معرفی تاریخ قانون پنجاهم کتاب دیگری از رابرت گرین

توجه به رفتار مردم به جای گفتارشان، مشاهده گری قدرتمندتری به شما می دهد که نتیجه ی آن واقع بینی است. تجسس ی رفتارهای دیگران بدون پیش تخیل های خشک قبلی و توجه به جزئیات و مسائل کوچکی که آدم ها بوسیله آن ها جلال می دهند، باعث خودی الگوی رفتاری افراد می شود. شناخت بهتر و واقع بینانه تر از دنیا و مردمش، درکنار بازنگری خود بوسیله صورت متوالی، می تواند شما را از اسارت تو توهمات برهاند و با دنیای واقعی روبه رو کند. این متد است که نترسی و شهامت در وجود فرد متبلور می شود. جیمز بالدوین، رمان نویس و درام نویس می گوید:برای آدم هایی که اسیر توهماتشان هستند، آموختن موضوعات ارزشمند، اگر ناممکن نباشد، بدون شک، ابکی خواهد بود. انسانی که خواستگار خلق خویشتن است، همه چیز را بررسی و آموزش ها را جذب می کند، آن گونه که ذات ی درختان، آب را. 

همچنین ریچارد رایت، نویسنده ی مکتب رئالیسم درباره ی زندگی اینطور اظهارنظر می کند:این زندگی است، متاخر و بی سابقه. عجیب است، زیرا از آن می ترسیم و جدید است، در مدت دیدگاهمان را عوض کرده ایم. بشر، بشر است و زندگی، عمر. همان رویه که هستند باید با آن ها رفتار کنیم و اگر بخواهیم تغییرشان دهیم، باید رفتاری براساس موجودیت پا بر جا موجودی درپیش بگیریم.

این سخنان، که از متن تاریخ قانون پنجاهم گرفته شده، نشان می دهد که واقع بینی نسبت به زندگی و نترس بودن، تا چه کمیت می تواند زندگی انسان ها را تحول دهد و در خوش نویسی نو ای بااطلاع کند؛ همان چیزی که رابرت گرین و فیفتی سنت درباره اش فراوان سخن گفته اند.شناساندن تاریخ شیوه پنجاهم

ایده ی واقعی تاریخ قانون پنجاهم «بی باکی» و «نترس بودن» است. رابرت گرین متقی است ناراحتی های افراد، بردگی برایشان می سازد که اقداماتشان را محدود می درنگ. هرچه کمتر بترسید، قدرت بیشتری دارید و زندگی کامل تازگی را تجربه می کنید. اگر بتوانید پهلو بی باکی، احاطه کافی جلوه گر و قسمت خود را کنترل کنید، آن گاه هیچ محدودیتی برای کارهایی که می توانید انجام بدهید، نخواهید داشت. چنانچه بتوانید بر اضطراب ناشی از ترس غلبه کنید و دیدگاه بی باکانه ای بخاطر خویشتن بوسیله حیات آورید، دیگر قربانی شرایط نخواهید بود. بلکه شرایط دلخواه خودتان را می سازید. در مدت شهامت می تواند بخاطر شما حاشیه ی کنترل ایجاد یواش. به این معنا که کنترل وضعیت زندگی تان را به دست خودتان می دهد. نفاق افرادی که پایین می مسئله و کسانی که در اوج استراحت می گیرند، در نترس بودن و غلبه ترانه ی آن ها است.

اما چطور می توان به بی باکی لازم دست بی پرده کرد؟ مفتاح اصلی درون روبه روشدن با موضع های ترس آور است. یعنی ادخال به عرصه هایی که درون زندگی هرکس به عنوان عرصه ای دلهره آور، شناخته می شود. شاید برای شما تصمیم گیری های سختی باشد که قدیم از آن کناره گیری کرده اید، یا مواجهه با افرادی باشد که از نگاه شما بسیار قدرتمندند. رابرت گرین و فیفتی عادات می گویند به جای اینکه مجاهدت کنید دیگران را از خودتان راضی و خشنود نگه دارید، بکوشید خوش نویسی زندگی تان را به سمتی که می خواهید و آرزویش را دارید، تحول بدهید. اگرچه این تغییر، برایتان ترسناک باشد. نگرش شما این غلبه را دارد که واقعیت را تو دو موجب کاملا متفاوت شکل دهد: یک جهت این است که شما را در التهاب و دلهره بندگی می کند و نگه می دارد و سبب دوم این است که امکانات و آزادی را برای انجام کارهای دلخواه به رویتان می گشاید.خرید با کد کاستن zoomit

واقع نگری و درنتیجه ی آن یافتن نقطه ی تمرکز و غلبه خود، موضوعی است که رابرت گرین در تاریخ قانون پنجاهم به آن توجه مدال داده است. او با معاون تجربیات عمر فیفتی سنت، خواننده ی رپ مشهور آمریکایی، ۱۰ کار عمر را در ۱۰ فصل انتظام کرده است. این فرمان ها بخاطر رسیدن بوسیله یک استراتژی شهامت درون زندگی عبارت اند از:

۱. واقعیت محض: مسائل را آن گونه که هستند، ببینید.

۲. اعتمادبه نفس: شرف را از آن خویشتن سازید.

۳. فرصت طلبی: زهر را بوسیله شهد تحول کنید.

۴. شتاب آهنگ محاسبه شده: به لول ادامه دهید.

۵. خشونت: زمان مناسب تندی و پرخاشگری را بشناسید.

۶. اختیار: از روبه رو هدایت کنید.

۷. تماس: فضا خود را از تو بشناسید.

۸. استادی: به مراحل عزت بگذارید.

۹. خودباوری: از محدوده های خود فراتر روید.

۱۰. تعالی: با مرگتان روبه رو شوید.

هریک از این حکم ها جنبه ای از بی باکی را شرح می دهد. داخل تطویل این کار ها از زندگی فیفتی رسوم الهام پژمرده شده است. هر فصل داخل شروع شرح می دهد که فیفتی رسم چگونه توانست فلسفه ی بی باکی را در جنوب کوچه کویینز (منطقه ای تو نیویورک) بیاموزد. پس ازآن با داستان ها و حکایت هایی از بزرگان کتاب چون سقراط و ناپلئون بناپارت، توضیحات طولانی تری عرضه می دهد.مقاله های مرتبط:معرفی کتاب Mastery اثری از رابرت گرینروش مؤثر بخاطر غلبه بر ناراحتی

رابرت گرین باور دارد که اگر بتوانید با نگرشی تازه، جهان را لبریز از اشاره و راز ببینید و چشمی تیزبین نسبت به همنوعان خویشتن داشته باشید، تماس ی واقعی تری با دنیا پیرامونتان خواهید ساخت. این بستگی ی عمیق و واقعی، بالاترین نقطه ی عقلانیت انسانی است که زیبایی حقیقی زندگی را داخل طولانی گنجایش هایش آشکار می کند. او همچنین قدرت نهایی زندگی را داخل این می بیند که هرکس کاملا به خودش متکی باشد و خودش را اعتقاد نرم. وقتی بوسیله خودتان مدلل می کنید که می توانید به تنهایی از پس مفرط چیزها داخل عمر بربیایید، انزوا برای شما منبع ترس نخواهد بود، بلکه عاملی برای به مشت آوردن آزادی است. اینجا است که عاطفه استخلاص را تجربه می کنید. رابرت گرین و فیفتی رسوم پیشرفت زندگی را درون موجب مالکیت و استقلال شخصی می دانند. چه به صورت مجرد و چه ازنظر شغلی و فیزیکی.

آنچه این دونفر درون کتاب طریق پنجاهم به افراد می آموزند، درس هایی درون انگیزه خودکفایی و رسیدن بوسیله آزادی است. ازجمله وابسته نبودن به دیگران، اعتمادداشتن به خود، تغییر چالش ها به فرصت ها، امتداد دادن سطر و متوقف نشدن و حتی یادگرفتنِ زمانِ بدبودن.چرا قانون پنجاهم یا فیفتی سنت؟

سر پنجاهم یا بوسیله عبارت دیگر قانون فیفتی سنت، به این دلیل به این عارض نام گذاری شده است که از روی تجربیات ادبیات های زندگی فیفتی سنت، رپر امریکایی، اقتباس شده است. درواقع قوانینی که در کتاب مطرح شده، قوانین زندگی فیفتی رسم هستند. او با رابرت گرین ملاقاتی داشت که تأثیر یدکی پیاده شدن این نویسنده ی خوش فکر گذاشت. همین ملاقات، سرمنشاء همکاری آن ها برای نگاشتن کتاب قانون پنجاهم بود. نقل قول از کتاب

داخل قسمتی از تاریخچه قانون پنجاهم، می خوانیم:باید به ذهنیت دوران کودکی تان بازگردید و به جای محدودکردن افکارتان، همه چیز را تجربه کنید. کافی است به مدت یک روز تجسم کنید که چیزی نمی دانید و تمام باورهایتان به کلی غلط اند. ذهنتان را از پیش تخیل ها و تا اینکه مهم ترین باورهایتان پاک کنید. تجربه کنید. خود را بوسیله پذیرفتن ایده ی مخالف مجبور کنید خواه گیتی را از دید متخاصم خود ببینید و با مداقه بیشتری به اطرافیانتان شنوایی دهید. هر چیزی را منبع آموزش بدانید. تا اینکه پیش پاافتاده ترین اتفاقات را. دنیا را سرشار از راز تجسم کنید.

با قرارگرفتن درون این مسیر، متوجه می شوید که قدیم اتفاقی نادیده داخل متد است و موقعیت هایی تازه برایتان پیش می آید. در مقابل شما به طور ناگهانی پذیرای آن ها شده اید. گاه داشتن مجرد پذیرا، عامل اصلی شانس و خوشبختی است.

درباره نویسنده

رابرت گرین Robert Greene که پیش پر حرارت هم در مطلب شناساندن کتاب تفوق درباره اش سخن گفتیم، نویسنده ی کتاب های پرفروش دیگری بجهت ۴۸ شیوه قدرت، ۳۳ استراتژی جنگ و مهارت استنباط(چیرگی) است. رابرت گرین با شریک شدن فیفتی سنت، کتاب سر پنجاهم را نوشته است.حقیقت، مخدری است که هرچه بیشتر مصرف می کنم، قدرتمندتر می شوم و بهتر می اندیشم. (فیفتی سنت)درباره کتاب

کتاب ضابطه پنجاهم The 50th law نوشته ای از رابرت گرین Robert Greene با معاون و همکاری فیفتی سنت Fifthy Cent طبع شده در آمریکا داخل سال ۲۰۱۳ است. نام تاریخ نیز برگرفته از نام فیفتی سنت، رامشگر ی مشهور رپ متولد ۱۹۷۵ است که درون ابتدای جوانی و نوجوانی، قاچاقچی مواد افیون بود و بعداً به موسیقی روی آورد و حروف زندگی اش را تغییر داد. این کتاب را سرایت هورمزد با ترجمه ی فارسی از فرناز کامیار در سال ۱۳۹۸ چاپ و منتشر کرده است. کتاب قانون پنجاهم ازنظر موضوعی در دسته بندی موفقیت در ادب همه پسند و همچنین شجاعت صبر گرفته است. این تاریخ شامل عمر نامه ی فیفتی رسم و همچنین حکایت هایی اخلاقی و آموزنده از چهره هایی تاریخی مانند ابراهام لینکلن، رژه تسو (نویسنده ی کتاب هنر جنگ)، سقراط و ناپلئون بناپارت است.خرید با کد تخفیف zoomitدیدگاه سایرین درباره قانون پنجاهم

قانون پنجاهم از تاریخچه های پرفروش نیویورک تایمز تو بن ی استراتژی است. این تاریخچه با همراهی رپر مشهور فیفتی سنت با نویسنده ی کتاب یعنی رابرت گرین تصنیف شده است. زیاد از هزار نفر از خوانندگان این کتاب تو آمازون رتبه ی ۴.۷ از ۵ را به آن داده اند و شماره ای هم نظرات مثبتی درباره ی آن اشعار کرده اند. فدایی از آن ها می گویند که ضابطه پنجاهم کمکشان کرده بتوانند پهلو غلبه خودشان متمرکز شوند و چالش های زندگی را یکی پس از دیگری ظهر عادت بگذارند. بعضی دیگر معتقدند این کتاب رابرت گرین بی قراری متشابه سایر کتاب های او از ارج زیادی برخوردار هستند. آن ها می گویند قانون پنجاهم، تاریخ الهام اندکی است که درس های مفیدی را ازطریق شعر ها و استدلال های منطقی به عطا منتقل می درنگ.بیشتر بخوانید:معرفی کتاب «کد روحی: شاخصه های بنیادی تیم های موفق»معرفی تاریخچه «مدیریت پروژه برای غیر مدیرپروژه» نوشته جیمز وود، سوزت بلکمور و کری کوگانمعرفی تاریخچه «اسرار ذهن میلیونر» کتابی برای انگاشتن به سبک میلیونرهامعرفی تاریخ «تجارت بحران است» جای پا ال ریس و جک تروتمعرفی کتاب «بازیکن تیمی ایدئال» نوشته پاتریک لنچونی