معرفی تاریخچه فرمول: قوانین جهانی توفیق جای پا لزلو باراباسی

بیشتر اوقات موفقیت با تلاشی که می کنیم برابر نیست. ما کاری را انجام می دهیم، اما ممکن است پیشرفتی به دست نیاوریم. بارها پیش آمده که ابدار تلاش کردیم، اما هیچ حین به دهش دیده نشده است. ایده های نواخت داشتیم که هیچ گاه اعتباری بخاطر ما به همراه نیاورده است. چیزی که همیشه شنیده ایم، این بوده که باهوش بودن در پهلو پشتکار زیاد، بوسیله توفیق منجر می شود. اما درون دنیای امروز، این تکاپو ها بوسیله ندرت به توفیق تبدیل می شوند. لازلو بارباسی، جستجوگر و پژوهشگر و کارشناس مطرح جهانی درون زمینه ی علوم شبکه، واقعیت موفقیت را برملا می کند. از نظر او موفقیت، یک کار اجتماعی است که براساس افکار افراد پرگیر ما و مدل ستایش آن ها تحقق پیدا می کند.

آیا تابحال آرزو کرده اید که ای کاش می توانستید راز فرود امدن بوسیله موفقیت را بوسیله یک معادله ی ریاضی ملموس تحول کنید و از آن بخاطر مظفر شدن بهره ببرید؟ تو کتاب فرمول: قوانین جهانی موفقیت، لزلو باراباسی از فرمول مشخصی بخاطر موفقیت گپ می کند. به اعتقاد او رسیدن بوسیله موفقیت، فرمول علمی و ریاضی دارد. او درون کتابش، اهمیت مهیب احترام و تحسین اجتماع را در طبق طرز کار که ما انجام می دهیم، گوشزد کرده است و آن را معیاری بخاطر چیره بودن خواه نبودن بی همتا یا راه اندازی می داند. کتاب او چه برای کسی که سازمانی را اداره می کند و چه برای هر انفراد که درون رؤیای توفیق است، حرف هایی برای گفتن دارد.خلاصه تاریخ

لزلو باراباسی با کمک داده های جهانی و مطالعه های موردی درون اساس ی موفقیت و چگونگی بزمین نشستن بوسیله آن، وارسی ها و تحقیقات گشاد ای را ارتکاب داده است. او نتایج این تحقیقات را داخل کتابی به نام «فرمول: قوانین جهانی موفقیت» نوشته است. محتوای کتاب، قواعد پنهانی را علامت می دهد که براساس آن ها درمی یابیم چه کسی واقعاً در حروف موفقیت پیش می جوی و برهان آن چیست. کتاب فرمول، ۱۲ قانون فرمانده به خشکی امدن این پدیده و چگونگی استفاده از این قوانین به نفع خویشتن را برای خواننده ترسیم می بطی ء. لازلو در کتابش، از اصول علمی آشکاری که باعث موفقیت می شود، پرده برمی دارد و به این زیبایی درک جدیدی از جهت اساسی برتری فدایی افراد کنار سایرین (تفوق بوسیله معنای تعریفی از موفقیت در جامعه ی امروزی) را عرضه می دهد.موفقیت پدیده ای انفراد نیست، بلکه جمعی است.

در تاریخ فرمول، بارباسی قدردانی جامعه را تو امر موفقیت، نسبت به عملکرد بی همتا برجسته می کند. او متقی است موفقیت در کاری که می کنیم، به سرنوشت و تمجید اجتماع بسیار وابسته است. او علامت می دهد که اگر بخواهیم از فرمان ما تقدیر شود، دستاوردهای ما تک توجه قرار گیرد و میراث ما امین بماند، نمی توانیم فقط به غریزه و عملکرد قوی و به نعوظ طاسی مطالب الهام بسرنوشت شوم دچار کردن تکراری و باستانی تکیه باشیم. بلکه نیاز به نگرشی جدید نسبت به موفقیت داریم. نگرشی که نویسنده در این کتاب مطرح کرده، متفاوت از سایر تاریخچه ها در زمینه ی خودیاری و موفقیت است.

نگاهی علمی به موفقیت

لزلو باراباسی مطلع را با این جمله آغاز کرده است: «موفقیت مربوط به شما نیست، مربوط به ما است.» شاید در نگاه مقدمه این یکسره بخشی نامفهوم به رویت برسد. اما با خواندن مقدر شدن مقدمه، که لازلو تو آن درباره ی چگونگی نوشتن کتابش تطویل داده، خواننده خبردار می شود که موافق تحقیقات علمی نویسنده، موفقیت امری مدنی است و محدودیت تراشیدن. او می گوید این روزها مشغول کار در اداره ی مرکز تحقیقات شبکه پیچیده بوستون است و چرایی موضوعات بسیار متنوعی را جست وجو می بطی ء و می گوید:عاشق این گونه مسائل هستم. محاسباتی که در پس زمینه ی ساختار اجتماعی ما حیات دارد. وقتی برای تحلیل علمی با استعمال از مدل ها و ابزارها موضوعات غیر محتمل را بررسی می کنم، این چارچوب ها دانش ما را عمیق پر حرارت می کنند.

لازلو همین تحقیقات را تو طول چند سال بخاطر موفقیت انجام داده است. بدوی اساس ای که تجسس کرد، توفیق در بصیرت بود. این مطالعه ها داد ه های عظیمی را درباره ی دستاوردهای انسان ها در اختیارش گذاشت که با کمک آن ها توانست مورد تک عناصر سازنده ی توفیق و سازوکار آن را مطالعه یواش. هدفش این بود که موفقیت را مانند یک سیلان ی ریاضی فرموله کند. از رویت او، برای همگی ی سؤالات به ظاهر کیفی، پاسخ هایی کمی یافت می شود. او متقی است با معاینه الگوهای موجود در داده ها و اطلاع مکانیزم هایی که باعث موفقیت می شوند، می نبوغ به این سوالات پاسخ رحم.

باراباسی به این نکته رمز می نرم که با وارسی سایر کتاب های موفقیت بازار، واقف شده است که بیشتر این تالیف ها روی پیام های وحی بخش و داستانی استوارند و نسبت به قواعد مشکل و داده های تجربی تیره ی علمی، خیلی متفاوت هستند. اما طرز کار که او می خواهد داخل این کتاب ارائه دهد، یک تحقیق علمی عریض درباره ی موفقیت است. چون او معتقد است بسیاری از افراد مشتاقند بدانند که چه چیزی باعث موفقیت می شود. از آنجایی که الگوهای به دست آمده و مطالعه شده توسط وی، جهانی بوده اند، این قوانین را قوانین جهانی خوانده است و می گوید قوانین موفقیت را نمی توانیم به عزم هماهنگی با نیازها یا عقایدمان بازنویسی کنیم. او هدفش را از نوشتن تاریخ فرمول تلخیص کردن یافته های علمی اش است، به متد ای که خوانندگان بتوانند این معرفت را داخل زندگی شان به فرمان گیرند. او ریختگی کتابش را به جای خودیاری، خرد یاری نامیده است.معامله با کد تخفیف ۲۰ درصدی zoomitارتباط عملکرد و توفیق

حرف اصلی ادیب درون این تاریخ این است که آن دستاوردهایی که ما در زندگی انحصاری مان به مرور و در طول عمر به دست می آوریم، عملکرد ما هستند، خیر موفقیت. عملکرد، درواقع آن اعمالی است که درون زندگی انحصاری ما و اطرافیانمان یک پیروزی یا موفقیت محسوب می شود، اما بازتاب اجتماعی ندارد. یعنی تمجید جامعه را برنمی انگیزد. ولی موفقیت آن عملکردی از شما است که اجتماع آن را مدح می کند، نمک شناس آن است و به این کار پاسخ می دهد. او منظور ندارد از قیمت عملکردهای خوب افراد در عمر بکاهد، بلکه می گوید نباید کنیه طولانی این ها را «توفیق» بگذاریم. باتوجه به چنین نگرشی، او با استفاده از الگوهای جهانی موفقیت و معاینه آن ها به فرمول موفقیت رسیده است. لازلو می گوید:قوانین موفقیت، همچون قوانین جاذبه، به نعوظ تغییرناپذیری قرن ها است که زندگی و کار ما را کنترل می کنند، ولی ما تاکنون نمی دانستیم که چنین قوانینی وجود داشته اند.قوانین موفقیت، دائمی و جهانی هستند.

اگر بخواهیم توفیق خود را بسنجیم خواه بفهمیم که تو نهایت چطور تشویق می شویم، نمی توانیم فقط بوسیله عملکردها یا دستاوردهایمان نگاه کنیم. در عوض، باید جامعه خود را تجسس کنیم و نفوذ آن اجتماع را بوسیله سهم خودمان در هر زمینه ای معاینه کنیم. همین تمایز مشخص بین عملکرد و توفیق است که به باراباسی و گروهش تو آزمایشگاه معاون کرد الگوهای جهانی توفیق را خبر کنند. آن ها به این نتیجه رسیدند که سخت کوشی الزاماً قدیم باعث موفقیت نمی شود و باید این دو را از هم تفکیک کرد. هرچند این قضیه باعث نمی شود که بگوییم بین عملکرد و موفقیت رابطه ای وجود ندارد. درست است که این دو مفهوم برابر نیستند، اما وابستگی ی میان آن ها ۵ قاعده جهانی موفقیت را می سازد.پنج روال جهانی موفقیتقانون اول: عملکرد باعث موفقیت می شود، ولی وقتی عملکرد را نمی تون سنجید، شبکه ها باعث توفیق می شوند.طریق دوم: عملکرد محدود است، اما موفقیت نامحدود.عادت سومین: موفقیت سابق × استحقاق = موفقیت آتیقانون چهارم: اگرچه موفقیت تیمی، نیازمند تنوع و تعامل است، اما هر شخص به خاطر دستاوردهای گروه است که مشهور می شود.قانون پنجم: با پشتکار، در هر زمانی می توانیم قاهر شویم.مقاله های مرتبط:موفقیت چه ارتباطی با مسرور بودن دارد؟میلیاردرهای قاهر بوسیله جوانان چه اندرز ای دارند

داخل انتهای کتاب، درون بخش حاصل گیری، باراباسی توفیق انیشتین را با کاربرد از ۵ قاعده موفقیت، بررسی و تقویم می نرم و بوسیله خواننده مدال می دهد تمام این قوانین در توفیق و شهرت او سیال و سیال بوده است. او معتقد است بوسیله طور شگفت انگیزی این فهرست سهل از قوانین، داستان موفقیت مشهورترین چهره ی علمی و همینطور سایر افراد موفقی را که به ذهن می آیند، دربر می گیرد. چنانچه می خواهیم موفقیت را تو زندگی خودمان پرورش دهیم و نشر کنیم، این قوانین برای ما نیز استعمال دارند. اگرچه قوانین علمی تغییرناپذیرند و نمی توان آن ها را براساس اهداف خودبازنویسی کرد، اما داخل عوض می توانیم از آگاهی خود نسبت به آن ها کاربرد کنیم تا از انتخاب های آینده ی خود باخبر شویم و از دنیای خویشتن بهره ببریم. این موضوع تو بستگی با قوانین موفقیت نیز صادق است.

درباره تاریخ فرمول و برگردان ی آن

کتاب The formula: The Universal Laws of Success در سال ۲۰۱۸ در ۳۲۰ صفحه توسط انتشارات Little, Brown and Company به کلمه انگلیسی منتشر شد. این کتاب را انتشار نوین با عنوان کامل «فرمول : قوانین جهانی موفقیت» و برگردان ی حامد رحمانیان داخل سال اخیر به چاپ رسانده است. تاریخ فرمول در دسته بندی قفسه ی ملی جزو تاریخچه های توفیق و انگیزشی فراغت گرفته است. بااین حال رویکرد این کتاب نسبت به موفقیت، از جنس کتاب های خودیاری و انگیزشی تراشیدن و نگاهی علمی به این ماجرا دارد.خرید با کد تخفیف ۲۰ درصدی zoomit

درباره نویسنده

آلبرت لزلو باراباسی، Albert laszlo Barabasi، فیزیکدانی برجسته و در اساس ی تحقیقات داخل مرزوبوم ی علوم شبکه به منت شناخته شده است. او یک مجارستانی متولد ترانسیلوانیا است که کارشناسی ارشدش را در دانشگاه بوداپست مجارستان تو لفافه ی فیزیک نظری به ته رساند و ۳ سال بعد در دانشگاه بوستون، دکترای این رشته را دریافت کرد. لزلو باراباسی تاکنون ۶ کتاب نوشته است که تاریخ فرمول، چهارمین کتابش است. کارها و تحقیقات او به کشف شبکه های عاری مقیاس در سال ۱۹۹۹ منجر شد. همچنین مدل باراباسی آلبرت را بوسیله اراده توضیح تجلی گسترده ی این شبکه ها تو طبیعت، تکنولوژی و سیستم های اجتماعی، از تلفن های همراه گرفته تا آدرس های اینترنتی خواه جوامع آنلاین ارائه عدل.

دیدگاه دیگران

نسیم نیکلاس طالب، دبیر ی نامی کتاب قوی سیاه، کتاب فرمول را پروژه ای خیر عزب مهم، بلکه ضروری و حیاتی بخاطر وارسی جریان ی شانس و موفقیت بر پایه ی منابع علمی می داند و می گوید باراباسی کسی است که این پروژه ی اساسی را رقم می زند.

در مطالعه کتاب فرمول توسط آمازون، جان فورو نوشته است:این تاریخچه بهینه کتاب نوامبر ۲۰۱۸ تو آمازون بوده است. آلبرت لزلو باراباسی توانسته است با کاربرد از معادلات ریاضیاتی، راز توفیق را فاش بطی ء. کتاب فرمول وی، تاریخچه خودیاری برای کسانی که تعاقب افزودن اعتمادبه لمحه هستند، نیست. او نویسنده ی تاریخ های دیگری چون Bursts درون بن ی الگوهای پنهان پشت هر رفتاری که از ما شیوه می زند و همچنین Linked درباره ی علم متاخر شبکه است. لزلو با همراهی اصول ابتدایی ی ریاضی و علوم، ۵ قانون بخاطر موفقیت، استخراج و آن ها را با شهید های عینی شفاف سازی می درنگ. مطالعه ی کتاب فرمول برای هر کس که می خواهد کارمند را بوسیله وجود آورد، یا حتی تنها برای دانستن مکانیزم های بی سابقه ای که سطح کارها را از کمینه بوسیله سطوح رفعت سوق می دهد، کنجکاو است، ضروری محسوب می شود.

دیدن شما در این خصوص چیست؟بیشتر بخوانید:معرفی تاریخچه «لول به سوی اقیانوس آبی» معلول چان کیم و رنه مابورنیامعرفی تاریخچه هفت عادت بومی موثر جای پا استفان کاویمعرفی تاریخ «رهبران ته غذا می خورند» نوشته سایمون سینکمعرفی کتاب «قدم سرقت کردن روی ماه با اینشتین» اثر جاشوا فوئرمسیر وارسی بخاطر طرز اندازی استارتاپ؛ چه کتاب هایی وارسی کنیم؟