شناساندن کتاب «سنگفرش هر خیابان از طلاست» اثر کیم وو چونگ

ASGHARکیمOOON وو چونگ، تاجر ثروتمند مردمان الزام جنوبی، سفرهای بسیاری به نقاط متنوع جهان کرده است. او دلیل سفرهایش را بوسیله دست آوردن اطلاعات به روز و فوری می داند تا بتواند به موقع تصمیم گیری نرم. به اعتقاد او، در هر جای اجبار ی زمین، فرصتی بخاطر تصرف پول و درآمد وجود دارد. قصد او از کلمه ی زر تو عنوان کتاب، همان پول است؛ پولی که به اندازه ی زر قیمت دارد. او می گوید بوی پول را هر کجا باشد، فورا دریافتن می یواش و می تواند به منت فرصت های پول ساز را کشف کند. کیم کارکردن را در هر وضعیتی بهتر از گوشه ای نشستن و فکرکردن می داند. کتاب او خطاب به کامل جوانان جهان است، فارغ از اینکه تو کدام شهر یا کشور زندگی می کنند.

همیشه شاهد بوده ایم معروفیت افراد رؤیاپرداز درون تاریخ ثبت می شود و عزب رؤیاهای مبصر انسان های موفقیت طلب بوده که تغییرات و پیشرفت های وقار به حیات آورده است. آن ها به سختی و با پشتکار فراوان حکم کرده اند و همین زیاد کارکردن برای رؤیاهایشان بوده است که دستاوردهای مهمی برایشان به ارمغان آورده و نام آن ها را برای همیشه جاودانه کرده است. نگاه کردن به مسیری که افراد موفق طی می کنند، می تواند الگویی برای ما برای پیشرفت و رشدمان باشد. این نکته ای است که درون بسیاری از تاریخچه های توفیق و صعود کار کننده به چشم می خورد. کتاب «حجر فرش هر خیابان از طلاست» نیز از این عادت مستثنی نیست؛ ولی برای آن قسمت قسمت کردن از مدیران کمتر تجربه و تعلق مند بوسیله کارآفرینی که هنوز جسارت پاگذاشتن به میدان را ندارند، می تواند انگیزه و قدرت زیادی برای آغاز کارشان ایجاد کند.

خلاصه ی کتاب

کتاب «عقل پاکت هر خیابان از طلاست» را می قابلیت تربیت خوش بینانه و پیرو فلسفه های افرادی چون دیل کارنگی و نورمن وینسنت پیل دانست. این کتاب به نوعی زندگینامه ی بنیاد گذار و مدیر شرکت دوو، چهل وپنجمین امپراتوری صنعت جهان و داستان پیشرفت و فرود امدن او از نیازمندی بوسیله ثروتی بی شمار (۲۲ میلیارد دلار فروش درون سال ۱۹۹۱) است. کیم وو چونگ بوسیله توصیه های کوتاه مدت اعتقادی ندارد؛ بلکه مطالعه ی زیاد، باطراوت کوشی، اعتمادبه نفس، پایداری و برخورد منصفانه را رمز تحقق موفقیت و صعود شخصی و کمک به جامعه می داند.بیشتر نوآوری ها بر دیدگاه های سهل استوارند

عزب قدرت بخاطر تغییر در جهان هستی از نگاه نویسنده ی کتاب، رؤیاهای انسان ها است. او تاریخچه را متعلق به رؤیاپردازان می داند و کتابش را با جزء رؤیاها نخست می کند و از رؤیاهایی حرف می زند که خود درون طریق داشته است و با سخت کوشی توانسته بخش اضافی از آن ها را جستجوگر بطی ء. این تاریخ داخل سال های کناره گیری تالیف شده؛ اما گویی مخاطبش جوانان امروز است. او درون بخش رؤیاها بوسیله خوبی بوسیله این نکته اشاره می کند که رؤیاها جرقه ای برای آغاز هر حکم و دستیابی به ترفیع هستند؛ اما جوانان امروز انگار رؤیا و آرزویی برای آینده ی خود در سر نمی پرورانند و فقط به امروز و فردای خود فکر کردن می کنند؛ درنتیجه، تلاش کمتر و احشام مندی بیشتری اندوه از آن ها می بینیم. کیم وو چونگ رؤیاها را به وسیله راداری تشبیه می کند که می تواند خوش نویسی عمر را تعیین بطی ء و کسی که رؤیایی ندارد، زندگی بدون مرام و بدون جهتی خواهد داشت.

بزرگ ترین اقتدار انتزاعی هر بی نظیر این است که مشکلات را بوسیله موضع تبدیل نرم. موضوع بنیانی برای کیم کیف بردن از امر و شادی نتیجه از آن است. او معتقد است مدیران و صاحبان مشاغل برای پیشرفت علاوه بر رؤیا به میهن پرستی نیاز دارند؛ زیرا میهن پرستی به معنای قلب سوزی بخاطر ملک خود و نوع مودت است و این صفات می تواند دغدغه ی مهمی بخاطر تغییر مشکلات به فرصت و رسیدن به موفقیت باشد. بدین ترتیب، آن ها می توانند خود را وقف فقره کنند و داخل لب حال، از کارشان لذت تیمار ببرند. هیچ کس نیست خود را وقف کار دلخواهش کند و مظفر نشود.راهی مطمئن برای سودبردن: به دیگران کمک کنید

کیم در اندکی از کتاب، دلگشا بینی مادرزادی اش را بوسیله رخ می کشد. او از فلسفه ی زندگی مصاحبت می کند و می گوید درحالی که دیگران غیرممکن ها را می شمارند، من مبتلا شمارش امکانات موجود هستم و این خوش دماغ هموار به او دستیار کرده است حتی تو شرایط ورشکستگی به فرصت ها و امکانات موجود فکر کند. از دیدگاه او، هرکس باید فلسفه ی زندگی خودش را داشته باشد. فلسفه روند ای مغرورانه یا سخت و نامفهوم نیست؛ بلکه این فلسفه ی زندگی هرکس است که باعث می شود خودش را وقف مفید بطی ء. فلسفه ی فطرت حزن موضوعی جز رشد و پیشرفت نیست؛ فلسفه ای که همه باید بوسیله آن تن دهیم.

قرین بسیاری از مدرسان خلاقیت و موفقیت، کیم وو چونگ حزن بارقه ی ایده های خلاق را مدیون سخت و متجاوز کارکردن دانسته است. مغز هنگامی نمو می درنگ که از آن استعمال شود. نفس کارکردن است که خلاقیت پیش می آید. بیشتر کارکردن برای رؤیاها بوسیله ایده های خلاقانه و جرقه های بدیع منجر می شود. معمولا ایده های نویسنده ها حزن از قلب زیادنوشتن آن ها خارج می آید. درباره ی کار هم وضعیت به همین شکل است. او جهان را جای اهمیت توصیف کرده که بخاطر همگی جا هست و هرکس می تواند کارهای نو ای ادا دهد. کارهای بسیاری هنوز داخل شوق انجام شدن داخل جهان است؛ اما انجام این همه امر در خواهش نیازمند کشف استعدادها و اقتدار های بالقوه ای است که در هر فرد وجود دارد. مردم ها توانایی های شگفت انگیزی دارند که معمولا از آن آگاه نیستند و آن هایی به توفیق می رسند که این توانایی ها را کشف می کنند. بهتر است بخشی با خویشتن شیرهدار گیر باشیم و زود از خودمان راضی نشویم. این باعث می شود نیروهای بالقوه مان را تاحدممکن اتساع دهیم و درنتیجه، توان خفته ی خود را مخبر کنیم.

کیم وو چونگ خساست خواه خودخواهی مادی و روحی را به یک قطع ردی و مطرود می داند. عقیده اش این است باید دانش خویشتن را همچون دارایی خویشتن با دیگران انشعاب کنید تا بوسیله دیگران غصه فرصت درس دهید. همین که برای رفاه و خوشبختی سایرین مجاهدت کنید، جهان به جای گرم تر و رئوف زیرفون و شادتری تبدیل می شود. او خوشبختی را با دارایی و قدرت و شهرت افراد مرتبط نمی داند و معتقد است خوشبختی زمانی نمایان می شود که مبنای فلسفه ی زندگی هر بی تا شادکامی و آسایش دیگران باشد.

تو ادامه، سخن سنج از مدیریت هدفمند صحبت کرده است و مراحل آن را توضیح می دهد. مدیریت هدفمند محتوی ۶ وعده است و البته به تنهایی کافی تراشیدن. تصمیم گیری داخل محل تصرف وکار چیزی متجاوز از پول درآوردن است. تصمیم های لخت و بزرگ می توانند داخل امتداد ی بود مشارکت تأثیرگذار باشند و همواره تصمیم گیری نهایی با مدیر بزرگ است. پس غرض گیری ثابت قدم همچنین از آن تسلط های مهمی است که مدیران و صاحبان کسب وکار بوسیله آن به شدت نیاز دارند و باید آن را بیاموزند.

اجتناب از جلسات کاری طولانی، راز انتصاب شغلی مناسب، ارتقای مدیران باهم اتحاد کردن و انتخاب بهترین فرد، داشتن برنامه ی آموزشی به نشانی مدیر موفق، نحوه ی تحریک مدیران تنبل برای انجام کارها، اهمیت نوآوری، نحوه ی انتخاب بازارهای سودآور، بهترین استعمال از وقت و تمرینی برای خلق اعتمادبه لمحه مباحث دیگری است که در هر گسستگی بوسیله طوراجمالی به آن ها پرداخته شده است. کیم در بخشی از کتابش، ۶ کلید موفقیت در آغاز هر امر را بخاطر خواننده وصف می کند. او درباره ی رقبا و خطرات و افرادی نیز صحبت می کند که بیشترین تأثیر را روی او گذاشته اند و موعظه هایی حزن برای جوانان ابتکاری به فرمان مبتلا شده دارد.

درباره ی کتاب

کتاب حاضر نوشته ی کیم وو چونگ، نویسنده و تاجر کره ای، درباره ی چگونگی الحاق به موفقیت های مالی و ثروت است. سال ۱۹۹۲، نشر ویلیام مورو درون نیویورک این کتاب را اولین وعده در ۲۵۴ ورقه منتشر کرد. کیم وو چونگ رازهایش درون رسیدن بوسیله جایگاه موفقیتش را در این تاریخچه صریح کرده است که می تواند بخاطر مدیران تازه فرمان جذاب و خواندنی باشد. کتاب «سنگ فرش هر خیابان از طلاست» تو دسته بندی موضوعی، جزو کتاب های موفقیت درون تصرف وکار و مدیریت صنعتی و شاید ژانر شرح حال فراغت می گیرد.مقاله های مرتبط:معرفی کردن کتاب ملکی باز خاطرات خالق نایک معلول فیل نایتبیوگرافی وارن بافت، الگوی ثروت آفرینی مدرن

نویسنده ی کتاب «حجر فرش هر خیابان از طلاست» اصل کتاب را بوسیله زبان اکراه ای نوشته است؛ ولی از سال ۱۳۷۱ تاکنون، ناشران مختلف بارهاوبارها آن را با ترجمه های متفاوتی از روی نسخه ی انگلیسی با عنوان Every street is paved with gold: the road to real success به فارسی برگردانده و چاپ کرده اند. تو میان برگردان های متنوع این کتاب، برگردان های خوب و روان کم نیستند؛ اما ترجمه ای که در این معرفی تاریخچه برگزینی کردیم، از نشر پارسه است که در سال ۱۳۹۸ به چاپ بیست و پنجم رسید و با ترجمه ی آرمین هدایتی چاپ شد.

کرار، از اعضای تحریریه نشریه ی فورچون، درباره ی این کتاب می نویسد:کیم به تصوراتی شخصیت می بخشد که آسیای شرقی را به مرکز رشد پویای اقتصادی تبدیل کرده است.

آمازون کتاب کیم وو چونگ را مجموعه ای از نکته های اثبات شده و تکنیک های منحصربه بی همتا می داند. 

درباره ی نویسنده

کیم وو چونگ «Kim Woo-jung» در دسامبر ۱۹۳۶ داخل کره جنوبی به دنیا آمد. وو چونگ اشتهار جبر ای و کیم نام خانوادگی او است. کیم از پسرک مجله معامله خالی دست به صاحب کسب وکاری تغییر شد که اکنون فروشش از سونی و زیراکس اندوه بیشتر است. از او در سراسر جهان، به اختصاص داخل کره جنوبی، بوسیله عنوان میلیاردری خودساخته یاد می شود. تا سال ۱۹۹۹، مدیر شرکت دوو بود و بعد از فروپاشی دوو، جلای وطن شد و درون سیاهه اینترپل راحتی گرفت.

عاقبت سال ۲۰۰۵ و بعد از بازگشت به زور جنوبی، بازداشت شد و مسئولیت طولانی سقوط دوو را پذیرفت و به برهان آسیب های وارده از مردم اعتذار کرد. با وجود سوابق بزه کار کننده و اتهامات موجود تو کارنامه ی کیم، از او به نشانی فردی با فهمیدن مالی چشمگیر و توانا داخل استفاده از فرصت ها و چیره تو نجات شرکت های در حال افت یاد می شود. کیم وو چونگ داخل دسامبر ۲۰۱۹ دار فانی را وداع گفت.سخن پایانی

شاید اساسی ترین نکته ای که در کتاب حجر فرش هر خیابان از طلاست پیاده شدن آن بارها تأکید شده است، بسیار و سخت کارکردن باشد. اگرچه کیم وو چونگ در دوران زندگی اش اشتباهاتی مرتکب و باعث شد سال هایی را در زندان سپری کند یا شرکتش داخل بحران مالی آسیا داخل سال ۱۹۹۹ ورشکست شود، تالیف هایش بدین برهان نیز ارزشمند است که می تواند کارهایی را به کارآفرینان جوان بیاموزد که نباید ادا دهند.

کتاب او در آمازون از نظر رتبه بندی جایگاه چشمگیری ندارد و دیدگاه های مثبت و سلبی متفاوتی درباره اش ثبت شده است؛ اما آنچه خواندن مطالب او را درخور توجه می کند، شخصیت جنجالی او و تأثیر بی حد و قدرتمندی است که به دلیل شعور مالی اش به خشکی امدن اقتصاد بسیاری از همکاری های کره ای (هرچند گاهی سلبی) برجای گذاشته است. به نظر می رسد قرائت کردن این کتاب برای هر مدیر و کارآفرین شباب می تواند وحی بخش و جهت دهنده باشد تا راه ناپسند را از خوب نمره دهد و از اشتباهات او یادگیری بگیرد و از لابه لای گفتگو هایش، سخت کوشی را بخاطر کسب موفقیت از راه درست کشف کند. کتاب او از آثار پرفروش کره جنوبی درون دوران خویشتن بوده است.بیشتر بخوانید:پنج اختلال عملکرد تیم های کاری چیست؟معرفی تاریخ «کلان داده» تصنیف برایان کلگمعرفی کتاب «عنصر صعود: تأثیر شگفت انگیز پیروزی های کوچک در محیط کار»O-O film ماژول لنز پریسکوپی را با قابلیت زوم مستمر برای استفاده در دوربین گوشی های هوشمند تولید می کندمعرفی «تاریخچه اپرا» تغییر نوشته پیتر