عکس روز | مجسمه گایا

به گزارش همشهری آنلاین، انگاره گایا (Gaia) درون سال ۱۹۶۵ به جیمز لاولاک، دانشمند انگلیسی مطرح شد، سیاره زمین را یک ابرموجود زنده می داند. گایا، شعور حی سیاره ما

Martin Godwin/The Guardian