بالاخره کرونا از روال هوا نقل مکان می شود خواه نه؟

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، دکتر سیدپوریا شجاعی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی داخل خصوص ظن واگذاری ویروس کوویدـ۱۹ از طریق هوا گفت: داخل اوایل شیوع این بلای ناگهانی نوظهور، نتایج تحقیقات بر سرایت ویروس توسط قطرات آب بوسیله رخساره معلق در هوا استوار بود، ولی اخیرا عقیده بالغ بر ۲۰۰ نفر از دانشمندان علامت از امکان انتقال مصیبت توسط ذرات محیط دارد.

وی پیش روی کرد: طبق نظریه اول، امکان پاشیدن توسط ذرات محبوس در قطرات آب پس از خروج از دندان مریض به تعاقب سرفه یا عطسه بیش از فاصله دو متری به حداقل می رسید و به علت داشتن وزن فرود می آمد. اما فرضیه جدید احاله ویروس کرونا از قانون ذرات هوا، حضور تو فضاهای ودیعه عاری تهویه را خطرناک خیس می یواش.

اندام هیئت علمی دانشگاه با بیان این که یافته های اخیر نباید داخل مردم ساختن استرسکند، توضیح داد: در صورتی که این فرضیه به طور طولانی اثبات شود، همچنان با ماسک زدن و تعظیم اصول بهداشتی می استعداد از انتقال بلای ناگهانی جلوگیری کرد.

وی تو پایان ضمن اصرار بر استفاده از ماسک تو همه مکان های عمومی به مردم وصیت کرد در فضاهای امانت حداقل توقف را داشته باشند.