هیروشیمای بیروت: چطور نیترات آمونیوم چنین انفجار عظیمی ایجاد می کند؟

بوسیله گزارش همشهری آنلاین به نقل از لایوساینس انفجار نخستین باعث یک آتش سوزی مبصر شد و فوران دوم سحاب انفجاری آخرالزمانی خلق و موج ضربه ای ناشی از آن سراسر پایتخت لبنان را داخل نوردید و باعث خراب شدن ساختمان ها و زخمی شدن هزاران نفر شد.

نیترات آمونیوم که داخل ساخت کودهای شیمیایی و نیز خلق بمب به فقره می رود، یک خیساندن نمکی ساخته شده از آمونیاک و اسیدنیتریک است که قابلیت انفجاری دارد.

هر چه مقدار نیترات آمونیوم یا NH4-NO3 بیشتر باشد قدرت انفجاری آن بیشتر می شود.

حسن دیاب، نخست وزیر لبنان می گوید ۲۷۰۰ قامت نیترات آمونیوم از سال ۲۰۱۴ در بندر انبار شده بود. نیز بوسیله گفته دیاب، مقامات بندری درباره خطرات انبار کردن این مقدار ماده کیمیایی با استعداد انفجاری در آنجا هشدار داده بودند.

نیترات آمونیوم اغلب برای افزایش محتوای ن نیتروژن کودها به کار می رود. این ماده شیمیایی در اغلب شرایط نسبتا درست و تولید آن ارزان است، بنابراین نسبت بوسیله سایر ترکیبات نیتروژن دار گران تر پرطرفدارتر است.

اما نیترات آمونیوم یک جنبه بالقوه مرگبار دارد: این خیساندن یک ماده اکساینده یا اکسیدکننده است، بوسیله این معنای که در سطح اتمی در یک واکنش شیمیایی الکترون را از سایر مواد برمی دارد. به تعبیر سهل تر، این ماده کیمیایی می تواند قابلیت سوختن مواد سوختی را با افزایش اکسیژن درون جوانمردی آنها تشدید کند. برای اینکه این نفوذ آغار شود، نیترات آمونیوم باید درون تماس با یک خاکستر گرم باز یا یک حقیقت محرقه دیگر قرار است. کارشناسان می گویند در حادثه بیروت وسائل آتش بازی این آتش اولیه را ایجاد کرده اند.

هنگامی که این نفوذ کردن آغاز می شود، خود نیترات آمونیوم با شدت منفجر می شود. نیزوی انفجاری درون این مورد هنگامی ایجاد می شود که نیترات آمونیوم جامد به سه سرعت به دو گاز دیگر یعنی اکسید نیتروژن و تبخیر آب تجزیه می شود.

ابر نارنجی رنگی که مستحکم پس از  ترکیدن پهلو اوج بیروت مشاهده شد، را می تواند به گاز دی اکسید نیتروژن مربوط دانست که پس از انفجار مواد نیتراتی ایجاد می شود.

این بدوی باری نیست که نیترت آمونیوم باعث این طور حادثه مرگباری می شود.

مرگبارترین واقعه صنعتی درون تاریخ آمریکا تو بندی در خانه دادن تگزاس در شهر تگزاس درون سال ۱۹۴۷ رخ رحم. یک سیگار خلوت نشده بعید شده باعث آتش سوزی در عرشه یک سفینه حامل بیش از ۲ قد نیترات آمونیوم شد که داخل کیسه های کاغذی ودیعه بندی شده بودند. هنگامی که این ماده شیمیایی منفجر شد، انفجار قدرتمند شاگرد از آن باعث پرت کردن مردم در شهر گالوستون بطرف خانه تگزاس که در فاصله ۱۶ کیلومتری قرار داشتند، به روی زمین شد.

این انفجار ناشی از این نفوذ زنجیره ای باعث شد که یک کشتی مجاور که آن هم حامل نیترات آمونیوم بود منفجر شود و درون جنین بعد محفظه های حاوی مواد کیمیایی و پالایشگاه های نفت در بندر مجاور بی قراری آتش گرفت و درون نهایت ۵۸۱ نفر در این ماجرا کشته شدند.

کارشناسان می گویند در تک بیروت، جرقه غلیان را آتش سوزی اولیه ای زده است که ممکن درون وسائل آتش بازی انبار شده رخساره داده است. نظریه های متفاوت درباره علت غلیان بیروت | آیا واقعه ای مانند قطار نیشابور رخ داده است؟

همه حوادث ناشی از نیترات آمونیوم تصادفی نیستند: تیموتی مک وی و تری نیکلاس، تروریست های دست راستی هراسناک داخل سال ۱۹۹۵ از این ماده شیمیایی برای ساختن بمبی استفاده کردند که درون یک وانت اجاره ای امر گذاشته شده است. انفجار حاصل از این بمب در خانه فدرال در شهر اوکلاهماسیتی تو آن هنگام ۱۶۸ نفر را کشاورزی.

این ماده کیمیایی دوباره داخل سلا ۲۰۰۲ تو بمب گذاری یک نایت کلاب در جزیره بالی اندونزی به کار رفت و شکافتن نتیجه ۲۰۴ نفر را زراعت.

بالاخره اندرس برینگ بریویک، یک تروریست دست میانه روی دیگر در سال ۲۰۱۱  با استفاده از همین ماده کیمیایی در اسلو پایتخت نروژباعث انفجاری شد که هشت نفر را به کشتن داد.

خرید و فروش نیترات آمونیوم که به عنوان ماده منفجره داخل صنایع ساختمانی و معدنکاری همچنین استفاده می شود، در بسیاری از کشورها پایین تر کنترل شدید استراحت دارد.