ویروس کرونا از ۷۰ سال قبل روی خفاش ها وجود داشته است

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، نرمی به نقل از دیلی میل، تحقیقی جدید علامت می دهد ویروس کرونای جدید که عامل شیوع پاندمیک کووید۱۹ داخل سراسر جهان است، احتمالا ابتدایی وهله در سال ۱۹۴۸ میلادی در خفاش ها تکامل یافته است.

این یافته کمی از یک پروژه تحقیقاتی درباره ریشه های ویروس SARS-CoV-۲  است که عامل ابداع بیماری کووید۱۹ بوسیله شمار می رود.

گروهی از محققان بین المللی بوسیله رهبری پژوهشگران دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا تو این تحقیق پاتوژن عامل عالمگیر کووید۱۹ را با نزدیکترین ویروس های بی آرامی قوم خود در خفاش ها مقایسه کردند.

۱۷ آوریل ؛ روز جهانی شبکور ها خجسته!

این درحالی است که استیناف های پیشین نشان داده بود شبکور های نعل اسبی مخزنی از ویروس های کرونا دارند و احتمالا عین ویروس SARS-CoV-۲  هستند. 

محققان با ردیابی سیر تکامل ویروس در عبور زمان وارد شدند سه بخش از اطلاعات ژنتیک آن از زمان اختلاط مجدد (رکمبیناسیون) بدون هیچ تغییری جاویدان الباقی است. تحلیل این بسرنوشت شوم دچار کردن ها نشان عدالت ویروس  SARS-CoV-۲ و نزدیکترین هم خانواده های آن داخل شبکور ها به اشتهار RaTG۱۳ تباری مشترک دارند.

 اکنون این سوال باقی حیات که ویروس مرگبار  SARS-CoV-۲ چه زمان از بقیه ویروس های کرونا جدا شد. از آنجا که محققان روی ۳ حصه از دی ان ای تحقیقاتی ارتکاب دادند، به ۳ تاریخ متنوع درباره زمان خلق ویروس های زیر مجموعه دست یافته اند.

این تاریخ ها ۱۹۴۸، ۱۹۶۹ و ۱۹۸۲  میلادی هستند که نشان میدهند سلسله ای که بوسیله مسری  SARS-CoV-۲ منجر شده  از چند دهه قبل در شبکور وجود داشته، اما رصد نشده است. همچنین این استیناف مدال رحم ویروس سابق الذکر ۹۶ درصد بوسیله RaTG۱۳  شباهت دارد که در سال ۲۰۱۳ میلادی در یک خفاش رصد شد و در لب از یک شاخه ویروسی در سال ۱۹۶۹ میلادی استثنا شده است.

محققان اعلام خطر می دهند از آنجا که این ویروس از ۴۰ تا ۷۰ سال قبل بود داشته، احتمالا  در بدن خفاش ها ویروس های کرونای دیگری حیات دارد که استعداد ابتلا بوسیله آدم را نیز دارند.

این استیناف داخل نشریه «نیچر میکروبیولوژی» منتشر شده است.