عکس روز| توله پاندا در آغوش مام

به گزارش همشهری آنلاین چین یک جفت پاندای مبصر نر و ماده به شهرت های «توآن توآن» و «یوآن یوآن» را درون سال ۲۰۰۸ به تایوان اهدا کرد. یوآن یوآن قبلا تو سال ۲۰۱۳ یک توله ماده به معروفیت «یوآن تسای» به دنیا آورده بود. «رو رو» نوزاد دختر دوم در ۸ تیرماه امسال تولد شد.

Taipei Zoo/EPA