میدان نشر کرده است. از نظر موضوعی، این کتاب در گروه بندی روان شناسی اجتماعی و دیپلماتیک و مذهبی قرار می گیرد.ابتیاع با کد تقلیل ۲۰ درصدی zoomit

جیمز ویلسون در مجله ی فایننشیال تایمز درباره ی این تاریخ می گوید:کتاب جاناتان [هایت] امواجی در هر دو سوی اقیانوس به وجود می آورد.

بخش معاینه تاریخ نیویورک تایمز هم کتاب «حافظه درستکار» را دارای سهم بنیادی ای در درک قدر یا بهای چیزی بشر دانسته است.

درباره ی نویسنده 

جاناتان هایت (Jonathan Haidt) اکتبر ۱۹۶۳ متولد شد. وی فارغ التحصیل دکتری رشته ی روان شناسی اجتماعی از دانشگاه پنسیلوانیا و لله رهبری اخلاقی در دانشگاه استرن نیویورک است. مجله ی پروسپکت او را بوسیله نشانی یکی از متفکران مرجح جهانی شناخته است. جاناتان هایت در زمینه های روان شناسی اخلاقی و اخلاقیات در تصرف وکار، قضاوت اخلاقی، فصیح شناسی مثبت گرا، سیاست و دوگانگی و مجعد گرایی، نظام سرمایه داری و تنوع دیدگاه ها مطالعه می یواش.

هایت بنیان گذار آکادمی هترودوکس است که از تنوع دیدگاه درون آموزش برجسته طرفداری می بطی ء. ناگفته نماند هایت درزمینه ی گسترش تئوری های مهم اخلاقی و تحقیقات وب سایت تحقیقاتی  YourMorals.org شریک شدن می بطی ء. وی در پروفایل شمار توییترش تصنیف است: تامل می کنم شبکه های اجتماعی ازبین برنده ی آزادی اجتماعی است؛ بنابراین می کوشم سازنده و به ندرت توییت کنم.

همچنین، در وب سایت شخصی اش خود را این گونه معرفی می کند:غلام رسیده شناس اجتماعی در دانشکده ی کسب وکار استرن دانشگاه نیویورک هستم. رسالت شخصی ام داخل کمک به مردم است تا بتوانند یکدیگر را بهتر درک کنند. همچنین، به مؤسسه های اجتماعی کمک می کنم تا بهتر فقره کنند. من شالوده گذار سیستم های اخلاقی هستم که به شریک شدن ها در بهبود و ارتقای فرهنگ اخلاقی سندیت دستیار می کند. مؤسسه ی هترودوکس نیز به دانشگاه ها می آموزد عدول کردن به دنبال حقیقت را رها نکنند و توانایی گیرایی را در کشف منبع افزایش دهند. علاوه پهلو این ، بستر آموزشی Openmind را گونه اندازی کردم تا به تمام دسته ها از همه ی اقشار جامعه کمک یواش که درون عهد دوگانگی های دیپلماتیک وسیع و مخرب، بهتر ارتکاب کنند. 

ویدئوها، مقاله ها، کتاب ها و مبنا های تحقیقات و معاینه ی جاناتان هایت را می توانید درون وب سایتش به طورکامل ببینید.

واج پایانی

به سرود آشنایی دقیق تر با پندار های ادیب ی کتاب «ذهن درستکار» و تعمق بیشتر بر صحبت هایش در این کتاب، بوسیله شدت توصیه می کنیم ویدئو سخنرانی تد او را درون این لینک با زیرنویس فارسی ببینید. تو این سخنرانی، جاناتان هایت باتوجه به مطالعات عمیق و فراوانش درزمینه ی فصیح شناسی اخلاقی درون سطح جهان، نتایج تحقیقات خود و همکارانش را نمایش می کند. او به پنج اصول اخلاقی مشترک تو کامل انسان ها اشاره می درنگ که دراثر این تحقیقات بوسیله دست آمده است.

جاناتان معتقد است همه ی ما در ماتریسی اخلاقی گرفتاریم که براساس آن، عده ای که تیمار تامل ما نیستند، کم هوش یا متخاصم خود می دانیم. برای بیرون آمدن از چنین ماتریسی، باید به این حساسیت برسیم که تمام پندار های بوسیله نمایان نقیض (بسان لیبرال ها و محافظه کارها دربرابر یکدیگر) برای بود تعادل در جهان لازم اند. این درک از نگاه او در همگی ی تعالیم مذهبی آسیایی نهانی است. جاناتان هایت با اشاره به یین و یانگ (نماد خیروشرّ درکنار یکدیگر و خیر درون غوغا و جدال باهم) می گوید درست و خبط بود ندارد و طولانی تفکر ها همچون شب و روز، برای پیشبرد دنیا ضروری است و تحول و ثبات باید کنارهم فقره کنند تا اعتدال قائم باشد.بیشتر بخوانید:معرفی کتاب «رهبران آخر غذا می خورند» نوشته سایمون سینکمعرفی کتاب «قدم زدن روی ماه با اینشتین» جای پا جاشوا فوئرمسیر مطالعه برای راه اندازی استارتاپ؛ چه کتاب هایی بررسی کنیم؟معرفی کتاب «استراتژی خوب، استراتژی بد» جای پا ریچارد روملتمعرفی کتاب Mastery اثری از رابرت گرین