چگونه از خستگی بسیار از اندازه کار در خانه جلوگیری کنیم؟

کار درون خانه امروزه بخش مهمی از فعالیت کارمندان را درون سرتاسر جهان تشکیل می دهد. کسب وکارهای متعدد مجبور شده اند جریان کاری موجودی را تغییر دهند و تاحدممکن نیروی انسانی خویشتن را به حضور فیزیکی در محل کار ملزم نکنند. شیوع ویروس کرونا باعث شد بسیاری از خانه ها به دفاتر کاری و کلاس های درس والدین و فرزندان تغییر شوند. این دگرگونی مسیر تو روند کارگر افراد به دگرگونی اتیکت و اقدام آن ها نیز نیاز دارد. برازنده ذکر است تمامی مسائل معمول تصرف وکار متشابه خستگی زیاد از حد (Burnout) در حکم درون بناء هم قیافه می دهد و باید راهی بخاطر مدیریت آن ها پیدا کنید.

وقتی تعداد اضافی از کارمندان به صورت دورکاری وظایف خود را انجام دهند، کارفرمایان نگرانی بسیار یدکی درباره ی بهره وری آن ها خواهند داشت. افزون براین، آن ها باید بسیار از همیشه نگران سلامت فکری نیروی انسانی خویشتن باشند. در اوضاع واحوال کنونی که انواع هیاهو های روحی به افراد فشار می آورد، خستگی بسیار از حد ناشی از حکم ممکن است مُهر پایانی پیاده شدن بهره وری فرد باشد.

تهدید خستگی زیاد ازحد از حکم درون مسکن روز به روز بیشتر می شود. داخل حالت دورکاری، مرز بین فعالیت های مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش و غیرکاری بسیار باریک می شود. دراین میان، بسیاری از کارمندان که سابقه ی فقره تو خانه دارند، در کشیدن مرز مشخصی بین فعالیت های کاری و شخصی خود با مشکل روبه رو هستند. همچنین، آن ها برای نشان دادن وفاداری و تعهد و نصیب وری تصور می کنند باید ابد مشغول کار باشند. در چنین روندی، بوسیله مرور بعدازظهرها و شب ها هم بوسیله زمانه کارگر تحول می شوند و گویی عاقبت هفته ها هم دیگر بخاطر تفریح مفت نیستند و افراد از آن روزها بی قراری برای ایفا بیشتر وظایف کاری استفاده می کنند. درنهایت، متوجه می شوید دیگر هیچگاه حسی از زمان استراحت ندارید و مدام مشغول کار هستید. فراموش نکنید وضعیت کنونی قرنطینه ی خانگی و کار در خانه شاید تا ماه ها برای برخی از کارمندان امتداد داشته باشد و قطعا باید مدیریت زمان و انرژی را داخل این وضعیت بیاموزید.

بسیاری درون دنیای کسب وکار نشان می دهند همیشه باید مرز مشخصی بین فعالیت های طرز کار و انحصاری خود داشته باشید. چنین مرزی خصوصا بخاطر سلامت روح و روان مهیب محسوب می شود. ترسیم خط مرزی در گزارش دادن بسیار اسایش تر از انجام دادن است؛ زیرا که اقتصاد دانش اساس در سال ها و دهه های اخیر، بوسیله نوعی معنا و مفهوم حقوق بگیر و کارگر ایدئال را هم تغییر رحم.

دانشکده ی تصرف وکار هاروارد (HBR) تحقیقات گسترده ای برای درک شرایط مرز مهیب بین زندگی شخصی و کاری ارتکاب انصاف. نتایج تحقیق مدال می دهد نیروی کار اغلب و بوسیله صورت کاملا ناخودآگاه حفظ مرز بین فرمان و عمر شخصی را برای کارفرمایان و ناظران و همکاران خود دشوار می نرم. یکی از رفتار های ناخودآگاه، تبادل ایمیل و پیام های موثر تو شایسته کردن های غیرکاری است. پنج تحقیق متفاوت روی دوهزار نیروی انسانی انجام شده که از میان آن ها، اکثر افرادی که به ارسال ایمیل های کاری درون زمانه های غیراداری ضابطه داشتند، از تأثیر پیام خویشتن بر مخاطب آگاه نبودند. آن ها نمی دانستند دریافت کننده حتی اگر ایمیلی نه چندان اورژانسی شهود کند، خود را به پاسخ گویی سریع تر به آن ملزم می داند.تعیین مرز جلوه گر بین زندگی انحصاری و طرز کار تو دوران امر در خانه دشوارتر می شود

شرایط طرز کار کنونی احتمالا فشارهای زیاد را تیمار تشدید خواهد کرد. تا اینکه بخاطر کارمندانی که به صورت غریزی تلاش در جداکردن زندگی شخصی از مفید دارند، وضعیت کاری احتمالا اجازه ی چنین مرزبندی را به آن ها نمی دهد. فراموش نکنید مدارس غصه در اکثر نقاط جهان تعطیل هستند و مراقبت از کودکان و نوجوانان بوسیله وظیفه ی روزمره ی والدین افزوده می شود. چنین رخدادی به افزودن فشار روی والدینی منجر می شود که هر دو شاغل هستند. دراین میان، افرادی که درآمد کمتری دارند، فشار بیشتری طاقت می کنند. درنهایت، حتی شرکت هایی که اکثرا کارمندان خود را بوسیله کار در مسکن تشویق می کرده اند، درون شرایط کنونی و شلوغ ترشدن خانه ها، با مشکلاتی در بخش مدیریت نیروی انسانی روبه رو هستند.

تو اینجا، این سؤال مطرح می شود: بالاخره کارمندان چگونه می توانند در وضعیت بحرانی کنونی، با حفظ سرحد بین زندگی انحصاری و مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش بهره وری خود را حفظ کردن کنند؟ از همه عمده تر، آن ها باید مراقب مصونیت فکری خود و خستگی بیش ازحد هم باشند. همیشه شنیده ایم باید فرمان را ظهر درهای بناء مکان بگذاریم. اکنون که در ساختمان امر می کنیم، چگونه باید از فضای حکم دور شویم؟ دراین میان، نقش مدیران و همکاران در دستیار به یکدیگر چیست؟ درادامه، سه گانه راه بخاطر جلوگیری از خستگی بسیار ازحد کار در ساختمان را پیشنهاد می کنیم.

فظ مرزهای فیزیکی و اجتماعی

مقاله های وافر تصرف وکاری مدال می دهند چگونه با اجرا برخی کارها، مرز وظایف شخصی و موثر را مشخص می کنیم و حتی از بین می بریم. درواقع، یافته های علمی می گویند تغییر از نقش کار کننده به نقش فردی عادی، با رفتارهایی اجرا می شود که به نوعی عبور از سرحد هستند. به نشانی مثال، پوشیدن لباس های کار در خانه و ارتباط با همکاران از خانه، نشانه های فیزیکی و اجتماعی هستند که تغییر شما از «نقش در خانه» به «نقش در نگرش کار» را مدال می دهند.

زمانی که تو خانه فرمان می کنید، سعی درون حفظ مرزها اهمیت زیادی دارد. شاید در مطلع امکان کارکردن با لباس راحت در خانه یا نیاز نداشتن به عجله برای چسبیدگی به محل کار داخل ساعت های ابتدایی روز دوست داشتنی و لذت بخش باشد. همین فعالیت ها مرز زندگی طرز کار و شخصی هستند که نقش مهمی داخل یکروز وری دارند؛ درنتیجه، نباید تمامی آن فعالیت ها را در زمان دورکاری از بین ببرید. پوشاندن لباس مخصوص فرمان در زمان دورکاری پیشنهادی است که اکثر مشاوران تصرف وکار بوسیله افراد نمایش می کنند. به علاوه، می توانید همان لول های بامداد برای رسیدن به محل حکم را به پیاده روی یا دوچرخه سواری در دوروبر مسکن پیش از شروع امر تغییر کنید.حفظ مرزهای موقتی تاحدممکن

حفظ فدایی از مرزهای موقتی بخاطر مصونیت و حفظ تعهد بوسیله حکم مهیب محسوب می شود. این فعالیت ها داخل اوضاع واحوال کنونی عظمت بیشتری پیدا می کند؛ اوضاعی که بسیاری از آدم درون ساعت های کار در ساختمان درگیر کارهای متفرقه مشابه نگه داری از کودکان یا سالمندان نیز هستند. مشکلات و حواس پرتی های گاه و بی گاه، بخاطر کارمندانی همچنین حیات دارد که فرزند یا والدین مسن ندارند. فراموش نکنید همه ی ما امروز درگیر دستگاهی به نام گوشی موبایل هستیم که هرازچندگاهی در میانه ی زمانه های کاری، ظاهرا بوسیله سرزدن نیاز دارد.

تو شرایط دورکاری، حفظ کردن مرز ساعت های مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش مثلا ۹ تا ۱۷ احتمالا اجرایی نخواهد بود. درواقع، کارمندان باید خودشان بوسیله دنبال زمان بندی مناسب کاری باشند تا به بهترین روزی وری و درنهایت، انجام تمام وظایف بینجامد. آن ها همچنین باید به یاد داشته باشند که شاید برخی از همکاران در زمانه هایی متفاوت به کار مشغول شوند. به هرحال، خیساندن رخدادهای موثر و شخصی بوسیله خلق کردن تداخل و ناهماهنگی درون شایسته کردن های کاری منجر می شود. بوسیله هرحال، افراد می توانند با اطلاع رسانی روزگار های کاری خود بوسیله همکاران یا مشهود کردن ساعت هایی که نمی توانند سریعا پاسخ گو باشند، هماهنگی را بهبود ببخشند.

مشخص کردن مرزهای موقتی و زمانی وابستگی زیادی به توانایی هماهنگ شدن با دیگر اعضای تیم و همکاران دارد. درنتیجه، در این حالت نیاز به هماهنگی و سازمان دهی مدیران بیشتر می شود. جلسه های مجازی و هماهنگی هایی که ازطریق کنفرانس های ویدئویی ارتکاب شود، نقش مهمی در منظم ترشدن ساعت مربوط به طبقه کارگر و زحمتکش بین اعضای انواع ارتکاب می کند.تمرکز روی رادیکال ترین کار

اوضاع واحوال متشنج کنونی زمانی برای اجرا فعالیت های بی شمار و اکید نیست. درعوض، کارمندان باید تمرکز و انرژی خویشتن را روی مهم ترین مواجب و کار خویشتن متمرکز کنند. بسیاری از کارمندان در شرایط دورکاری تقلا می کنند نصیب وری خویشتن را مناسب نشان دهند؛ بوسیله همین دلیل، به مرور به جای تمرکز روی مهم ترین کارها، روی کارهایی با زمان تحویل زودتر متمرکز می شوند. چنین روندی درون طولانی مدت بوسیله بهره وری شما آسیب خواهد زد؛ درنتیجه نیروی انسانی که داخل وضعیت کنونی با حواس پرتی های گوناگون خانوادگی هم روبه رو می شود، باید تقدم بندی کارهای رادیکال تر را کندرو زیرفون پیاده سازی کند.مقاله های مرتبط:دورکاری چیست و بخاطر اجرای بهتر، به چه ابزارهایی نیاز دارد؟دورکاری را با بهروه وری و تمرکز بیشتر تجربه کنید

فراموش نکنید کارکردن دائمی حتی اگر فقط روی کارهای مهم متمرکز باشید، راهکار مناسبی برای افزایش بهره وری حلق. تجسس های گوناگون نشان می دهند میانگین بهره وری حقوق بگیر عادی درون روز بیشتر از سه زمانه نمی شود. همین ساعت ها هم باید با حداقل حواس پرتی به کار خاص پیدا کنند. حتی داخل دوران پیش از عالمگیر کرونا نیز، حفظ سه روزگار زمان مداوم کارکردن روی وظایف هسته ای کاری آن چنان امکان پذیر نبود. اینک و با ترکیب وظایف کاری و شخصی، حفظ بهره وری در طولانی مدت دشوارتر هم شده است.

کارمندانی که همیشه الزام یا انرژی بیش برای کارکردن را در ذهن دارند، در عهد کنونی بیش از سایرین درمعرض خستگی بیش ازحد قرار می گیرند. در طولانی مدت، اجباری که بخاطر پاسخ دادن بوسیله همه ی التماس های کاری درون ذهن خویشتن ایجاد کرده ایم (پاسخ دادن درون زمان غذا، استراحت، فیلم دیدن، آخر هفته و…) نصیب وری را کاهش می دهد و بوسیله سلامت بی نظیر نیز آسیب می زند. همه ی ما باید در همکاری با یکدیگر زمان های غیرکاری را با شفافیت مشخص کنیم و بوسیله آن پایبند بمانیم.

نکات یادشده، عزب مثال هایی کلی از حفظ کردن یکروز وری در زمان دورکاری بود. چنین فعالیت هایی باعث می شوند سرحد مناسبی بین حکم و زندگی انحصاری ترسیم کنید و همین مرزها باعث جلوگیری از کارکردن و خستگی بیش ازحد می شوند. درنهایت، خود شما باید با انعطاف پذیری زیاد، بهترین روش ها را برای حفظ توأمان بهره وری طرز کار و سلامت روح و روان کشف کنید.بیشتر بخوانید:توییتر تمامی مطالب مرتبط با مضمون ربط ویروس کرونا و 5G را برچسب گذاری و تجسس می کندهمه گیری ویروس کرونا در ایران از نگاه آمار و ارقام [به روزرسانی: ۲۰ خرداد ۹۹]گوگل مپس امکانات جدید تبلیغ هشدار درباره ویروس کرونا نمایش می کندسوئد به صورت غیرمستقیم به رویکرد خبط خود برای مقابله با کووید 19 تقریر کردویروس کرونا: موج دوم چگونه خواهد بود؟