کدام صابون در حذف ویروس کرونا تاثیر بیشتری دارد؟

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از جماعت خبرنگاران جوان، بوسیله نظر نمی رسد استفاده از صابون جامد ویروس و بلای ناگهانی را انتقال دهد، نیز براساس دستورالعملی که بخاطر مقابله با انتقال بیماری و عفونت توصیه می شود، مصرف از صابون چیز ابکی و جامد به یک اندازه در طبق ضدعفونی کردن مصیبت و عفونت تأثیر دارد. باکتری های بوسیله مکان الباقی روی صابون عامل بیماری است؟

تمامیت ترین تحقیق تاکنون درباره این موضوع در سال ۱۹۶۵ ادا شده است، دانشمندان در این مطالعه دست های انفراد را به ۵ میلیارد باکتری بیماری زا آغشته کردند و سپس با یک صابون جامد شستند، پس از آن یک فرد دیگر بی آرامی بخاطر شستن مشت های خود از همان صابون کاربرد کرد و محققان مشاهده کردند داخل عارض استفاده از صابون مشترک باکتری ها به بی مانند دوم منتقل نمی شود.

نتایج این تحقیق نشان می دهد باکتری هایی که روی یک صابون جامد ممکن است پاینده بمانند باعث ابتلا بوسیله عفونتو بیماری نخواهند شد. صابون مشترک عامل انتقال بلای ناگهانی نیست

در سال ۱۹۸۸ پژوهشگرانی که تو یک مشارکت تولید صابون استخدام شده بودند یافته این محققان را تأیید نکردند. آن ها برای از کار افتادن ادعایشان صابون جامد را با یک نوع باکتری بیماری زا آلوده کردند و از ۱۶ فرید درخواست کردند که برای شستن مشت هایشان از این صابون استفاده کنند.

پس از شست وشو روی دست آن ۱۶ نفر هیچ باکتری وجود نداشت و محققان از اجرا این آزمایش نتیجه گرفتند که شستن دست با صابون مشترک سلامتی افراد را به سربزرگی نمی اندازد.

از آن زمان تاکنون براساس مطالعاتی که انجام شده است، پژوهشگران وجود باکتری را روی صابون های جامد تأیید کردند، اما بوسیله این خراج رسا اند که صابون جامد ذات عفونت و مصیبت ازاله.

تحقیقات دیگری علامت داده است شستن دست با صابون های جامد هنگام شیوع بلای ناگهانی های قطعی مثل ویروس ابولا با عفونت ها مقابله می نرم. صابون مایع بهتر است یا جامد؟

هنوز محققان تفاوتی میان استفاده از صابون مایع یا جامد مشاهده نکرده اند. از دهه ی ۱۹۸۰ درباره تفاوت این دو صابون نظریه هایی ر ا مطرح کردند و تضاد دیدن آن ها بیشتر بر شیوه تعداد باکتری های موجود روی هریک از این صابون هاست.

با بود این، آخرین مطالعات درباره مقایسه تأثیر صابون جامد و نقد شو که تو سال ۲۰۰۶ عمل شد نشان رحم از آنجایی که صابون ها معمولاً مرطوب هستند، هرچه بیشتر مورد استفاده قرار بگیرند میکروب های بیشتری روی سطح آن ها باقی می ماند.

این فقره به دلیل محدودیت صابون اتحاد می افتد. پس از شستن مشت با صابون چربی ها شکسته شده می شود و کف می کند که باعث می شود میکروب های بیشتری با صابون اختلاط شود و آب بوسیله تنهایی نمی تواند همه باکتری ها را از بین ببرد.

به دلیل این که مقداری آب روی سطوح بعد از هر بار شست وشو باقی می ماند چندی از باکتری ها هم در آب باقی خواهند ماند، در این حالت با توجه به این که صابون درون آب حل نمی شود با شستن صابون باکتری ها از بین خواهند رفت. برای شستن مشت ها از صابون نقد شو استفاده کنید

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری ها توصیه کرده است مردم برای شستن دست ها از مایع کابینه استفاده کنند تا مخاطره ابتلا به ویروس و باکتری های مضر را کاهش دهند.

با وجود این که لبریز کردن مخزن پول شدنی دستشویی باعث می شود مکانی برای تجمع میکروب ها و ویروس ها باشد، اما از نظر مراکز کنترل و پیشگیری بلای ناگهانی ها نقد شو دستشویی نسبت به صابون جامد بهتر است؛ زیرا قبل از پر کردن این مخازن می استعداد آن ها را به انعام ضدعفونی کرد و احتمال پاینده ماندن باکتری داخل درون آن ها را کاهش داد.

گفتنی است، از دیدن کارشناسان مصرف تیمار زمان از صابون مایع و جامد منجر بوسیله ضدعفونی بیشتر مشت ها نمی شود و کافی است بخاطر پیشگیری از ابتلا بوسیله ویروس کرونا نیز پروتکل های بهداشتی را با استفاده از یک جنس صابون (چیز ابکی خواه جامد) به درستی رعایت کنیم.