معرفی تاریخ ذهنیت موسس معلول جیمز آلن و کریس زوک

بیشتر شریک شدن های مبصر و موفق کندرو و چابک مقدمه می کنند. آن ها روی مشتری متمرکز می شوند و ابهام را نمی خواهند. اما بسیاری از همدستی ها یک سودا ی پراضطراب و خطرآفرین را قبول می کنند؛ آن ها به معیار بزرگ تری می رسند، اما ذهنیت مؤسس خود را از دست می دهند. درواقع نقاط قوت و مقدار های مهم را که بوسیله آن ها معاون کرد تا بوسیله موفقیت و رشد برسند، فراموش می کنند.مقاله های مرتبط:معرفی تاریخچه هنر سودآوری اثر آدریان اسلیووتزکینوکیا به متعاقب تحول استراتژیک

همکاری ها تو عروج پرماجرایی که در ثانیه نمو دارند، با ازدست دادن ذهنیت موسس، به توقف رشد برمی خورند. اینجا است که تناقض رشد به وجود می آید و رشد، نمو را نابود می کند. چه چیز باعث می شود کار باهم اتحاد کردن ها به اینجا برسد؟ چه می شود که تیرگی های سازمانی که داخل اثر رشد بوسیله بود می آیند، جلوی رشدش را می گیرند. زمانی می رسد که اگر از موسس همان انبازی بپرسید آیا مهیا است درون راه اندازی خودش استخدام شود، پاسخش منفی است. به رویت نمی رسد این طور بحرانی، ناشی از عوامل بیرونی باشد. درصد بالایی از این توقف، شاگرد از عوامل خفیه انبازی است. این خبر، هم خبر خوشی است و هم خبر بد. وقوف بد اینکه شرکت ها نمی توانند حرج این دعوا و توقف رشد را گردن عوامل خارجی بسان شانس و شرایط جامعه و … بیندازند. ولی معارفه خوب اینکه خوشبختانه این جنگ های رشد، قابل پیش بینی ازطریق ذهنیت موسس است و می توان از آن ها اجتناب و همکاری را پیش از درگیرشدن با جنگ رشد، در مسیر درستی راهنمایی کرد.خلاصه تاریخ

جیمز آلن و کریس زوک، دو ادیب ی کتاب ذهنیت موسس، سه اصل کلیدی مدیریت دعوا ها و مشکلات رشد و پرهیز از آن ها را توضیح می دهند. آن ها در این کتاب، بنیان گذاران و رهبران اجرایی کسب وکارها را به بازاندیشی و بازسازی ذهنیتشان برای پیشگیری از شورش ها و غلبه بر آن ها فرا می خوانند.

داخل مقدمه ی تاریخچه مفهومی به نام «پارادوکس نمو» شرح داده شده است. بوسیله این معنا که کسب وکارها به مرور که نمو می کنند، با اغتشاش های ابتکاری ای روبه رو می شوند که ممکن است آن ها را دچار فروپاشی کند. این روند با نمو در تناقض است، اما ذات دارد. اندوه زمان با رشد هر تصرف وکار، مشکلات جدیدی پدیدار می شود که اگر پیش بینی نشده باشد، می تواند انبازی را با بحران هایی جدی روبه رو کند. چرا که نمو باعث پیچیدگی تو ساختار شرکت می شود. تیرگی هم قاتل خاموش نمو است. خرید کتاب با کد تخفیف zoomit

هیاهو نمو درون ۳ مرحله برای سازمان های درحال رشد اتحاد می افتد. مراحل بحران محتوی اضافه بار و ازنفس افتادن و سقوط آزاد است. نویسندگان، این مفاهیم را به این شکل شرح داده اند:هریک از سه بحرانی که ما اطلاع کرده ایم، درون مرحله ی متفاوتی از بود موسسه قیافه می دهد: 

بحران اول، اضافه بار به سوء عملکرد داخلی و ازدست اعطا کردن تکانه ی خارجی اشاره دارد. مدیران شریک شدن های کبیر و دارای رشد زننده وقتی که سعی می کنند قطع ی کسب وکارشان را به سرعت بزرگ کنند، با چنین بحرانی روبه رو می شوند.

بحران دوم، ازنفس افتادن است. درون بسیاری از انبازی های موفق، رشد تند باعث افزایش لایه های پیچیدگی تو سازمان می شود و مأموریت مشخصی را که زمانی انرژی پاره و راهنمای عمل سازمان بود، کم اثر می سازد. درنتیجه، سرعت حرکت شتابنده سازمان سرزده یواش می شود. این دوره ی سرگشتگی شریک است. پدال گاز رشد دیگر مشابه قبل جواب نمی دهد و رقبای جوان برنده و سریع العمل خیس به تدریج از سازمان پیشی می گیرند. اکثر شرکت هایی که از نفس می افتند، دیگر بوسیله حالت سابق باز نمی گردند.

تلاطم سوم یعنی سقوط آزاد، متجاوز از دو نزاع دیگر موجودیت شریک شدن را به خطر می اندازد. در این وضعیت، رشد شرکت در بازار اصلی اش به نعوظ کامل ایستا می شود و مدل کسب وکارش که تا همین اواخر عامل موفقیتش بود، دیگر به کار نمی آید. برای شرکت داخل حال سقوط آزاد، دم کوزه است. آویشن مدیریت عاطفه می کنند که کنترل اوضاع را ازدست داده اند و نمی توانند گوهر ی بحران را شناسایی کنند. 

اما باید دید ذهنیت موسس چطور می تواند پیاده شدن بحران های سزاوار سرزنش پیش دماغ رشد غلبه کند. تمرکز بر ذهنیت موسس که سه ویژگی کلیدی دارد، می تواند باعث اجتناب از این دعوا ها شود. محدودیت های کلیدی آن عبارت است از: مأموریت فتنه انگیز و ذهنیت مالکانه و شک بوسیله خط عزیز. مشکل از جایی مبدا می شود که غم زمان با بزرگ ترشدن شریک شدن ها ذهنیت موسس در آن ها کمرنگ می شود. تاریکی کارمند با افزودن استاندارد شرکت، بیشتر می شود و فرایندها را زیادتر و حساسیت شورشی بودن را کم می بطی ء. به نشانی مثال، باهم اتحاد کردن نوکیا یکی از آن شرکت هایی است که با بود پیشرفت های برجسته درون حروف تکنولوژی و پرچم داری درون بازار موبایل در بسیاری از زمینه ها، به دلیل افزایش پیچیدگی های سازمانی و رشد فزاینده، نتوانست آنطور که بزرگوار بود، با بهره برداری از مزیت هایش رهبری راسته در تلفن های بعدی را در دست بگیرد.به ندرت پیش می آید که عمل مستقر کار، آسان باشد، ولی قدیم ارزشش را دارد.

تاریخچه ذهنیت موسس، مملو از ادبیات های جالب توجه و الهام جزء از شریک هایی است که با دستیار رهبران خود، توانستند از بحران ورشکستگی خلاصی روبرو کنند؛ درحالی که از بیرون به نظر می رسید، هیچگاه شانسی نداشتند. قرین شریک شدن داویتا که درون سال ۱۹۹۹ متحول شد. این رمان ها تأثیر ذهنیت موسس و تزریق نیروی ابتکاری به درون شرکت و تمرکز پهلو مشکلات داخلی آن را پیاده شدن پیروزی و موفقیت شریک ها به خوبی به ارائه گذاشته است.

جیمز آلن و کریس زوک که از شرکای تجاری شریک Bain