عکس روز | با پنکه در مترو

به گزارش همشهری آنلاین «زبانه گرمای آفریقایی» موج گرمایی را به بریتانیاآورده است که پیش بینی می شود در هفته آینده حرارت را به بالای ۳۷ درجه سلسیوس برساند. اداره هواشناسی ملی بریتانیا روز جمعه ۱۰ مرداد دمای ۳۷.۸ درجه سلسیوس را در فرودگاه هیترو لندن ثبت کرد که گرمترین روز سال ۲۰۲۰ تا بوسیله حال درون این سرزمین است.

 Tolga Akmen/AFP/Getty Images