افزودن تمرکز با مدیریت فضای انتزاعی

مدیریت و بهبود تمرکزیکی از نقاط پایه ای مدیریت زمان درون فعالیت های شخصی و کاری محسوب می شود. تو بخش های گذشته، مدیریت تمرکز را در فضاهای دیجیتالی و مجرد تجسس کردیم و در پیغام حاضر، نقش مدیریت ذهن را درون حفظ و گشایش تمرکز شرح می دهیم. همچنین، راهکارهایی ارائه می کنیم تا به دستیار آن ها تمرکز در فضای ذهنی خود را بهبود دهید.حفظ تمرکز در فضای ذهنی

ذهن پایه ای ترین اسباب انسان برای ارتکاب کارها است. قطعا هر فعالیتی که صرف کردن دید از هوا ایفا می دهیم، ذهن مدیریت می کند. ایده های جدید همه از ذهن متولد می شوند و خلاقیت بدون کمک حافظه با بهره وری چشمگیر ممکن نخواهد وجود. ایده هایی که گاه و بی گاه به ذهن ما خطور می کنند، باعث پرت شدن تمرکز از وظیفه و کمال مطلوب پا بر جا می شوند. اگرچه همه ی ایده ها برای افراد، بوسیله اختصاص افراد خلاق و کارآفرینان ارزشمند هستند، عزب با مدیریت صحیح آن ها می توان به دستاوردی رادیکال از هریک دست یافت. درواقع برای مدیریت ایده ها و معاینه همه ی آن ها درون زمان مناسب، به سیستمی کامل نیاز داریم.

جهیز مدیریت ایده های ذهنی مراحل متعددی دارد. داخل ابتدا باید بپذیرید همگی ی ایده ها باارزش هستند و حتی اگر برایتان کارایی نداشته باشند، بخاطر ویژگی دیگر طرز کار خواهند بود. درنتیجه، مبدا سیستمی برای جمع آوری همگی ی ایده ها داشته باشید؛ متشابه فضای فیزیکی که عوامل حواس پرتی را در جعبه ای نگه داری کردیم و برای ایده های ذهنی هم ابزاری مانند ایمیل خواه دفترچه یادداشت کوچک و دردسترس را تصور کنید که همه ی ایده ها در همان دم ی جرقه زدن باید درون آن تالیف شوند. برای ذهن خود فایروال بسازید و ایده های مزاحم را مسدود کنید

پس از جمع آوری ایده ها باید زمانی را برای پردازش آن ها اختصاص دهیم. در کود ی پردازش، ایده ها را بوسیله نوعی فیلتر می کنیم. ایده های مرتبط با هدف اصلی امر و ارزشمندترین موضوع استثنا و ایفا و سایر ایده ها را در فهرستی دیگر ثبت می کنیم. این سیاهه دربرگیرنده ایده هایی خواهد بود که «شاید» بهره برای ما کارساز باشند. سپس حوالی ی زمانی مثلا یک یا دو ماهه بخاطر پردازش و فیلتر مکرر فهرست مذکور اختصاص می دهیم. شاید یکی از ایده ها، چند وقت بعد برای ما کارساز باشد. اگر در دوره های پردازش ثانویه غم کاربردی بخاطر ایده های موجود داخل فهرست پیدا نکردید، بازهم بوسیله نگه داری آن ها ادامه دهید.

راهکار دیگر برای حفظ تمرکز درون فضای ذهنی، خلق فیلتر خودکار (شبیه به فایروال کامپیوتری) بخاطر حافظه است. این کار با خلق جدولی ساده با سه ستون انجام می شود: ستون «بله» ایده ها و فکرهایی هستند که اجازه ی ورود به ذهن شما را دارند (ایده های مرتبط با امر یا ایده های سازنده و خلاقانه) و استوانه «خیر» ایده هایی هستند که نباید وارد ذهن شوند (فکرهای منفی، عصبانیت، ایده های نامرتبط با کار و موارد مشابه) و سیلندر «شاید» ایده هایی را محتوی می شود که شاید زمانی برای شما کارگر باشند. با ساختن این جدول، بهبود آن و به نوعی حفظ کردن کردن موارد موجود، تعداد ایده های ورودی شما کاهش می یابد و شاید ایده های خلاقانه ی بیشتری اخذ کنید.

بهبود تمرکز در فضای مجرد

برای بررسی راهکارهای حمله ای مدیریت تمرکز داخل فضای ذهنی، یعنی همان طرز های بهبود تمرکز در این فضا، باید مجددا تعریف تمرکز را یادآور شویم. تمرکز بوسیله معنای خاص دادن همه ی منابع موجود برای هدفی است که زیادترین ارزش را برای ما دارد. اکنون پیداکردن همین اهداف یا حوزه های تمرکز، نکته ای برای بهبود تمرکز درون فضای معنی خواهد بود. حال باید از خویشتن بپرسیم چگونه ارزشمندترین موضوعات را بخاطر خودمان جلوه گر کنیم؟

استعدادها نکاتی مهم برای تمرکز هستند. درواقع، گشایش استعداد می تواند به رشد شخصی دستیار کند و باید تمرکز واقعی فعالیت با شعار پیشروی در استعدادها باشد. بخاطر پیداکردن استعدادها، باید ترکیبی از نعمت و فرع و احاطه را به فقره بگیریم. فهرستی از موهبت های خویشتن (نبوغ های ذاتی) خویشتن آماده کنید. همین امر را برای کارهای موردعلاقه و مهارت های شخصی نیز ارتکاب دهید. درنهایت در سه گانه فهرست ایجادشده، به تعاقب کلمات مهم مشترک باشید. اگر عبارت یا کاری داخل هر سه گانه فهرست مشترک باشد، می تواند بوسیله استعداد شما یا همان هدف تمرکز تحول شود.مقاله های مرتبط:راهکارهای حفظ و بهبود تمرکز با مدیریت فضای فیزیکیراهکارهای افزایش تمرکز با مدیریت فضای دیجیتال

داشتن چشم انداز یکی دیگر از ابزارهای کاربردی بخاطر تکثیر تمرکز در فضای ذهنی محسوب می شود. چشم انداز دست خط روحی و مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش شما را روشن می یواش و به فعالیت ها جهت می دهد؛ اما چگونه چشم انداز خویشتن را تدوین کنیم؟ تدوین چشم انداز راه های متعددی دارد. ما در این مطلب راهکاری سهل را برای تدوین چشم انداز شرح می دهیم. بخاطر این فرمان مبدا باید فضایی کاملا آرام و بدون حواس پرتی (خصوصا از نوع دیجیتالی) پیدا کنید.

در فضای تدوین چشم انداز، چند دقیقه بوسیله سه سؤال اساسی مرتبط به آینده ی خویشتن فکر کنید:می خواهم پنج سال آینده چه کسی باشم؟می خواهم پنج سال آینده چه کاری ارتکاب دهم؟می خواهم پنج سال آینده چه مایملک های داشته باشم؟

پس از چند دقیقه فکرکردن به سؤال های بالا، پاسخ به هریک را یادداشت کنید. درنهایت با خیساندن پاسخ ها، به چشم انداز جامعی بخاطر آینده ی خود می رسید. پس از بازبینی و سازش بازپسین این چشم انداز که نباید بیشتر از یک صفحه باشد، آن را در معاشرت خود راحتی دهید و در دوروبر های زمانی کوتاه، نگاهی بوسیله متن و اهدافش داشته باشید. همین ممارست منظم اهداف، به افزایش تمرکز شما روی ایده های کارساز منجر می شود.بیشتر بخوانید:آموزش حفظ و افزایش تمرکز با مدیریت روابط شخصیآموزش راهکارهای مدیریت تمرکز با مدیریت بی عیب زمانراهکارهای حفظ و بهبود تمرکز با مدیریت فضای فیزیکیراهکارهای افزودن تمرکز با مدیریت فضای دیجیتالافزایش تمرکز و دقت؛ ضرورت مدیریت تمرکز و مشکلات پیش رو