صفحه نویسنده admin

عصب پژوهی رفتار پرسنل

سخنران دویست و نود و سومین سمینار ادواری عصب پژوهی مدنی طبیب آذرخش مکری است. این نشست پنج شنبه ۱۶ اسفند از شایسته کردن ۸:۳۰ تا ۱۱ بامداد درون سالن نشست بیمارستان ایرانمهر واقع در شریعتی دوراهی قلهک برگزار می شود. ادخال بخاطر عموم آزاد است. این سمینارها از سال ۷۴ در ایران با عنوان سمینارهای عصب پژوهی آغاز شد و تا به امروز…

اشتباهاتی که طی مناقشه باید از آن ها دوری کرد

بستگی مؤثر با سرمایه گذارها، همکارها، کارمندان، نماینده ها و مشتریان، مدل گلچین کننده ای داخل توفیق رهبران استارتاپ است. ساموئل پول سیاه و لاورنس ساسکایند، مؤلفان مقاله ی بحث داخل کارآفرینی: حس و مدیریت روابط تعیین کننده تو موفقیت کارآفرین، بوسیله هشت خطای مرسوم در مباحثه ها اشاره می کنند. کارآفرینان نوپا برای رسیدن بوسیله موفقیت، باید همان اندازه که بوسیله…

آشنایی با قطب علمی

قطب های علمی به استناد راهکارهای اجرایی بسرنوشت شوم دچار کردن آموزش ممتاز طریق دستور کار سوم، بند ج ماده ۴۹ برنامه چهارم و بند ه ماده ۱۵ انفصال دوم – بخش دوم قانون پروگرام پنجم توسعه اقتصادی، مدنی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده اند. فلسفه پنج ساله وجود داشتن هر دوره فعالیت قطب های علمی، همزمانی این حوالی با دستور کار…

زیاد از 200 سال از تفویض تهران به عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و حیثیت جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 درجه واقع شده و اوج متوسط این قصبه از سطح غرق کردن 1100 است. تهران مرکز ثقل دیپلماتیک اداری کشور طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که روش های دسترسی زیبنده قبولی دارد.

زیاد از 200 سال از تفویض تهران به عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و جاه جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 درجه واقع شده و ارتفاع متوسط این قریه از سطح غرق کردن 1100 است. تهران مرکز سنگینی سیاسی اداری کشور هنگام 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که وضع های دسترسی قابل قبولی دارد.

رشاد: تنها ۱۰ درصد رساله‌ها ارج علمی دارد

به گزارش ایسنا، آیت‌الله علی‌اکبر رشاد در نخستین همایش ملی آسیب‌شناسی پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها در حوزه علوم انسانی – اسلامی که تو تالار همایش‌های کتابخانه ملی ایران برگزار شد، با بیان اینکه حقوق مالکیت معنوی باید با شدت بیشتری رعایت شود، گفت: دستاوردهای فعالیت‌های مغزی بوسیله مثابه مال تلقی می‌شود و مالکیت قشری منشأ وجودشناسی دارد. عضو شورای برجسته انقلاب فرهنگی، معضل رساله‌ها و پایان‌نامه‌ها را…

بیش از 200 سال از تفویض تهران به نشانی پایتخت ایران می گذرد. درطول و عرض جغرافیایی25 / 51 درجه و 43 / 35 منصب واقع شده و فراز متوسط این بخانه برگشتن از سطح دریا 1100 است. تهران مرکز سنگینی سیاسی اداری کشور طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که طرز های دسترسی قابل قبولی دارد.

بیش از 200 سال از انتخاب تهران به عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و عرض جغرافیایی25 / 51 منصب و 43 / 35 منصب واقع شده و ارتفاع متوسط این بخانه برگشتن از سطح غرق کردن 1100 است. تهران مرکز ثقل سیاسی اداری کشور هنگام 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که راه های دسترسی زیبنده قبولی دارد.

تأثیر محیط کار اشتراکی بر هویت حرفه‌ای کارمندان

از زمانی‌که بدوی فضای امر اشتراکی، در سال ۲۰۰۵ داخل سانفرانسیسکو ایجاد شد تاکنون بیش از ۱۴ هزار دکه کار اشتراکی دیگر در بکلی جهان افتتاح‌شده است. درحالی‌که دوده سابق محیط‌های کار، به‌دنبال مهیا کردن پشتیبانی و منابع دیگری برای کارمندان بود که در خانه یا کافه‌ها در دسترس نبود، محیط‌های کار امروزی به فضایی تبدیل‌شده‌اند که نیازهای سازمان‌های بزرگ را نیز…

بیش از 200 سال از گزینش تهران بوسیله نشانی پایتخت ایران می گذرد. درطول و عرض جغرافیایی25 / 51 منصب و 43 / 35 درجه واقع شده و بلندی متوسط این ایالت از سطح غرق کردن 1100 است. تهران مرکز ثقل سیاسی اداری کشور طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که روش های دسترسی برازنده قبولی دارد.

بیش از 200 سال از انتخاب تهران بوسیله عنوان پایتخت ایران می گذرد. درطول و عرض جغرافیایی25 / 51 منصب و 43 / 35 درجه واقع شده و رفعت متوسط این قریه از سطح دریا 1100 است. تهران مرکز سنگینی سیاسی اداری قلمرو طی 200 سال اخیر محسوب می شود. شهری آباد که سیاق های دسترسی قابل قبولی دارد.

معرفی کردن کتاب فرمول برنامه‌ریزی اثر دیمون زاهاریادس

شایدSGHAROOOON شما هم یکی از میلیون‌ها نفری باشید که فهرست کارهای یومیه ناامیدتان کرده باشد. ایراد از شما نیست؛ بلکه به‌دلیل نبود آموزش اصولی برای نحوه‌ی ایجاد فهرست‌های مؤثر است. ما هر روز فهرستی از کارها تهیه می‌کنیم و در بیشتر اوقات تا فرجام روز با مجموعه‌ای از کارهای انجام‌نشده مواجه می‌شویم که روی‌هم تلنبار شده‌اند و هرروز بی قراری به این فهرست کارهای…