ویروس کرونا از ۷۰ سال قبل روی شبکور ها حیات داشته است

بوسیله گزارش همشهری آنلاین، نرمی به نقل از دیلی میل، تحقیقی متاخر نشان می دهد ویروس کرونای جدید که عامل مسری پاندمیک کووید۱۹ درون سراسر دنیا است، احتمالا مقدماتی وهله در سال ۱۹۴۸ میلادی در خفاش ها تکامل یافته است.

این یافته قدری از یک پروژه تحقیقاتی درباره لب های ویروس SARS-CoV-۲  است که عامل ایجاد بیماری کووید۱۹ بوسیله حساب می رود.

گروهی از محققان بین المللی بوسیله رهبری پژوهشگران دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا درون این تحقیق پاتوژن عامل شیوع کووید۱۹ را با نزدیکترین ویروس های هم خانواده خود در شبکور ها مقایسه کردند.

۱۷ آوریل ؛ روز جهانی خفاش ها مبارک!

این درحالی است که پژوهش های پیشین علامت داده حیات شبکور های نعل اسبی مخزنی از ویروس های کرونا دارند و احتمالا ریشه ویروس SARS-CoV-۲  هستند. 

محققان با ردیابی سیر تکامل ویروس در عبور زمان مخبر شدند سه بخش از مفروضات ژنتیک آن از زمان ترکیب مجدد (رکمبیناسیون) بدون هیچ تغییری باقی مانده است. تجرید این بخش ها نشان قسط ویروس  SARS-CoV-۲ و نزدیکترین اندوه خانواده های آن در شبکور ها بوسیله معروفیت RaTG۱۳ تباری مشترک دارند.

 اینک این سوال باقی بود که ویروس مرگبار  SARS-CoV-۲ چه زمان از بقیه ویروس های کرونا جدا شد. از آنجا که محققان روی ۳ مقدر شدن از دی ان ای تحقیقاتی ادا دادند، به ۳ تاریخ متنوع درباره زمان ساختن ویروس های زیر مجموعه دست یافته اند.

این تاریخچه ها ۱۹۴۸، ۱۹۶۹ و ۱۹۸۲  میلادی هستند که مدال میدهند طایفه ای که به مسری  SARS-CoV-۲ منجر شده  از چند دهه قبل داخل خفاش وجود داشته، اما رصد نشده است. نیز این پژوهش مدال قسط ویروس سابق الذکر ۹۶ درصد به RaTG۱۳  شباهت دارد که تو سال ۲۰۱۳ میلادی در یک خفاش رصد شد و درون جوهر از یک شاخه ویروسی در سال ۱۹۶۹ میلادی استثنا شده است.

محققان هشدار می دهند از آنجا که این ویروس از ۴۰ تا ۷۰ سال قبل وجود داشته، احتمالا  داخل بدن شبکور ها ویروس های کرونای دیگری وجود دارد که قابلیت ابتلا به انسان را همچنین دارند.

این پژوهش تو نشریه «نیچر میکروبیولوژی» منتشر شده است.