بالاخره کرونا از ضابطه محیط منتقل می شود خواه نه؟

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، حکیم سیدپوریا شجاعی قامت هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مثال بهشتی درون خصوص احتمال ارجاع ویروس کوویدـ۱۹ از طریق فضا گفت: داخل اوایل شیوع این بیماری نوظهور، نتایج تحقیقات بر انتشار ویروس توسط قطرات آب به قیافه پاندول درون هوا درست بود، ولی اخیرا عقیده بالغ پهلو ۲۰۰ نفر از دانشمندان نشان از امکان انتقال بلای ناگهانی توسط ذرات فضا دارد.

وی اشعار کرد: طبق نظریه اول، امکان نشر توسط ذرات محبوس در قطرات آب پس از خروج از دهان ناخوش بوسیله عقب سرفه خواه عطسه زیاد از فاصله دو متری بوسیله حداقل می رسید و به سبب داشتن قطع فرود می آمد. اما فرضیه جدید انتقال ویروس کرونا از طریق ذرات هوا، حضور تو فضاهای ودیعه بدون تهویه را خطرناک تر می کند.

قد هیئت علمی دانشگاه با بیان این که یافته های اخیر نباید در مردم ایجاد استرسکند، تشریح داد: در صورتی که این انگاره به طور طولانی اثبات شود، همچنان با ماسک زدن و تجلیل اصول بهداشتی می توان از انتقال بیماری جلوگیری کرد.

وی در خاتمه ضمن تاکید پیاده شدن استعمال از ماسک در همه مکان های عمومی به مردم توصیه کرد تو فضاهای بسته حداقل توقف را داشته باشند.