معمای سیخ کباب شدن مو بوسیله تن محلول شد

به گزارش همشهری آنلاین، ایسنا به نقل از نیواطلس نوشت: مور مور شدن و تاک بوسیله تن سیخ کباب شدن اتحاد نادیده و غریبی در بدن ماست که دانش هنوز برهان وقوع آن را کاملاً نفهمیده است. اینک محققان دانشگاه هاروارد برهان بیولوژیکی این واکنش را کشف کرده اند و می گویند این پیوستگی روش بدن ما بخاطر تحریک سلول های بنیادی به مشیت رشد موهای متاخر است.

همگی ما این امتحان را داشته ایم که وقتی سردمان می شود پوستمان دچار برآمدگی های کوچکی می شود و موهای بدنمان در مرکز این برآمدگی ها سیخ می شوند. اما چرا این پیوستگی می افتد؟ یکی از نظریه های پیشرو این است که این فردی از گذشته های دور، هنگامی که ما بدن هایی بسیار پرموتر از امروز داشته ایم، به گرم شدن ما دستیار می کرده است و همچنین برای ترساندن شکارچیان موثر بوده است.

تاک بوسیله هیکل سیخ کباب شدن به برجسته شدن محل رویش مو در سطح پوستفرد رمز دارد و معمولاً هنگامی که یک فرد تجارب قوی و احساسات شدید مشابه ترس، شادمانی و سرخوشی یا انگیختگی جنسی را امتحان می درنگ قیافه می دهد. 

اصطلاح پزشکی این موضوع cutis anserina خواه horripilation است. خلق این جنس برجستگی روی پوست درون انسان تحت استرساست که به عنوان یک پاسخ تحریکی داخل دید پژمان می شود و احتمالاً جوهر درون ویژگی های تکاملی نوع بشر دارد. 

یک امکان محتمل برای آن این است که با افزایش بها هوای بوسیله تله افتاده در سطح بیرونی غشا انباشته از موی نیاکان بشر عاملی بخاطر مبصر تر و تهاجمی برنده به نظر رسیدن آن ها بخاطر تهدید شکارچیان و گرم کردن بدن بوده است. اما از آنجایی که این موافقت داخل بدن های امروزی ما که موهای کم پهنا و اندکی دارد این طور کاربردهایی ندارد، دانشمندان از خویشتن سؤال می کنند که چرا این فردی تکاملی که باید مدت ها پیش از بین می رفت، هنوز امتداد دارد. بنابراین محققان دانشگاه هاروارد برای معاینه متاخر بررسی کردند که در سطح سلولی در این رویداد چه می گذرد تا بفهمند چه مزایای دیگری دارد.

درون آزمایش هایی که روی موش ها اجرا شد، محققان هدف بالفعل ای را در مورد این ائتلاف دریافتند. بوسیله نظر می رسد سلول هایی که باعث مو به اندام سیخ شدن می شوند تو تنظیم سلول های عمده که باعث بازسازی و احیای تاک و فولیکول مو می شوند، نقش عمده دارند. این اثر با استمرار هوای سرد افزودن یافت. این بدان ذهنی است که تاک به پیکر سیخ شدن یا تاک شقی تو واقع یک گونه محلول است بخاطر این که بدن تلاش می یواش نمو موهای متاخر را تحریک نرم تا ما را در طولانی مدت گرم خیس نگه دارد.

یولیا شوارتز، نویسنده مسئول این مطالعه، می گوید: این واکنش خاص برای سازگار شدن بافتن با تغییرات در دنیای خارج مانند تغییرات گرمی طرز کار است. این یک پاسخ دو لایه است. تاک به تن سیخ کباب شدن راهی تند بخاطر عرضه نوعی خاموش در کوتاه مدت است اما هنگامی که برد استمرار می یابد، یک مکانیسم خوب برای سلول های مهم است تا بدانند شاید زمان آن فصیح است که پوشش موهای جدید را تولید کنند. 

مکانیسم سلولی طاسی مو شقی از دیرباز شناخته شده است. هنگامی که فضا سرد می شود، رگ سمپاتیک یک ماهیچه ریز را که به قسمت انتهایی یک فولیکول مو متصل است، منقبض می کند و آن را درست می کشد و باعث می شود موها سیخ کباب شوند. نیز باعث می شود پوست دوره مو به سمت داخل کشیده شود که این همان چیزی است که برآمدگی را ایجاد می یواش.

اما محققان قسمت جدیدی از این مطابقت را کشف کردند. آن ها با بررسی پوست با کاربرد از میکروسکوپ الکترونی دریافتند ورید سمپاتیک همچنین وفاق مستقیمی با سلول های اساسی فولیکول مو دارند و به دور آن ها پیچیده شده است. بنابراین هنگامی که عصب کوشا می شود، سلول های بنیادی را نیز فعال می کند تا رشد موهای متاخر ابتدا شود.

یاچین هسو، از محققان این مطالعه، تقریر می کند: ما اکنون می توانیم در سطح زیرساختی ببینیم که چگونه عصب و سلول های عمده با هم ارتباط معتمد می کنند. 

محققان اکنون سرود دارند به معاینه چگونگی تأثیر فضا خارجی در سلول های بنیانی پوست بپردازند.