معرفی تاریخچه «هنر جنگ» اثر سان تزو

اگر راحتی باشد رساله ی باستانی و مهمی از زمان های کثرت دور را به شما معرفی کنیم که درباره ی غوغا و هنر نبرد و قوانین و اصول آن سخن گفته باشد، بی تردید از کتاب  «هنر جنگ» صیت می بریم؛ نوشتاری از فرمانده ی نظامی چینی و فیلسوف و استراتژیست زمان خود، سان تزو، در عهد شورش خونین تویی که حدود ۲۵۰۰ سال پیش تالیف شده است. پس از دفاع مقتدرانه ی ارتش رژه تزو در منطقه ی وو در چروک و شکست همسایه اش داخل غرب، کتابی با عنوان راه و سنت فرماندهیِ استاد سان تزو متولد شد که بعدها «هنر جنگ» نام گرفت. این کتاب، کتابی کلاسیک از استراتژی نظامی براساس تفکر نظامی چروک و تأثیرگذارترین رساله ای است که تاکنون تو باب فساد و جنبه های مختلف آن نوشته شده است. البته نه تنها درون راسته رزم و برای سامورایی های چینی، بلکه تو حوزه ی سیاست و ورزش و تجارت اندوه تأثیرات درخورتوجهی برجای گذاشته است.

ازنظر سان تزو، هنر جنگ اهمیتی حیاتی برای فرماندهان و رهبران دولت ها دارد؛ چراکه روشی برای مرگ و زندگی پیش روی خواننده استراحت می دهد؛ مسیری به سوی کنف یا نیستی. بوسیله همین دلیل، موضوعی است که به هیچ وجه نمی تواند نادیده پژمان شود.بیع تاریخ با کد تنزل zoomitخلاصه ی تاریخچه

کتاب «هنر هیاهو» شاید عزب کتابی است که در سیزده حصه جداگانه، به گنجایش های مختلف جنگ پرداخته و هر بخش را بوسیله یکی از جبنه های نبرد ویژه داده است. تو این کتاب، سان تزو فلسفه ی جامعی ارائه داده که متقی است چنانچه آن را با مداقه و توجه کافی بخوانید و به درستی پیروی کنید، قطعا پیروز میدان رزم خواهید بود. او پیروزی در دعوا با کمترین نیاز به مبارزه ی ضروری را کلید پیروزی اصلی می داند. بوسیله اعتقاد وی، پیروزی برجسته شامل شکستنِ مقاومت دشمن بدون معلق کردن است. بخاطر الحاق به چنین پیروزی بزرگی، لازم است دشمن را به خوبی بشناسید. او می گوید اگر ضعف های دشمن را بشناسید و به آن ها حمله کنید، هرگز بازنده نخواهید شد. چنانچه خودتان و دشمنتان را خوب بشناسید، هرگز نباید از نتیجه ی امر هراسی داشته باشید. شاید خلاصه ی نطق هنر تلاطم تو همین عموم نهفته باشد: خودت و دشمنت را بوسیله خوبی بشناس.

ازنظر رژه تزو، داشتن بینش و اطلاعات کافی بخاطر فرمانده اهمیت یدکی دارد و حدسی که برپایه ی داده ها کافی زده شده، بهتر از گمان و حدس بی اساس است. او فکر می کرد خان ها باید در محاسبات نظامی تبحر داشته باشند تا بتوانند طولانی چیزهایی را از پیش محاسبه کنند که بر خراج ی پیکار تأثیر می گذارد. سان تزو معتقد است پیروزی باید قبل از روبیدن به راسته اغتشاش (با معاون محاسبات و استراتژی های امین جنگی) حاصل شده باشد، نه بعد از آن.

سان تزو پنج عامل را در هنر شورش دخیل می داند و می گوید هر فرمانده باید با تشخیص درست، آن ها را در جای خود استفاده کند. این پنج عامل عبارت اند از:اصول اخلاقی (قانون اخلاق) که باعث می شود مردم با حاکم خود در هماهنگی باشند؛شرایط آب وهوایی مدال دهنده ی اوقات، فصول، روزوشب و همچنین گرما و سرما است؛شرایط زمینی بیان کننده ی فاصله های مکانی، خطر و امنیت، رویه ها و احتمال مرگ و زندگی است؛رهبری که کار پا بر جا اش حکومت و تربیت قسمت قسمت کردن است. بخاطر فرمانده خصوصیاتی چون خلوص منظور و نیکخواهی و خِرَد ضروری است.نحو مندی و نظم اصولی است که فرمانده برای برقراری نظم و نحوه ی آرایش ارتش و منصب بندی مقام های میان افسرها نحو می کند.

هر فرمانده باید از این اصول پنج گانه آگاه باشد. حاکم ی آگاهی که به مشاوره های افرادش اهمیت می دهد و پیش از پاگذاشتن به میدان، شکست یا پیروزی را براساس دانش کافی پیش دماغ می کند، لایق حکومت است.

پس از اینکه استراتژی هیاهو گلچین شد و همه چیز درون جای خود قرار گرفت، بخاطر مطلع جنگ، فرمانده باید بوسیله موارد مهمی توجه کند؛ ازجمله اینکه مراقب هزینه های موردنیاز لشکر بزرگش باشد و آن را تأمین بطی ء. همچنین، نباید دستور دهد جنگ طولانی شود. طولانی شدنِ شورش قوای ارتش را تفریق می برد و منابع دیگر کفاف امتداد ی جنگ را نمی دهد. اگرچه شتاب زدگی حکم خردمندانه ای نیست، هیچگاه دولتی تابه حال از طول کشیدن جنگ سودی نبرده است. همه چیز باید طوری برنامه ریزی شود که آذوقه های از مسکن آورده شده بخاطر سپاه تا پایان جنگ کافی باشد.

سان تزو پارسا است درون هیاهو نباید سربازان جبهه ی متخاصم را بوسیله قتل رساند؛ بلکه عزب باید تلاش کرد آن ها را شکست داد. درواقع، نکشتنِ متخاصم و عزب بازنده کردن او پاداش دارد. همچنین، با سربازان اسیرشده باید به نرمی و ملاطفت اقدام کرد. درواقع، باید از متخاصم مغلوب برای افزودن نیروی خود استفاده کرد. آنچه در جنگ ابهت دارد، به دست آوردن پیروزی است، نه جنگیدن طولانی و به پاکردن قتل و خون ریزی. باور راسخ سان تزو این است: زمانی می توان گفت هنر تلاطم کردن دارید که تمامیتِ ارضی کشور دشمن را سالم و مشت نخورده فتح کنید، نه با خرابی و ویرانی. همچنین، گرفتنِ تمامیت چرخنده و ارتش دشمن بیش بهتر از آسیب زدن به آن ها است.مقاله های مرتبط:بها هنر غار برای تبعه عصر پارسال سنگی و انسان های امروزیافسانه های استراتژی؛ شماره یک: استراتژی حول محور هیاهو طراحی می شود

فتح در کامل نبردها بوسیله معنای چیرگی نیست؛ بلکه نقش برآب کردن نقشه های دشمن و شکستن حصر مقاومتی متخاصم است. فرمانده باید بتواند خشم و ناراحتی اش را مهار کند و بدون خردورزی دستور تهاجم سپاهش را ندهد؛ وگرنه ممکن است ویرانی و تباهی زیادی به حیات بیاید و افراد یدکی کشته شوند؛ بدون آنکه شهری تصرف شود. رهبر خردمند عاری هیچ جنگی افراد دشمن را به تسلیم وامی دارد و در حالی بوسیله پیروزی می رسد که تا اینکه یک نفر کشته نشده است. این همان تدبیر جنگی است که فرماندهان باید آن را تو خود تحکیم کنند.

بوسیله نظر می رسد سان تزو اغتشاش را نوعی استراتژی برای فتح جا ها و افراد می دیده است و نه به معنای آنچه امروز آن را جنگ می نامیم و بوسیله شکل جنایت و قتل می بینیم. آنچه اهمیت دارد، این است که چنین دیدگاه و فلسفه ای را به تمام صحنه های تلاطم عمر تسری دهیم و با کمترین میزانِ آسیب و زیادترین کارآمدی، بتوانیم به هدف نهایی مان دست یابیم که همان پیروزی و فتح است.

درباره ی تاریخچه

کتاب «هنر جنگ» حدود ۵۰۰ سال قبل از میلاد مسیح به زبان چینی نوشته شد. بعدها درون سال ۱۷۷۲، فرانسوی ها آن را بوسیله واژه فرانسوی ترجمه کردند. سپس، انگلیسی ها همچنین به آن توجه نشاند دادند و در سال ۱۹۱۰ بوسیله زبان انگلیسی ترجمه کردند. چند نفر کتاب «هنر نزاع» را چندبار به تعبیر انگلیسی ترجمه کرده اند. در ۲۰۰ سال اخیر و دوران مدرن، این کتاب از جنبه های دیگر نیز علاوه کنار جنگ با استقبال مواجه شد. انتشارات بیشه نسخه ی انگلیسی کتاب را با عنوان The art of war و ترجمه ی Thomas Cleary داخل ۱۷۰ ورق به واژه انگلیسی چاپ کرده است.

تو ایران، انتشارات مختلفی کتاب حاضر را با عناوین و برگردان های متفاوت از جمله «هنر دعوا» یا «هنر جنگاوری» یا «هنر رزم» به زبان فارسی چاپ و منتشر کرده اند. این کتاب ها از نسخه های مختلف انگلیسی آن با عنوان The art of war به فارسی برگردان شده اند. 

تو سال ۱۳۸۷، موسسه فرهنگی فرا این تاریخ را با عنوان «هنر جنگاوری» با ترجمه ی علی کردستی منتشر کرد. همچنین، سرایت آوای بیصدا در سال ۱۳۹۷ آن را با عنوان «هنر جنگ؛ قدیمی ترین رساله ی جهان درمورد جنگ» و ترجمه ی محمدجواد نعمتی راهی راسته انتشار کرد. همین ترجمه را انتشارات یوشیتا همچنین منتشر کرده که در فیدیبو دردسترس است. انتشارات هورمزد نیز تاریخ را با عنوان «هنر جنگ» و ترجمه ی احمدرضا رسولی داخل حوزه ی کتاب های کسب وکار چاپ کرده است. در سال ۱۳۹۷، انتشارات آدینه ترجمه ای از مریم قادری اسماعیلی را با عنوان «هنر جنگ؛ قدیمی ترین متن لشکری جهانی» منتشر کرد. یکی از بهترین برگردان های این کتاب ترجمه ی محمود حمیدخانی از این کتاب با عنوان «هنر غوغا» است که نشر سیته چاپ و آن را از سال ۱۳۸۸ برعهده گرفت. تو سال ۱۳۹۷، همین اشاعه طبع پنجم این برگردان را با ویراستاری حسین رسولی روانه راسته کرده است.

جسیکا هگی، تصویرگر معاصر، نسخه ی بصری «هنر دعوا» را با روشی کاملا نوین، مدل سازی و تصویرگری کرده است. این اثر روحی تازه بوسیله تنِ این متن عتیق دمیده و آموزه های ستودنیِ فرمانده چینی را در قالب متجاوز از ۲۰۰ تصویر تو کتابی با عنوان The art of war visualized ارائه کرده است؛ تصاویری که آسان و تفکربرانگیز و سرگرم کننده اند. تو سال ۱۳۹۸، نوشین سلیمانی تاریخ «هنر جنگ مصور» را از روی این کتاب ترجمه و انتشارات اژدهای طلایی آن را چاپ کرد. جسیکا هگی درباره ی هنر غوغا در مدخل اول این طور می گوید:استثنا از اینکه خواندن این رساله [هنر جنگ] در قرن های اخیر به نعوظ آشکارا تو بنیان های نظامی لازم دانسته شده است، این کتاب تربیت تخصصی برای پیروزی داخل حیطه های کسب وکار، سیاست، مدیریت، بازاریابی، طرح های تدارکاتی و حتی ورزش به حساب می آید. این تاریخ از ضرباهنگی فشرده و اِنجیل سیاق و لحنی افسانه ای برخوردار است. درواقع، هنر مجادله را می توان بوسیله واسطه ی قدمت بیش و سنخ نوشتاری رمزگونه اش، کتابی قصه ای تلقی کرد.

اگرچه کتاب «هنر دعوا» در تمامی مخالفت ها و درگیری های طاسی و جزئی عمر به کار می آید، به طورعمومی تو دسته بندی علوم نظامی و متون قدیمی و رساله جای پژمرده است.معامله کتاب با کد تخفیف zoomitکتاب هنر دعوا بخاطر چه کسانی کاری است؟

ممکن است تخیل کنید تاریخچه «هنر فساد» براساس نامش، عزب برای فرماندهان جنگی زمان های ابد کار کننده واقع شده است و امروز دیگر کاربردی جز تو جبهه های جنگی ندارد؛ اما این طور نیست. کتاب «هنر جنگ» درباره ی استراتژی و مدیریت صحیح سخن می گوید؛ بنابراین، داخل هر میدانی که می خواهید پیروز شوید، راهکارها و توصیه هایش می تواند مفید واقع شود. چه راسته جنگ و چه میدان های رقابتی دیگر (مشابه کسب وکار، مسابقات ورزشی و…). بیشتر از هرکسی، این کتاب برای استراتژیست ها و مدیران پیشگام تصرف وکارها درخورتأمل است و دست افزار هایی بخاطر گفتن دارد، تا جایی که با مقایسه ی وضعیت بازار با میدان نبرد تحت تأثیر تاریخ «هنر فساد»، کتابی با نشانی «هنر غوغا در بازار بورس» تالیف شده است. درحقیقت، آموزه های کتاب «هنر دعوا» را چه تو میدان رزم و چه داخل جلسه ی هیئت مدیره ی شرکت و چه در بازار تجارت و عمر روزمره می نبوغ بوسیله امر برد.وقتی هنرِ اغتشاش کردن دارید که تمامیت خاکی کشور را تندرست و دست نخورده بگیرید، نه با زوال و ویرانی

کتاب «هنر جنگ» بهترین کتابی نیست که بوسیله درد حاکم ی نظامی می خورد؛ اما مسلما یکی از نیکوترین کتاب ها است که با وجود چشم پوشی سال های بیش از زمان چاپش، هنوز کاربردهای خود را دارد و به عصر امروز همچنین مربوط است. این تاریخ به عنوان رساله و مرجعی معتبر برای قوانین غوغا شناخته می شود؛ البته باید درکنار آن، کتاب های دیگری خوانده شود تا نگرش کاملی از طولانی زوایا به دست دهد.دیدگاه های دیگران درباره هنر جنگ

حدود ۹۱ درصد از کاربران گوگل کتاب «هنر جنگ» را دوست داشته و به آن رأی مثبت داده اند. بسیاری از خوانندگان این تاریخچه درون آمازون «هنر جنگ» را نه فقط کتابی برای اشعار و ارائه ی اصول جنگی، بلکه دستورالعملی برای زندگی شرافتمندانه می دانند و می گویند راهکارهای جنگی او به تمام جنبه ها و موقعیت های زندگی مدرن و امروزی تعمیم دادنی است. همچنین در گودریدز، خوانندگان به این کتاب چهار ستاره از پنج ستاره داده و نظرات مثبت زیادی ثبت کرده اند.درباره ی نویسنده

سان تزو (۵۴۴ تا ۴۹۶ق م) استراتژیست و فیلسوف و فرمانده ی نظامی چینی بود که در دوران اسطوره ای بهار و پاییز چین باستان زندگی می کرد. قصه های چین او را به عنوان پیشقدم نظامی سازش ناپذیر و مقتدر توصیف می کنند و داستانی معروف هست که از اقتدار او در تحول شاهان به سربازان وفادارش نقل می یواش. فلسفه ی جنگی رژه تزو بخاطر قرن ها موردتأیید شرقی ها بوده است. آن ها این فلسفه را در طولانی درگیری های زندگی برای دستیابی به موفقیت مؤثر و کارآمد دانسته اند. این فلسفه فرجام در فرهنگ مغرب نیز با استقبال مواجه شد. امروزه، یادگیری های استراتژیک و فلسفی سان تزو چه داخل داخل و چه خارج از میدان نبرد به حکم برده می شود.بیشتر بخوانید:پهپادهای شریک شدن همکار گوگل، تاریخچه های درسی را بوسیله خرد آموزان آمریکایی تحویل می دهندمعرفی تاریخ ناراست رفتاری اثر ریچارد تیلرمعرفی کتاب برند محبوب اثر روبرتز کوینمعرفی تاریخ «حرکت به لفظ اقیانوس آبی» اثر چان کیم و رنه مابورنیامعرفی کتاب هفت شیوه بومی موثر اثر استفان کاوی