فیلم | قطرک های عفونت زایی که خلال «دست افزار زدن» از دهان ما خارج می شوند

به گزارش همشهری آنلاین گروهی از پژوهشگران آمریکایی در نامه ای به ژورنال پزشکی نیوانگلند از کار خود در به شمایل کشیدن انتشار قطرک های سهل وساده دندان هنگام صحبت کردن با استعمال از پراکنش پرتو لیزر معارفه داده اند.

بوسیله تصنیف این پژوهشگران شیوعکووید-۱۹ باعث جلب توجه دوباره به دوست سازوکارهای انتشار این قطرک ها شده است. 

این پژوهشگران می نویسند: «اجرا گپ کردن قطرات مایعی را تولید می کند که اندازه های متفاوتی دارند و  می توانند حاوی ذرات عالمگیر ویروس باشند. قطرک های بزرگ تر بوسیله سرعت روی زمین می افتند، قطرک های کوچک مقدور است آبشان را از دست بدهند و به صورت «هسته های قطرک» در محیط شناور بمانند و به صورت ذرات هواپخش عمل کنند و باعث اتساع ذرات ویروسی عفونت زا درون محیط شوند.»

این پژوهشگران نتیجه تجربه موجودی با پراکنش پرتو لیزر را بخاطر به تمثال کشیدن قطرک های تولید شده تو صحبت کردن و مسیرهای آن گزارش کرده اند.

این فیلم شرایط پاشیدن قطرک ها را داخل خلال ادا کردن عبارت stay healthy تو کود مقدمه بدون ماسک و تو وعده دوم با ماسک (حوله پارچه ای  برنده) را علامت می دهد (کاهش مدل پراکندن در مرحله دوم واضح است).

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی کند.
فایل آن را از اینجا دانلود کنید: video/mp4

این دانشمندان بر مبنای ثبت دست خط این قطرک ها با این روش می گویند هر چه صدای فرد بلندتر باشد، قطرک های بیشتری از دهانش خارج می شود که با نتایج تحقیقات قبلی در این باره تطبیق دارد.

بوسیله گفته این پژوهشگران فدایی از بررسی های قبلی به این نتیجه رسیده اند که اندازه قطرک های انتشار یافته در صحبت کردن کوچکتر از قطرک های  انتشار یافته درون هنگام عطسه و سرفه کردن است، و برخی دیگر از بررسی ها اندازه آنها را قرین گزارش کرده اند.

این دانشمندان در این بررسی به نقش نسبی این قطرک ها داخل انتشار ویروس ها نپرداخته اند و صرفا کارشان را به تمثال کشیدن گستردن قطرک ها تو ثانیه صحبت کردن و واکنش استراحت دادن ماسک پارچه ای نمدار درون جلوگیری از آن محدود کرده اند.